De rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten maken zich zorgen over de brexit. In een gezamenlijke brief trekken ze aan de alarmbel. Een chaotische scheiding zal zware gevolgen hebben voor de academische samenwerking tussen Vlaamse en Britse universiteiten. Die samenwerking is intens, zo blijkt uit cijfers van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Neem nu levens-, natuur- en ingenieurswetenschappen: bij 61 procent van de internationale publicaties waaraan Vlaamse onderzoekers deelnamen, zijn Britse partners betrokken. De KU Leuven heeft 177 projecten met Britse inbreng die via Horizon 2020, het Europese kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling, worden gefinancierd. Van de 134 Horizon 2020-projecten van de UGent hebben er 85 een Britse partner. Bij de VUB maken Britse onderzoekers ruim 15 procent uit van alle buitenlanders met wie wordt samengewerkt.
...