De studie, waarin vier mogelijke scenario's werden geanalyseerd, geeft aan dat het reële bbp met maar liefst 3,2 procent zou kunnen krimpen, wat zou leiden tot een stijging van het armoedecijfer met maximaal 25 procentpunten. "We staan voor een volledige ineenstorting van de ontwikkeling, bovenop de humanitaire en economische crisissen", verklaart Kanni Wignaraja, adjunct-secretaris-generaal van de VN en UNDP-directeur van het regionaal bureau voor Azië en de Stille Oceaan. "De helft van de bevolking heeft nu al humanitaire hulp nodig. Deze analyse suggereert dat we op weg zijn naar een snelle, catastrofale verslechtering van het leven van de meest kwetsbare Afghaanse bevolking."

Het UNDP maakte gebruik van het Computable General Equilibrium-model om de verschillende scenario's te simuleren en deed dat met de meest recente beschikbare gegevens. Het model simuleerde een worstcasescenario. Daarbij zou Afghanistan onder meer twee maanden lang geen handel kunnen voeren met alle belangrijke partners en zou er een daling van de kapitaaluitgaven met vier procent zijn. In dat scenario zou het basisarmoedecijfer, dat nu 72 procent bedraagt, explosief kunnen stijgen.

De politieke situatie in het land is onstabiel nu de taliban de macht hebben gegrepen. Zo zijn buitenlandse reserves bevroren, storten de overheidsfinanciën in en neemt de druk op de bankensector toe. Daarnaast kampt Afghanistan nog met aanhoudende droogte en de coronapandemie. Om de situatie voor de Afghanen niet te laten escalleren, stelt het UNDP een pakket maatregelen voor. Dat moet ervoor zorgen dat de levensomstandigheden van de meest kwestbare mensen en gemeenschappen onmiddellijk verbeteren.

De VN wil daarbij prioriteit geven aan de bescherming van meisjes en vrouwen. Bedoeling is om bijna negen miljoen kwetsbare mensen te steunen via een programma voor gemeenschapsontwikkeling. Volgens het plan zouden de meest kwetsbaren kunnen rekenen op een "cash for work"-regeling. Daarnaast komen er subsidies voor kleine en middelgrote ondernemingen, die door vrouwen geleid worden, en zullen kinderen, gehandicapten en bejaarden een tijdelijk basisinkomen ontvangen.

Voor de uitvoering van het programma zal de VN rechtstreeks samenwerken met plaatselijke gemeenschapsgroepen, ngo's en kleine ondernemingen. "De overgang naar een nieuwe regering, een pandemie, droogte en de winter die in aantocht is. Al die zaken vormen apart al een grote uitdaging, maar alles samen wordt het een crisis waarbij dringend actie nodig is", verklaart Wignaraja. "Dit programma wil bijdragen tot een beter leven voor de meest kwetsbaren en tegelijkertijd vluchtelingenstromen beperken."

-

De studie, waarin vier mogelijke scenario's werden geanalyseerd, geeft aan dat het reële bbp met maar liefst 3,2 procent zou kunnen krimpen, wat zou leiden tot een stijging van het armoedecijfer met maximaal 25 procentpunten. "We staan voor een volledige ineenstorting van de ontwikkeling, bovenop de humanitaire en economische crisissen", verklaart Kanni Wignaraja, adjunct-secretaris-generaal van de VN en UNDP-directeur van het regionaal bureau voor Azië en de Stille Oceaan. "De helft van de bevolking heeft nu al humanitaire hulp nodig. Deze analyse suggereert dat we op weg zijn naar een snelle, catastrofale verslechtering van het leven van de meest kwetsbare Afghaanse bevolking." Het UNDP maakte gebruik van het Computable General Equilibrium-model om de verschillende scenario's te simuleren en deed dat met de meest recente beschikbare gegevens. Het model simuleerde een worstcasescenario. Daarbij zou Afghanistan onder meer twee maanden lang geen handel kunnen voeren met alle belangrijke partners en zou er een daling van de kapitaaluitgaven met vier procent zijn. In dat scenario zou het basisarmoedecijfer, dat nu 72 procent bedraagt, explosief kunnen stijgen. De politieke situatie in het land is onstabiel nu de taliban de macht hebben gegrepen. Zo zijn buitenlandse reserves bevroren, storten de overheidsfinanciën in en neemt de druk op de bankensector toe. Daarnaast kampt Afghanistan nog met aanhoudende droogte en de coronapandemie. Om de situatie voor de Afghanen niet te laten escalleren, stelt het UNDP een pakket maatregelen voor. Dat moet ervoor zorgen dat de levensomstandigheden van de meest kwestbare mensen en gemeenschappen onmiddellijk verbeteren. De VN wil daarbij prioriteit geven aan de bescherming van meisjes en vrouwen. Bedoeling is om bijna negen miljoen kwetsbare mensen te steunen via een programma voor gemeenschapsontwikkeling. Volgens het plan zouden de meest kwetsbaren kunnen rekenen op een "cash for work"-regeling. Daarnaast komen er subsidies voor kleine en middelgrote ondernemingen, die door vrouwen geleid worden, en zullen kinderen, gehandicapten en bejaarden een tijdelijk basisinkomen ontvangen. Voor de uitvoering van het programma zal de VN rechtstreeks samenwerken met plaatselijke gemeenschapsgroepen, ngo's en kleine ondernemingen. "De overgang naar een nieuwe regering, een pandemie, droogte en de winter die in aantocht is. Al die zaken vormen apart al een grote uitdaging, maar alles samen wordt het een crisis waarbij dringend actie nodig is", verklaart Wignaraja. "Dit programma wil bijdragen tot een beter leven voor de meest kwetsbaren en tegelijkertijd vluchtelingenstromen beperken."-