Juan Guaido is sinds 5 januari voorzitter van het Venezolaanse parlement. Hij is de belangrijkste tegenstander van de extreemlinkse president Nicolas Maduro. Sinds deze week erkent de EU hem, in afwachting van nieuwe verkiezingen, als interim-president.
...

Juan Guaido is sinds 5 januari voorzitter van het Venezolaanse parlement. Hij is de belangrijkste tegenstander van de extreemlinkse president Nicolas Maduro. Sinds deze week erkent de EU hem, in afwachting van nieuwe verkiezingen, als interim-president. Is er een vreedzame oplossing mogelijk in Venezuela? Zal Maduro terugtreden zonder een bloedbad aan te richten? Juan Guaido: Ik ben ervan overtuigd dat een vreedzame machtsoverdracht mogelijk is. Maduro is zijn legitimiteit kwijt. Hij wordt niet meer gesteund door het volk of het grootste deel van de internationale gemeenschap. Ik denk dat we genoeg druk zullen kunnen uitoefenen om zonder bloedvergieten een democratie te worden. Maduro heeft onderhandelingen met de oppositie voorgesteld onder leiding van Uruguay en Mexico. Stemt u daarmee in? Guaido: Wij zullen op elk voorstel ingaan dat een einde kan maken aan het bewind van Maduro. Maar gewoon praten volstaat niet. Wij willen vreedzame onderhandelingen, een overgangsregering en vrije verkiezingen. Niet alleen de oppositie wil dat, ook het Venezolaanse volk en verschillende buitenlandse regeringen hebben dat als doel gesteld.We willen garanties dat Maduro aftreedt en dat er vrije verkiezingen zullen komen. We willen geen herhaling van 2017. Toen werden er ook internationale gesprekken gevoerd, maar die hebben na de controversiële verkiezingen (volgens veel internationale waarnemers werd de uitslag gemanipuleerd, nvdr) nergens toe geleid. Dus eerst moet Maduro aftreden en dan zullen de andere problemen aangepakt worden? Guaido: Maduro heeft geen autoriteit meer, hij kan enkel door een klein groepje getrouwen dictator blijven. Er ligt een amnestieaanbod voor militaire en burgerlijke functionarissen ter tafel. In zekere zin is ook Maduro een functionaris. Wat houdt uw amnestieaanbod in? Guaido: We beloven iedereen amnestie. We hebben al met veel ambtenaren gesproken en zullen dat blijven doen om het land te stabiliseren en om voor meer welvaart te zorgen. Hoelang dat zal duren, weten we niet. Het belangrijke is dat er een hele generatie - de mijne - is opgestaan, ondanks alle repressie. Zal er ook amnestie verleend worden aan Maduro en zijn volgelingen die misdaden begaan hebben? Guaido: Een commissie zal elk geval apart beoordelen. Aanvankelijk was Europa erg terughoudend om u als interim-president te erkennen. Guaido: Ja, maar ondertussen heeft het Europees Parlement de strijd en de offers van het Venezolaanse volk erkend. Duitsland en Groot-Brittannië hebben mijn legitimiteit als overgangspresident erkend om vrije verkiezingen te organiseren. Dat sterkt ons. Zult u ook de hulp van de aanhangers van de voormalige extreemlinkse president Hugo Chavez accepteren? Guaido: Velen van hen steunen ons al. Ze hebben de kant gekozen van het parlement en de grondwet. We moeten voor meer eenheid in de samenleving zorgen. Wat als er presidentsverkiezingen georganiseerd worden? Zult u dan kandidaat zijn? Guaido: We hebben een gemeenschappelijk platform opgericht dat 'Eenheid' heet. Dat verzamelt alle mogelijke politieke partijen. Dat platform zal zijn kandidaten aanwijzen. Welke rol spelen China en Rusland in het conflict? Guaido: Rusland en China hebben duidelijk economische belangen in Venezuela, maar wij moeten onafhankelijker worden van hen. Dat kan, want Maduro biedt niet genoeg zekerheid aan investeerders. Hoe kan dat ook, in een land waar de inflatie twee miljoen procent bedraagt? Een regeringswissel is onontbeerlijk om nieuwe investeringsmogelijkheden te creëren. We moeten de landbouw nieuwe impulsen geven. Wij hebben vijf miljoen hectare akkerland dat bebouwd kan worden, maar dat onteigend is. De hele wereld zou baat hebben bij een regeringswissel en een sterk Venezuela. En wat met Cuba? Guaido: De invloed van Cuba op het leger en de regering moet stoppen. Maar iedere Cubaan die hier woont en ons wil helpen om onze vrijheid terug te winnen, is welkom. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat alle opties op tafel liggen, inclusief een militair ingrijpen. Plant Amerika een invasie van Venezuela? Guaido: (lacht) Die vraag krijg ik heel vaak. Ik antwoord altijd hetzelfde: Venezuela is een soevereine staat, zelfs als we in een dictatuur geleefd hebben. Maar er is niet enkel Amerika. De Colombiaanse terreurgroep ELN dringt onze grenzen binnen en doet aan illegale goud- en wapenhandel. Dat baart de Venezolanen die aan de grens wonen veel zorgen. Is de repressie de afgelopen dagen toegenomen? Guaido: Nee, oppositieleden worden al lang brutaal vervolgd. Velen werden gearresteerd en gefolterd. Enkelen werden vermoord. En hoewel we vreedzaam betogen, treedt het leger gewelddadig op. Het martelt zelfs minderjarigen. Vreest u voor uw leven? Guaido: Nee. Ik ben wel bang dat de samenleving aan al die misbruiken zal wennen. Dat mensen geloven dat je arm moet zijn om genoeg te eten te hebben, want dan krijg je steun van de staat. Waarom krijgt een kind dat in Venezuela geboren wordt niet dezelfde kansen als eentje dat in Europa geboren wordt?