Om de vijf jaar zijn er nieuwe Europese verkiezingen waarna nationale partijen al dan niet beslissen om op Europees niveau samen te werken. Zo vormen zich Europese fracties. De bekendste zijn de Europese Volkspartij (EVP, 221 zetels), de Europese sociaaldemocraten (S&D, 191 zetels), de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR, 70 zetels) en de Europese liberalen (ALDE, 68 zetels). Maar de grootste Europese families zitten met foute vrienden in hun midden. In elke fractie van het Europese halfrond duikt er wel een partij op die op eigen bodem de rechtsstaat ondergraaft of de Europese regels aan de laars lapt.
...