En plotseling maakte het Amerikaanse leger ruim baan. Na een telefoongesprek tussen Donald Trump en zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan afgelopen weekend kondigde het Witte Huis aan dat het Turkse leger vrij spel krijgt in Noord-Syrië. Erdogan zelf kondigde zaterdag aan dat Turkije weldra een grond- en luchtoperatie zou beginnen ten oosten van de Eufraat, om de regio 'te zuiveren van terroristen'. De ongeveer 1000 Amerikaanse manschappen in de regio zullen zich verplaatsen om niet in de gevechten betrokken te raken.
...