Dat schrijft de krant New York Times.

In een eerste ontwerpdecreet staat onder meer dat een commissie moet worden opgericht die moet bekijken in welke mate de steun aan elk agentschap moet worden ingeperkt. Donald Trump zou daarbij vragen om te focussen op de vredeshandhavingsoperaties, het Internationaal Strafhof en de steun aan landen "die zich verzetten tegen de belangrijke beslissingen van de VS", en ook op het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA).

Terwijl de VS nu al niet betalen voor het Internationaal Strafhof, zijn ze wel goed voor 28 procent van de financiering van de vredesoperaties van de VN, die jaarlijks 7,8 miljard dollar (7,3 miljard euro) kosten.

Palestijnen, abortus, klimaat

Het decreet geeft ook een reeks criteria op basis waarvan moet beslist worden of VN-lidstaten nog steun moeten krijgen van de VS. Het gaat onder meer om landen die de Palestijnse Autoriteit of de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO beschouwen als leden van de VN, landen die programma's ondersteunen rond abortus of landen die zich verzetten tegen sancties tegen Iran of Noord-Korea. Lidstaten die aan een van die criteria beantwoorden, riskeren alle financiële steun van de VS te verliezen. Ook moet de steun van de VS aan de internationale organisaties in totaal met 40 procent dalen.

In het tweede ontwerp van decreet staat dat er een moratorium moet komen op alle multilaterale verdragen die "niet rechtstreeks gelinkt zijn aan de nationale veiligheid, uitleveringen of de internationale handel". Het klimaatakkoord van Parijs lijkt niet in een van die categorieën te passen, en riskeert dus tot de akkoorden te behoren die moeten herzien worden. De Senaat heeft dinsdag de nominatie bevestigd van de gematigde Nikki Haley als Amerikaans VN-ambassadeur. Zij kreeg onder meer groen licht van de Democraten omdat zij de steun van de VS aan de VN niet wil inperken.

Dat schrijft de krant New York Times.In een eerste ontwerpdecreet staat onder meer dat een commissie moet worden opgericht die moet bekijken in welke mate de steun aan elk agentschap moet worden ingeperkt. Donald Trump zou daarbij vragen om te focussen op de vredeshandhavingsoperaties, het Internationaal Strafhof en de steun aan landen "die zich verzetten tegen de belangrijke beslissingen van de VS", en ook op het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA). Terwijl de VS nu al niet betalen voor het Internationaal Strafhof, zijn ze wel goed voor 28 procent van de financiering van de vredesoperaties van de VN, die jaarlijks 7,8 miljard dollar (7,3 miljard euro) kosten. Het decreet geeft ook een reeks criteria op basis waarvan moet beslist worden of VN-lidstaten nog steun moeten krijgen van de VS. Het gaat onder meer om landen die de Palestijnse Autoriteit of de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO beschouwen als leden van de VN, landen die programma's ondersteunen rond abortus of landen die zich verzetten tegen sancties tegen Iran of Noord-Korea. Lidstaten die aan een van die criteria beantwoorden, riskeren alle financiële steun van de VS te verliezen. Ook moet de steun van de VS aan de internationale organisaties in totaal met 40 procent dalen. In het tweede ontwerp van decreet staat dat er een moratorium moet komen op alle multilaterale verdragen die "niet rechtstreeks gelinkt zijn aan de nationale veiligheid, uitleveringen of de internationale handel". Het klimaatakkoord van Parijs lijkt niet in een van die categorieën te passen, en riskeert dus tot de akkoorden te behoren die moeten herzien worden. De Senaat heeft dinsdag de nominatie bevestigd van de gematigde Nikki Haley als Amerikaans VN-ambassadeur. Zij kreeg onder meer groen licht van de Democraten omdat zij de steun van de VS aan de VN niet wil inperken.