Sally Yates, benoemd door president Barack Obama, was op vraag van Donald Trump aangebleven als hoofd van het departement van Justitie (attorney-general) in afwachting dat de nieuwe minister Jeff Sessions door de Senaat kan worden geconfirmeerd. Die confirmatie wordt deze week verwacht.
...

Sally Yates, benoemd door president Barack Obama, was op vraag van Donald Trump aangebleven als hoofd van het departement van Justitie (attorney-general) in afwachting dat de nieuwe minister Jeff Sessions door de Senaat kan worden geconfirmeerd. Die confirmatie wordt deze week verwacht.Doorgaans is zo'n overgangsfiguur iemand die lopende zaken afhandelt, en de stoel warmhoudt, maar in dit geval nam Yates de buitengewone stap om in te gaan tegen een maatregel van de nieuwe regering. Ze kon zich niet terugvinden in het presidentieel besluit waarin een inreisverbod voor bepaalde moslimlanden wordt afgekondigd, en waarin vluchtelingen tijdelijk worden geweerd. Ze liet haar advocaten weten dat ze dit besluit tot nader order niet mochten verdedigen. "Mijn verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat de positie van het departement van Justitie niet alleen wettelijk verdedigbaar is", liet ze aan haar medewerkers weten. "Ik ben ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de posities die we voor rechtbanken innemen in overeenstemming zijn met onze verplichting om gerechtigheid te zoeken"."Op dit ogenblik ben ik niet overtuigd dat de verdediging van dit presidentieel besluit strookt met deze verplichtingen, en ik ben evenmin overtuigd dat het presidentieel besluit wettig is"."Bijgevolg, en voor zolang ik dienstdoend minister ben, zal het ministerie van Justitie geen argumentaties geven om het presidentieel besluit te verdedigen, tenzij, en tot ik ervan overtuigd geraak dat dit terecht is".Enkele uren later kreeg ze haar ontslag van Donald Trump. Ze wordt vervangen door Dana Boente, een procureur in Virginia. Yates heeft, zo laat het Witte Huis in een mededeling weten, "het departement van Justitie verraden door te weigeren een besluit door te voeren dat er op gericht is de burgers van de Verenigde Staten te beschermen. Het is tijd dat we de bescherming van dit land ernstig nemen". De mededeling van Yates kwam op een moment dat er niet alleen massale kritiek is op het besluit, en massaal protest, maar dat er ook meerdere processen lopen tegen het inreisverbod dat president Trump heeft ingesteld. Onder meer de staat Washington betwist de nieuwe regeling. Dat inreisverbod slaat op bewoners van Iran, Irak, Syrië, Libië, Somalië, Jemen en Soedan die, tenzij ze een volle verblijfsvergunning hebben voor de VS, de komende 90 dagen niet kunnen inreizen. Behalve dit inreisverbod bevat het besluit ook een inreisstop van 120 dagen voor vluchtelingen (en een stop zonder limiet voor Syrische vluchtelingen). De tussenkomst van Yates was grotendeels symbolisch, omdat ze toch maar enkele dagen meer op post zou zijn. Maar haar openlijke twijfel over de wettigheid van de maatregelen, gaf de tegenstanders van het besluit extra poeder. The Atlantic stelt dat de tussenkomst van Yates ook de confirmatie van Jeff Sessions kan bemoeilijken en vertragen. Sessions is, in tegenstelling tot meerdere Republikeinse senatoren, wel een groot voorstander van het inreisverbod. Hij moet zowel in commissie als in plenaire zitten bekrachtigd worden. In principe zou dit alles deze week afgehandeld moeten worden, maar vragen rond dit thema kunnen de werkzaamheden bemoeilijken.