Ik ben een koele minnaar van president Donald Trump, zijn stijl, zijn opportunisme, zijn beleid. Met Trump is Amerika grootsprakeriger geworden, maar zeker niet grootser. Toch schuilen er in die trumpiaanse grootspraak een aantal ongemakkelijke waarheden, vooral voor de vorige generatie leiders die weliswaar een keurig voorkomen hadden, de juiste tonen aansloegen in hun toespraken en de mond vol hadden van waarden, maar de moed niet hadden die waarden te verdedigen in de praktijk.
...