Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen moet de netto-uitstoot in de tweede helft van deze eeuw zo goed als nul zijn. Dat wordt een erg moeilijke oefening, en daarom gaat er steeds meer aandacht naar technologieën om CO2 uit de atmosfeer te halen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door meer bossen aan te planten, de oceanen te bemesten of enorme filters te bouwen die CO2 opvangen.

Beperkt potentieel

Maar in een nieuw rapport komen gerenommeerde Europese wetenschappers tot een minder optimistische conclusie: dergelijke 'negatieve emissietechnologieën' (NET's) hebben maar een beperkt realistisch potentieel en kunnen de stijgende concentratie CO2 niet helpen stoppen.

De wetenschappers analyseerden de verschillende mogelijkheden in een rapport voor de European Academies' Science Advisory Council (EASAC). Tot de NET's behoren ook klimaatvriendelijke landbouw, bio-energie met opslag van CO2 en bemesting van oceanen. Maar geen van die technieken kan CO2 filteren op de schaal en met de snelheid die nodig is om de klimaatdoelen van Parijs te halen, stellen ze.

Aanbeveling

'Scenario's en projecties die uitgaan van een toekomstige bijdrage van NET's aan de klimaatdoelen lijken op basis van onze huidige kennis optimistisch en zouden geen basis mogen vormen voor de energiestrategie van de EU op langere termijn', stelt het rapport. 'Ervan uitgaan dat NET's kunnen compenseren voor een gebrekkige uitstootvermindering kan ernstige implicaties hebben voor toekomstige generaties.'

De EU moet zich dan ook concentreren op een snelle reductie van de uitstoot, adviseert het rapport.

Van alle onderzochte mechanismen zijn herbebossing en grondverbetering nog het meest veelbelovend. Maar, zeggen de wetenschappers, op beide vlakken gaat het momenteel nog achteruit: ontbossing en degradatie van grond zijn nu nog een aanzienlijke bron van broeikasgassen. Eerder dan te herbebossen, kan de mens dus eerst maar beter volop inzetten op het stoppen van de ontbossing.

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen moet de netto-uitstoot in de tweede helft van deze eeuw zo goed als nul zijn. Dat wordt een erg moeilijke oefening, en daarom gaat er steeds meer aandacht naar technologieën om CO2 uit de atmosfeer te halen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door meer bossen aan te planten, de oceanen te bemesten of enorme filters te bouwen die CO2 opvangen.Maar in een nieuw rapport komen gerenommeerde Europese wetenschappers tot een minder optimistische conclusie: dergelijke 'negatieve emissietechnologieën' (NET's) hebben maar een beperkt realistisch potentieel en kunnen de stijgende concentratie CO2 niet helpen stoppen.De wetenschappers analyseerden de verschillende mogelijkheden in een rapport voor de European Academies' Science Advisory Council (EASAC). Tot de NET's behoren ook klimaatvriendelijke landbouw, bio-energie met opslag van CO2 en bemesting van oceanen. Maar geen van die technieken kan CO2 filteren op de schaal en met de snelheid die nodig is om de klimaatdoelen van Parijs te halen, stellen ze.'Scenario's en projecties die uitgaan van een toekomstige bijdrage van NET's aan de klimaatdoelen lijken op basis van onze huidige kennis optimistisch en zouden geen basis mogen vormen voor de energiestrategie van de EU op langere termijn', stelt het rapport. 'Ervan uitgaan dat NET's kunnen compenseren voor een gebrekkige uitstootvermindering kan ernstige implicaties hebben voor toekomstige generaties.'De EU moet zich dan ook concentreren op een snelle reductie van de uitstoot, adviseert het rapport.Van alle onderzochte mechanismen zijn herbebossing en grondverbetering nog het meest veelbelovend. Maar, zeggen de wetenschappers, op beide vlakken gaat het momenteel nog achteruit: ontbossing en degradatie van grond zijn nu nog een aanzienlijke bron van broeikasgassen. Eerder dan te herbebossen, kan de mens dus eerst maar beter volop inzetten op het stoppen van de ontbossing.