In Hongkong wordt gevochten voor het behoud van de democratie en tegen de dictatoriale overname door China. In Moskou komen de dapperen de straat op om het herstel van de democratie te eisen. Ook in Oost-Europa zijn er demonstraties tegen corrupte dan wel autoritaire politici. Toch zijn dat eerder uitzonderingen. Democratie en vrijheid staan overal onder druk. Zelfs in het Westen, de bakermat van de democratie. Wat ooit vanzelfsprekend leek, is dat niet meer.
...