Mildren Ndlovu (op verzoek is een gefingeerde naam gebruikt), weet dat de slechte economische situatie in Zimbabwe, waar het overgrote deel van de bevolking werkloos is, geestelijk tol eist van haar kinderen. De 27-jarige moeder heeft twee kinderen die jonger zijn dan vijf jaar. Ze leeft van huishoudelijk werk in de buurt en ziet de gezondheid van haar kinderen achteruitgaan. Niet alleen lichamelijk.

Kinderarmoede leidt tot slechtere mentale gezondheid en is verantwoordelijk voor armoede op latere leeftijd

Unicef

"Ik weet dat ze niet opgroeien zoals andere kinderen", zegt ze, terwijl ze haar 4-jarig zoontje verschoont. "Op deze leeftijd zou hij zelf naar het toilet moeten kunnen, maar ik moet hem nog steeds verschonen."

Ndlovu woont in een hutje met één kamer, in een van de arme buurten in het noorden van Bulawayo. Haar zorgen worden weerspiegeld in de eerder deze maand verschenen Zimbabwe Poverty Atlas van Unicef, over de impact van de zwakke Zimbabwaanse economie op zwakke groepen. Uit het rapport blijkt dat de ernstige armoede in het land gevolgen heeft voor de mentale gezondheid van kinderen.

Psychiatrische problemen

De armoede-atlas is een poging om aandacht te vestigen op het feit dat er nauwelijks erkenning is voor kinderen als het gaat om armoedeverlichting, stelden Unicef en de Wereldbank bij de lancering ervan. Van de 20 procent kinderen met de slechtste gezondheid komt volgens het rapport geen enkel kind in het hoger onderwijs terecht. Acht van de tien provincies in Zimbabwe hebben een armoedecijfer tussen 65 en 75 procent.

"Kinderarmoede leidt tot slechtere mentale gezondheid en is verantwoordelijk voor armoede op latere leeftijd", zegt Jane Muita van Unicef. "Armoede resulteert in minder vaardigheden, een lagere productiviteit, een slechtere gezondheid en een lager opleidingsniveau."

Volgens Zimbabwaanse zorginstanties heeft het land te maken met een toename van het aantal psychiatrische problemen. Er zijn echter geen concrete cijfers over de problemen bij kinderen. Maar zorgen van ouders zoals Ndlovu geven een menselijk gezicht aan de problematiek. In sommige delen van het zuidwesten van Zimbabwe, zoals in Nkayi, leeft 95,6 procent van de inwoners in armoede. In Lupane is dat 93 procent, volgens cijfers van Unicef.

Groeiachterstand

Zimbabwe, Reuters
Zimbabwe © Reuters

Vorig jaar constateerde het Zimbabwaanse Vulnerable Assessment Committee dat 36 procent van de kinderen in Zimbabwe een groeiachterstand heeft. Die achterstand raakt hen niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. De mentale ontwikkeling blijft achter als gevolg van een slecht dieet.

"Het probleem is de houding van zowel ouders als sommige gezondheidswerkers, dat de kinderen hier vanzelf overheen groeien", zegt Obias Nsamala, een kinderarts in Bulawayo. "Ik zie de mentale gebreken al bij veel kinderen die jonger dan vijf jaar zijn. Het wordt echter pas als een probleem ervaren als de kinderen naar school gaan. Ik vermoed dat dit land daarom al zo lang speciale klassen heeft voor laagbegaafde kinderen."

De Zimbabwaanse overheid stelt dat het land economisch moet groeien om de armoede te verminderen, maar er bestaat geen consensus over de vraag hoe investeringen aangetrokken moeten worden. Het land is nog steeds afhankelijk van internationale ontwikkelingspartners om sociale vangnetten te creëren voor de armen.

Bezuinigingen

Sinds juni 2014 gaf Unicef 363 miljoen dollar uit aan sociale dienstverlening. De Zimbabwaanse Sociale Diensten hadden in diezelfde periode te maken met bezuinigingen, waardoor het volgens betrokken ambtenaren onmogelijk was adequate bijstand te bieden, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg.

In het budget voor 2016 is 330 miljoen dollar uitgetrokken voor kinderwelzijn. Dat bedrag is grotendeels afkomstig van donorlanden en volgens minister David Parirenyatwa niet genoeg om de slecht gefinancierde psychiatrische klinieken te verbeteren.

Eerder dit jaar liet het grootste psychiatrische ziekenhuis van het land, het Ingutsheni Hospital in Bulawayo, het ministerie weten 23 artsen nodig te hebben. Het ziekenhuis telde er op dat moment maar zes. (IPS)

Mildren Ndlovu (op verzoek is een gefingeerde naam gebruikt), weet dat de slechte economische situatie in Zimbabwe, waar het overgrote deel van de bevolking werkloos is, geestelijk tol eist van haar kinderen. De 27-jarige moeder heeft twee kinderen die jonger zijn dan vijf jaar. Ze leeft van huishoudelijk werk in de buurt en ziet de gezondheid van haar kinderen achteruitgaan. Niet alleen lichamelijk."Ik weet dat ze niet opgroeien zoals andere kinderen", zegt ze, terwijl ze haar 4-jarig zoontje verschoont. "Op deze leeftijd zou hij zelf naar het toilet moeten kunnen, maar ik moet hem nog steeds verschonen."Ndlovu woont in een hutje met één kamer, in een van de arme buurten in het noorden van Bulawayo. Haar zorgen worden weerspiegeld in de eerder deze maand verschenen Zimbabwe Poverty Atlas van Unicef, over de impact van de zwakke Zimbabwaanse economie op zwakke groepen. Uit het rapport blijkt dat de ernstige armoede in het land gevolgen heeft voor de mentale gezondheid van kinderen.De armoede-atlas is een poging om aandacht te vestigen op het feit dat er nauwelijks erkenning is voor kinderen als het gaat om armoedeverlichting, stelden Unicef en de Wereldbank bij de lancering ervan. Van de 20 procent kinderen met de slechtste gezondheid komt volgens het rapport geen enkel kind in het hoger onderwijs terecht. Acht van de tien provincies in Zimbabwe hebben een armoedecijfer tussen 65 en 75 procent."Kinderarmoede leidt tot slechtere mentale gezondheid en is verantwoordelijk voor armoede op latere leeftijd", zegt Jane Muita van Unicef. "Armoede resulteert in minder vaardigheden, een lagere productiviteit, een slechtere gezondheid en een lager opleidingsniveau."Volgens Zimbabwaanse zorginstanties heeft het land te maken met een toename van het aantal psychiatrische problemen. Er zijn echter geen concrete cijfers over de problemen bij kinderen. Maar zorgen van ouders zoals Ndlovu geven een menselijk gezicht aan de problematiek. In sommige delen van het zuidwesten van Zimbabwe, zoals in Nkayi, leeft 95,6 procent van de inwoners in armoede. In Lupane is dat 93 procent, volgens cijfers van Unicef.Vorig jaar constateerde het Zimbabwaanse Vulnerable Assessment Committee dat 36 procent van de kinderen in Zimbabwe een groeiachterstand heeft. Die achterstand raakt hen niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. De mentale ontwikkeling blijft achter als gevolg van een slecht dieet."Het probleem is de houding van zowel ouders als sommige gezondheidswerkers, dat de kinderen hier vanzelf overheen groeien", zegt Obias Nsamala, een kinderarts in Bulawayo. "Ik zie de mentale gebreken al bij veel kinderen die jonger dan vijf jaar zijn. Het wordt echter pas als een probleem ervaren als de kinderen naar school gaan. Ik vermoed dat dit land daarom al zo lang speciale klassen heeft voor laagbegaafde kinderen."De Zimbabwaanse overheid stelt dat het land economisch moet groeien om de armoede te verminderen, maar er bestaat geen consensus over de vraag hoe investeringen aangetrokken moeten worden. Het land is nog steeds afhankelijk van internationale ontwikkelingspartners om sociale vangnetten te creëren voor de armen.Sinds juni 2014 gaf Unicef 363 miljoen dollar uit aan sociale dienstverlening. De Zimbabwaanse Sociale Diensten hadden in diezelfde periode te maken met bezuinigingen, waardoor het volgens betrokken ambtenaren onmogelijk was adequate bijstand te bieden, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg.In het budget voor 2016 is 330 miljoen dollar uitgetrokken voor kinderwelzijn. Dat bedrag is grotendeels afkomstig van donorlanden en volgens minister David Parirenyatwa niet genoeg om de slecht gefinancierde psychiatrische klinieken te verbeteren.Eerder dit jaar liet het grootste psychiatrische ziekenhuis van het land, het Ingutsheni Hospital in Bulawayo, het ministerie weten 23 artsen nodig te hebben. Het ziekenhuis telde er op dat moment maar zes. (IPS)