Voor een kerkje stak een stuk bot recht in de grond, met erbovenop een gespreide handpalm gespietst. In het kerkje lagen de lijken nog op elkaar gestapeld, 'als kleine en grote, broze poppen'. De beschrijving en het citaat staan op de eerste bladzijde van het boek dat Jean Flamme vijfentwintig jaar later schreef over de gebeurtenissen in Rwanda in het voorjaar en de zomer van 1994, en de processen die daarop zouden volgen. Hij hield aan zijn eerste confrontatie met de gruwel van de slachtpartijen jarenlang zware nachtmerries over 'en dat draait nog altijd allemaal rond in mijn hoofd'.
...