In de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba zijn de rijke landen met de ontwikkelingslanden tot een akkoord gekomen over financiering van de duurzame ontwikkelingsdoelen tot 2030. Het gaat om een bedrag van 2.500 miljard dollar.

De afgelopen vier dagen vond in Addis Abeba de VN-top 'Financing For Development' plaats. Doel was te komen tot een akkoord over de financiering van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's), de internationale doelstellingen die de Millenniumdoelstellingen moeten opvolgen. Het gaat om doelstellingen voor de periode 2015-2030 waarbij bijvoorbeeld gemikt wordt op het uitroeien van armoede en hongersnood tegen 2030.

0,7 procent

Op de slotdag van de conferentie kwam een akkoord over de financiering uit de bus. Zo herhaalden de donorlanden hun ambitie om 0,7 procent van hun bbp te investeren in ontwikkelingssamenwerking. Nog maar weinig landen halen die drempel.

In het slotdocument worden de ontwikkelingslanden ook aangemoedigd om meer samen te werken met de privésector en worden ondersteuningsmechanismen vooropgesteld die ervoor moeten zorgen dat ontwikkelingslanden meer inkomsten genereren via belastingen.

Belastingontwijking

Het akkoord had wel een prijs. Zo weigerden de arme landen de oprichting van een organisme, geleid door de VN, dat zou strijden tegen belastingontwijking. Dat organisme zou hen jaarlijks tientallen miljarden kosten.

Eén op zeven mensen leeft momenteel in armoede. Addis Abeba was een kans die we eens in de tien jaar krijgen om fondsen te vinden om een einde te maken aan dit schandaal

Winni Byanyima, directeur Oxfam

Martin Hojsik van ActionAid noemt het mislukte voorstel op een wereldwijd belastingorgaan op te richten 'een klap in het gezicht van de strijd tegen armoede en onrecht.' Het betekent volgens hem dat ontwikkelingslanden, die miljarden dollars per jaar kwijtraken aan belastingontduiking, geen gelijkwaardige stem hebben als het gaat om het aanpassen van onrechtvaardige wereldwijde belastingwetten.

'Dit verloren geld had ook naar onderwijs, gezondheidszorg of andere diensten kunnen gaan die bijdragen aan armoedebestrijding. Terwijl multinationals grote winsten maken, lijden armen en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen', zegt hij.

Oxfam International zegt in een verklaring dat de onveranderde fiscale regelgeving en geprivatiseerde ontwikkeling de belangrijkste minpunten in de uitkomst van de conferentie zijn. De oproep van ontwikkelingslanden tot een rechtvaardig wereldwijd belastingsysteem en samenwerking op het gebied van belastingen, kan na deze gespannen onderhandelingen echter niet lang meer genegeerd worden.

'Eén op zeven mensen leeft momenteel in armoede. Addis Abeba was een kans die we eens in de tien jaar krijgen om fondsen te vinden om een einde te maken aan dit schandaal', zegt Winnie Byanyima, directeur van Oxfam.

'Teleurgesteld'

Volgens VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon betekent het akkoord van Addis Abeba nochtans 'een belangrijke stap in de richting van een wereld met meer welvaart en waardigheid voor iedereen.'

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon, Belga
VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon © Belga

Danny Sriskandarajah, secretaris-generaal van Civicus in Johannesburg, ziet dat anders. 'Deze week zagen we opnieuw signalen dat we aan het begin staan van het einde van de naoorlogse ontwikkelings-wereldorde.'

'Rijke landen lijken incapabel of onwillig om de officiële ontwikkelingshulp te verhogen. Die is slechts een fractie van wat ze een jaar geleden beloofden', zegt hij. 'We zijn teleurgesteld dat het FfD-proces geen nieuwe fondsen heeft opgeleverd om investeringen te financieren die een einde kunnen maken aan armoede. Ook zijn er geen betekenisvolle stappen gezet om problemen in het internationale financiële systeem aan te pakken.'

'De uitkomst zal niet leiden tot de hervormingen die we nodig hebben op het gebied van belastingen. Daar hadden organisaties uit het maatschappelijk middenveld op gehoopt. Hervormingen zijn nodig om meer geld voor ontwikkeling vrij te maken.' (Belga/IPS/AVE)

In de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba zijn de rijke landen met de ontwikkelingslanden tot een akkoord gekomen over financiering van de duurzame ontwikkelingsdoelen tot 2030. Het gaat om een bedrag van 2.500 miljard dollar.De afgelopen vier dagen vond in Addis Abeba de VN-top 'Financing For Development' plaats. Doel was te komen tot een akkoord over de financiering van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's), de internationale doelstellingen die de Millenniumdoelstellingen moeten opvolgen. Het gaat om doelstellingen voor de periode 2015-2030 waarbij bijvoorbeeld gemikt wordt op het uitroeien van armoede en hongersnood tegen 2030.Op de slotdag van de conferentie kwam een akkoord over de financiering uit de bus. Zo herhaalden de donorlanden hun ambitie om 0,7 procent van hun bbp te investeren in ontwikkelingssamenwerking. Nog maar weinig landen halen die drempel.In het slotdocument worden de ontwikkelingslanden ook aangemoedigd om meer samen te werken met de privésector en worden ondersteuningsmechanismen vooropgesteld die ervoor moeten zorgen dat ontwikkelingslanden meer inkomsten genereren via belastingen.Het akkoord had wel een prijs. Zo weigerden de arme landen de oprichting van een organisme, geleid door de VN, dat zou strijden tegen belastingontwijking. Dat organisme zou hen jaarlijks tientallen miljarden kosten.Martin Hojsik van ActionAid noemt het mislukte voorstel op een wereldwijd belastingorgaan op te richten 'een klap in het gezicht van de strijd tegen armoede en onrecht.' Het betekent volgens hem dat ontwikkelingslanden, die miljarden dollars per jaar kwijtraken aan belastingontduiking, geen gelijkwaardige stem hebben als het gaat om het aanpassen van onrechtvaardige wereldwijde belastingwetten.'Dit verloren geld had ook naar onderwijs, gezondheidszorg of andere diensten kunnen gaan die bijdragen aan armoedebestrijding. Terwijl multinationals grote winsten maken, lijden armen en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen', zegt hij.Oxfam International zegt in een verklaring dat de onveranderde fiscale regelgeving en geprivatiseerde ontwikkeling de belangrijkste minpunten in de uitkomst van de conferentie zijn. De oproep van ontwikkelingslanden tot een rechtvaardig wereldwijd belastingsysteem en samenwerking op het gebied van belastingen, kan na deze gespannen onderhandelingen echter niet lang meer genegeerd worden.'Eén op zeven mensen leeft momenteel in armoede. Addis Abeba was een kans die we eens in de tien jaar krijgen om fondsen te vinden om een einde te maken aan dit schandaal', zegt Winnie Byanyima, directeur van Oxfam.Volgens VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon betekent het akkoord van Addis Abeba nochtans 'een belangrijke stap in de richting van een wereld met meer welvaart en waardigheid voor iedereen.'Danny Sriskandarajah, secretaris-generaal van Civicus in Johannesburg, ziet dat anders. 'Deze week zagen we opnieuw signalen dat we aan het begin staan van het einde van de naoorlogse ontwikkelings-wereldorde.''Rijke landen lijken incapabel of onwillig om de officiële ontwikkelingshulp te verhogen. Die is slechts een fractie van wat ze een jaar geleden beloofden', zegt hij. 'We zijn teleurgesteld dat het FfD-proces geen nieuwe fondsen heeft opgeleverd om investeringen te financieren die een einde kunnen maken aan armoede. Ook zijn er geen betekenisvolle stappen gezet om problemen in het internationale financiële systeem aan te pakken.''De uitkomst zal niet leiden tot de hervormingen die we nodig hebben op het gebied van belastingen. Daar hadden organisaties uit het maatschappelijk middenveld op gehoopt. Hervormingen zijn nodig om meer geld voor ontwikkeling vrij te maken.' (Belga/IPS/AVE)