De rechter in de staat Maryland had dat decreet deels opgeschort. In het migratiedecreet wordt de toegang tot de Verenigde Staten voor 120 dagen verboden voor inwoners uit zes moslimlanden.

Het beroep werd ingediend bij de federale rechtbank van Greenbelt, uiteraard eveneens in Maryland. Volgens rechter Theodore Chuang viseert het decreet "het sinds lang geplande inreisverbod (in de VS) voor moslims".

De rechter in de staat Maryland had dat decreet deels opgeschort. In het migratiedecreet wordt de toegang tot de Verenigde Staten voor 120 dagen verboden voor inwoners uit zes moslimlanden. Het beroep werd ingediend bij de federale rechtbank van Greenbelt, uiteraard eveneens in Maryland. Volgens rechter Theodore Chuang viseert het decreet "het sinds lang geplande inreisverbod (in de VS) voor moslims".