Hoe kon Hillary Clinton in 2016 van Donald Trump winnen? Het was de vraag die het eerste jaar vrijwel dagelijks in alle Amerikaanse media aan bod kwam - en soms nog komt. De Democratische partij zou de witte arbeidersklasse kwijtgeraakt zijn, was het verhaal. Maar naarmate er meer onderzoek naar gedaan werd, bleek dat niet waar. Sterker nog: onder arme, witte Amerikanen had Clinton juist meer aanhang dan Trump. 'Tegen het einde van 2018 ontstond er consensus onder sociale wetenschappers dat in plaats van sociaal-economische klasse de houding tegenover ras cruciaal was om Trump te verklaren', schrijft professor Ian Haney Lopez van de Californische Berkeley Universiteit in zijn nieuwe boek Merge Left. Fusing Race and Class, Winning Elections and Saving America.
...