Facebook houdt de gegevens die het inzamelt via de zogenaamde datr-cookie niet alleen bij om het surfgedrag van niet-Facebook-gebruikers te volgen, het geeft die gegevens ook door aan inlichtingendiensten. Dat hebben de advocaten van de Belgische Privacycommissie woensdag gepleit voor het Brusselse hof van beroep. Daar vroeg de Privacycommissie om de beschikking van de Brusselse kortgedingrechter, die het gebruik van de datr-cookie aan banden legt, te bevestigen. Facebook vroeg om de vernietiging van die beschikking.

De kortgedingrechter verbood de sociale netwerksite begin november 2014 immers om de browsers van niet-facebook-gebruikers nog langer te registreren via de zogenaamde datr-cookie omdat dat de privacy van die niet-gebruikers zou schenden.

Volgens Facebook is die datr-cookie essentieel voor haar beveiligingsysteem, reden waarom de sociale netwerksite in beroep ging tegen de beschikking. "Facebook bewijst op geen enkel moment dat die datr-cookie strikt noodzakelijk is voor haar beveiliging", pleitten de advocaten van de Privacycommissie. "Bovendien bestaan er alternatieven die de privacy van de niet-gebruikers niet schendt. Tot voor kort vroeg Facebook geen toestemming om die datr-cookie te plaatsen, sinds de beschikking in kort geding doet ze dat wel maar de informatie die ze daarbij geeft is ontoereikend om van een specifieke en geïnformeerde toestemming te spreken."

Volgens de advocaten van Facebook is er recent een nieuwe cookie-banner uitgerold op de sociale netwerksite, die veel meer informatie geeft, en is de cookie-policy ook aangepast. "Facebook toont daarmee dat het bereid is in dialoog een oplossing te zoeken maar erkent daarom niet dat het voordien fout zat. De gegevens die door de inlichtingendiensten werden opgevraagd, betroffen ook enkel gegevens van geregistreerde Facebook-gebruikers." (Belga/NSK)

Facebook houdt de gegevens die het inzamelt via de zogenaamde datr-cookie niet alleen bij om het surfgedrag van niet-Facebook-gebruikers te volgen, het geeft die gegevens ook door aan inlichtingendiensten. Dat hebben de advocaten van de Belgische Privacycommissie woensdag gepleit voor het Brusselse hof van beroep. Daar vroeg de Privacycommissie om de beschikking van de Brusselse kortgedingrechter, die het gebruik van de datr-cookie aan banden legt, te bevestigen. Facebook vroeg om de vernietiging van die beschikking.De kortgedingrechter verbood de sociale netwerksite begin november 2014 immers om de browsers van niet-facebook-gebruikers nog langer te registreren via de zogenaamde datr-cookie omdat dat de privacy van die niet-gebruikers zou schenden.Volgens Facebook is die datr-cookie essentieel voor haar beveiligingsysteem, reden waarom de sociale netwerksite in beroep ging tegen de beschikking. "Facebook bewijst op geen enkel moment dat die datr-cookie strikt noodzakelijk is voor haar beveiliging", pleitten de advocaten van de Privacycommissie. "Bovendien bestaan er alternatieven die de privacy van de niet-gebruikers niet schendt. Tot voor kort vroeg Facebook geen toestemming om die datr-cookie te plaatsen, sinds de beschikking in kort geding doet ze dat wel maar de informatie die ze daarbij geeft is ontoereikend om van een specifieke en geïnformeerde toestemming te spreken."Volgens de advocaten van Facebook is er recent een nieuwe cookie-banner uitgerold op de sociale netwerksite, die veel meer informatie geeft, en is de cookie-policy ook aangepast. "Facebook toont daarmee dat het bereid is in dialoog een oplossing te zoeken maar erkent daarom niet dat het voordien fout zat. De gegevens die door de inlichtingendiensten werden opgevraagd, betroffen ook enkel gegevens van geregistreerde Facebook-gebruikers." (Belga/NSK)