'Elk land, elke stad, elke onderneming, elke bank en elke internationale organisatie moet een plan hebben om klimaatneutraliteit te bereiken', zo verklaarde secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties. Hij maande regeringen aan om staatssteun na de coronapandemie te gebruiken voor groene jobs. 'Red geen milievervuilende sectoren, zoals kolen, en stop met subsidies voor fossiele brandstoffen.'

Guterres was één van de sprekers die de link legden tussen de klimaatcrisis en sociale en raciale ongelijkheid. 'Geen enkel land is immuun voor de klimaatcrisis, maar in elk land zijn de armste mensen het meest kwetsbaar, ook al liggen ze niet aan de oorsprong van het probleem', zei hij.

Volgens paus Franciscus maakt de wereld 'een historisch moment' door, met 'moeilijke uitdagingen'. Hij riep alle geloofsovertuigingen op om verenigd de planeet te beschermen. 'We kunnen de planeet niet langer blijven uitpersen als een appelsien. Iedereen van ons kan een rol spelen indien we er vandaag aan beginnen', zei hij.

'Countdown' is een initiatief van ideeënplatform TED. Doel is de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te halveren. De Europese Commissie stelde onlangs voor om de uitstoot in de Europese Unie tegen 2030 met minstens 55 procent te verminderen en dat engagement in een bindende klimaatwet te gieten.

'Elk land, elke stad, elke onderneming, elke bank en elke internationale organisatie moet een plan hebben om klimaatneutraliteit te bereiken', zo verklaarde secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties. Hij maande regeringen aan om staatssteun na de coronapandemie te gebruiken voor groene jobs. 'Red geen milievervuilende sectoren, zoals kolen, en stop met subsidies voor fossiele brandstoffen.'Guterres was één van de sprekers die de link legden tussen de klimaatcrisis en sociale en raciale ongelijkheid. 'Geen enkel land is immuun voor de klimaatcrisis, maar in elk land zijn de armste mensen het meest kwetsbaar, ook al liggen ze niet aan de oorsprong van het probleem', zei hij. Volgens paus Franciscus maakt de wereld 'een historisch moment' door, met 'moeilijke uitdagingen'. Hij riep alle geloofsovertuigingen op om verenigd de planeet te beschermen. 'We kunnen de planeet niet langer blijven uitpersen als een appelsien. Iedereen van ons kan een rol spelen indien we er vandaag aan beginnen', zei hij. 'Countdown' is een initiatief van ideeënplatform TED. Doel is de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te halveren. De Europese Commissie stelde onlangs voor om de uitstoot in de Europese Unie tegen 2030 met minstens 55 procent te verminderen en dat engagement in een bindende klimaatwet te gieten.