Ik weet niet hoe lang ik het nog kan aanzien. Het is dat ik uit hoofde van mijn beroep geacht word het doen en laten van Britse premiers te volgen. Maar het is pijnlijk een regeringsleider als May bezig te zien die zo slecht op haar gemak is met mensen en media. Na twee jaar begint het op mijn zenuwen te werken.
...