De ontslagen directeur van de Amerikaanse federale recherche FBI James Comey heeft donderdag in het Congres ontkend dat president Donald Trump hem heeft gevraagd het onderzoek naar de Rusland-affaire te stoppen. Ook 'geen enkel individu die voor deze regering werkt' heeft dit gedaan, zo zegt Comey tijdens zijn getuigenis

Voorbereidende schriftelijke getuigenis

De ontslagen FBI-baas James Comey heeft de Amerikaanse president beschuldigd van poging tot beïnvloeding van het onderzoek van de federale politiedienst in de affaire Rusland. Volgens Comey had Trump hem gevraagd het onderzoek naar de toenmalige veiligheidsadviseur Michael Flynn stop te zetten. Dat moet blijken uit een schriftelijke getuigenis die de commissie geheime diensten van de Amerikaanse Senaat voor de nakende hoorzitting met Comey donderdagvoormiddag lokale tijd openbaar maakte.

Trump heeft altijd ontkend dat hij heeft geprobeerd het onderzoek te beïnvloeden. Een dergelijke inmenging in een lopende procedure kan als een obstructie van de rechtsgang beschouwd worden. Comey werd op 9 mei door de president op staande voet ontslagen. De precieze redenen zijn nog niet steeds gekend. Voorop staat wel zijn onderzoek in de affaire Rusland. Volgens Trump was hij onbekwaam. Er wordt met spanning uitgekeken naar Comey's hoorzitting van donderdag. Hij staat bij zijn getuigenis onder eed.

Comey's verklaringen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor het presidentschap van Trump. Rusland wordt er door de inlichtingendiensten van beschuldigd zich met hackeraanvallen te hebben bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 om Trump te helpen en zijn rivale Hillary Clinton te benadelen. De FBI en Congrescommissies onderzoeken of er afspraken waren gemaakt met leden van Trumps campagneteam. Comey verklaarde in zijn getuigenis dat hij Trump tijdens een ontmoeting op 6 januari zou gezegd hebben dat de FBI op dat ogenblik geen persoonlijk onderzoek tegen hem voerde.

Trump voelt zich door die passage geruggensteund. Zijn advocaat Marc Kasowitz verklaarde woensdagavond dat de president tevreden is dat Comey eindelijk publiekelijk heeft gezegd dat hij niet het onderwerp uitmaakt van een onderzoek over Rusland. "De president voelt zich compleet gerechtvaardigd. Hij is nu vastbesloten zijn agenda voort te zetten". In zijn zeven bladzijden tellende getuigenis fundeerde Comey echter vooral beschuldigingen tegen Trump, die tot dusver enkel door de media werden geuit. Zo had Trump tijdens een ontmoeting op 14 februari zijn loyaliteit geëist, waarop Comey zou geantwoord hebben dat hij niet "onbetrouwbaar" is zoals van een politicus verwacht wordt. Hij had hem in de plaats daarvan de garantie gegeven steeds de waarheid te zeggen, maar Trump drong aan op zijn loyaliteit.

Tijdens een bijeenkomst op het Witte Huis op 14 februari had Trump gevraagd het onderzoek tegen Flynn te laten vallen. De president had de andere aanwezigen gevraagd het Oval Office te verlaten, onder hen ook Justitieminister Jeff Sessions. Flynn was daags voordien afgetreden. Volgens Comey had Trump gezegd dat Flynn niets verkeerd had gedaan, maar dat hij moest gaan omdat hij vicepresident Mike Pence had misleid.

Volgens de gewezen FBI-baas zou Trump gezegd hebben: "Ik hoop dat je een manier vindt om Flynn los te laten - He's a good guy". Comey heeft de FBI-top over het gesprek geïnformeerd en aan Sessions gezegd dat hij niet meer met Trump onder vier ogen wou praten. Op 30 maart zou Trump aan de telefoon geklaagd hebben dat het onderzoek over Rusland "als een donkere wolk" boven zijn presidentschap hangt en hem hindert het land te besturen. De Republikein had hem verzekerd dat hij niets met Rusland te maken had en wat kon gedaan worden om "die wolk" te verdrijven.

Trump zou gezegd hebben, dat indien er "satellieten" onder zijn medewerkers waren die lijken in de kast hebben, het goed zou zijn dat te weten te komen. Hijzelf daarentegen had niets verkeerd gedaan en hoopte dat de FBI dit publiekelijk zou bevestigen. Trump had voor het ontslag van Comey aanvankelijk verschillende redenen genoemd. Later zei hij dat hij ook gedacht had aan de beschuldigingen in de zaak Rusland. Het ministerie van Justitie benoemde een speciale aanklager, die de FBI-onderzoeken moet leiden.

De ontslagen directeur van de Amerikaanse federale recherche FBI James Comey heeft donderdag in het Congres ontkend dat president Donald Trump hem heeft gevraagd het onderzoek naar de Rusland-affaire te stoppen. Ook 'geen enkel individu die voor deze regering werkt' heeft dit gedaan, zo zegt Comey tijdens zijn getuigenis De ontslagen FBI-baas James Comey heeft de Amerikaanse president beschuldigd van poging tot beïnvloeding van het onderzoek van de federale politiedienst in de affaire Rusland. Volgens Comey had Trump hem gevraagd het onderzoek naar de toenmalige veiligheidsadviseur Michael Flynn stop te zetten. Dat moet blijken uit een schriftelijke getuigenis die de commissie geheime diensten van de Amerikaanse Senaat voor de nakende hoorzitting met Comey donderdagvoormiddag lokale tijd openbaar maakte.Trump heeft altijd ontkend dat hij heeft geprobeerd het onderzoek te beïnvloeden. Een dergelijke inmenging in een lopende procedure kan als een obstructie van de rechtsgang beschouwd worden. Comey werd op 9 mei door de president op staande voet ontslagen. De precieze redenen zijn nog niet steeds gekend. Voorop staat wel zijn onderzoek in de affaire Rusland. Volgens Trump was hij onbekwaam. Er wordt met spanning uitgekeken naar Comey's hoorzitting van donderdag. Hij staat bij zijn getuigenis onder eed. Comey's verklaringen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor het presidentschap van Trump. Rusland wordt er door de inlichtingendiensten van beschuldigd zich met hackeraanvallen te hebben bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 om Trump te helpen en zijn rivale Hillary Clinton te benadelen. De FBI en Congrescommissies onderzoeken of er afspraken waren gemaakt met leden van Trumps campagneteam. Comey verklaarde in zijn getuigenis dat hij Trump tijdens een ontmoeting op 6 januari zou gezegd hebben dat de FBI op dat ogenblik geen persoonlijk onderzoek tegen hem voerde. Trump voelt zich door die passage geruggensteund. Zijn advocaat Marc Kasowitz verklaarde woensdagavond dat de president tevreden is dat Comey eindelijk publiekelijk heeft gezegd dat hij niet het onderwerp uitmaakt van een onderzoek over Rusland. "De president voelt zich compleet gerechtvaardigd. Hij is nu vastbesloten zijn agenda voort te zetten". In zijn zeven bladzijden tellende getuigenis fundeerde Comey echter vooral beschuldigingen tegen Trump, die tot dusver enkel door de media werden geuit. Zo had Trump tijdens een ontmoeting op 14 februari zijn loyaliteit geëist, waarop Comey zou geantwoord hebben dat hij niet "onbetrouwbaar" is zoals van een politicus verwacht wordt. Hij had hem in de plaats daarvan de garantie gegeven steeds de waarheid te zeggen, maar Trump drong aan op zijn loyaliteit. Tijdens een bijeenkomst op het Witte Huis op 14 februari had Trump gevraagd het onderzoek tegen Flynn te laten vallen. De president had de andere aanwezigen gevraagd het Oval Office te verlaten, onder hen ook Justitieminister Jeff Sessions. Flynn was daags voordien afgetreden. Volgens Comey had Trump gezegd dat Flynn niets verkeerd had gedaan, maar dat hij moest gaan omdat hij vicepresident Mike Pence had misleid. Volgens de gewezen FBI-baas zou Trump gezegd hebben: "Ik hoop dat je een manier vindt om Flynn los te laten - He's a good guy". Comey heeft de FBI-top over het gesprek geïnformeerd en aan Sessions gezegd dat hij niet meer met Trump onder vier ogen wou praten. Op 30 maart zou Trump aan de telefoon geklaagd hebben dat het onderzoek over Rusland "als een donkere wolk" boven zijn presidentschap hangt en hem hindert het land te besturen. De Republikein had hem verzekerd dat hij niets met Rusland te maken had en wat kon gedaan worden om "die wolk" te verdrijven. Trump zou gezegd hebben, dat indien er "satellieten" onder zijn medewerkers waren die lijken in de kast hebben, het goed zou zijn dat te weten te komen. Hijzelf daarentegen had niets verkeerd gedaan en hoopte dat de FBI dit publiekelijk zou bevestigen. Trump had voor het ontslag van Comey aanvankelijk verschillende redenen genoemd. Later zei hij dat hij ook gedacht had aan de beschuldigingen in de zaak Rusland. Het ministerie van Justitie benoemde een speciale aanklager, die de FBI-onderzoeken moet leiden.