De anonieme ambtenaren hadden twee doelen met het verspreiden van de informatie, zeggen ze tegen de New York Times: te zorgen dat zulke inmenging niet nog eens zou kunnen plaatsvinden bij Amerikaanse of Europese verkiezingen en het nalaten van een duidelijk spoor voor overheidsonderzoekers.
...

De anonieme ambtenaren hadden twee doelen met het verspreiden van de informatie, zeggen ze tegen de New York Times: te zorgen dat zulke inmenging niet nog eens zou kunnen plaatsvinden bij Amerikaanse of Europese verkiezingen en het nalaten van een duidelijk spoor voor overheidsonderzoekers.Britse en Nederlandse ambtenaren hadden informatie gegeven aan de Obama-regering over naasten van Poetin en naasten van Trump die elkaar in Nederland hadden ontmoet. Ook hadden Amerikaanse intelligentiediensten communicatie onderschept van Russische ambtenaren, soms zelfs in het Kremlin, waarin gesproken werd over contact met aan Trump gelieerde personen. Deze informatie wordt door drie verschillende bronnen bevestigd aan de New York Times. Trump ontkent alle aantijgingen dat hij contact zou hebben gehad met Russische gezanten tijdens de campagne of voordat hij geinaugureerd werd.Het spoor van informatie werd onder andere gecreeerd door ambtenaren van Obama die in vergaderingen met intelligentiediensten bepaalde vragen stelden, waarop ze het antwoord al wisten. Dat deden ze omdat die vragen gearchiveerd worden en zo makkelijk zijn terug te vinden voor onderzoekscommissies van het Congres, inclusief de Senaat Intelligentie Commissie, die in januari 2017 een onderzoek naar Russische inmenging had aangekondigd. Een andere kruimel werd achtergelaten door de intelligentiediensten. Zij werkten hard in Obama's laatste weken om ruwe informatie in rapporten te vatten die ze een lage vertrouwelijkheidsclassificatie gaven, zodat de rapporten zo breed mogelijk gedeeld konden worden, ook met Europese bondgenoten. Op die manier konden de rapporten niet vernietigd worden door de nieuwe regering zonder dat iemand er erg in zou hebben. In een geval werd een stapel documenten met een stempel "geheim" geleverd aan senator Benjamin Cardin uit Maryland, senior Democraat in de Buitenlandse Betrekkingen Commissie. De documenten gingen over Russische inmenging in verkiezingen wereldwijd. De FBI doet onderzoek naar betrekkingen tussen Trump en zijn team en Russische contacten. Ook de onderzoekscommissies van het Huis van afgevaardigen en de Senaat doen onderzoek, maar zij zijn afhankelijk van informatie die de FBI achterhaald. De informatiekruimels waar het om gaat, zijn in veel gevallen van vertrouwelijke aard en niet ingezien door de New York Times.