De vijfde editie van het World Happiness Report, die op de jaarlijkse Internationale Dag van het Geluk werd voorgesteld bij de Verenigde Naties in New York, focust op de sociale fundamenten van geluk. In totaal worden 155 landen gerangschikt op basis van zes variabelen: bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking, verwachting van gezonde levensjaren, mensen hebben om op terug te vallen, de vrijheid om levenskeuzes te maken, vrijgevigheid en onafhankelijkheid van corruptie.
...

De vijfde editie van het World Happiness Report, die op de jaarlijkse Internationale Dag van het Geluk werd voorgesteld bij de Verenigde Naties in New York, focust op de sociale fundamenten van geluk. In totaal worden 155 landen gerangschikt op basis van zes variabelen: bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking, verwachting van gezonde levensjaren, mensen hebben om op terug te vallen, de vrijheid om levenskeuzes te maken, vrijgevigheid en onafhankelijkheid van corruptie.Noorwegen komt daarbij voor het eerste jaar als gelukkigste land ter wereld uit de bus. Het neemt de koppositie over van Denemarken, dat nu naar de tweede plaats zakt. Daarna vervolledigen IJsland, Zwitserland en Finland de top vijf. Daarmee bezetten de Scandinavische landen opnieuw vier van de vijf hoogste plaatsen. Het rapport merkt wel op dat de verschillen tussen de top vier uiterst klein zijn. 'Noorwegen klimt naar de top van de ranglijst ondanks de lagere olieprijzen,' luidt het in het rapport. 'Al wordt soms gezegd dat Noorwegen zijn hoge niveau van geluk behoudt ondanks zijn olierijkdom, in plaats van dankzij. Door ervoor te kiezen zijn olie traag te produceren en de opbrengsten te investeren in de toekomst in plaats van in het heden, distantieert het zichzelf van andere grondstofrijke economieën. Een en ander impliceert een groot wederzijds vertrouwen, een gemeenschappelijk doel, vrijgevigheid en goed bestuur.'Op de zesde plaats staat Nederland, Canada is met een zevende plaats het eerste niet-Europese land in de lijst. Halen ook nog de top tien: Nieuw-Zeeland, Australië en Zweden.België stijgt één plaats op de ranking en wordt nu zeventiende, net achter Duitsland. We gaan wel nog nipt Luxemburg (18de) en het Verenigd Koninkrijk (19de) vooraf. Frankrijk volgt pas op de 31ste plaats. Helemaal onderaan de ranglijst bengelt de Centraal-Afrikaanse Republiek. Maar liefst acht van de tien minst gelukkige landen liggen op het Afrikaanse continent. Syrië, sinds 2011 verscheurd door een wrede burgeroorlog, staat op plaats 152. Buurland Irak, waarvan net als Syrië ook een deel door terreurgroepering Islamitische Staat wordt bezet, op plaats 117.