'Liberté!' Vrijheid: dat was volgens de overlevering haar laatste woord voor de nazi's haar op 13 september 1944 doodschoten in het concentratiekamp van Dachau. Tien maanden lang hadden ze haar gefolterd. Tevergeefs: Noor Inayat Khan weigerde tot op het einde om enige informatie te onthullen.
...