Het gebruik van verboden wapens, meer bepaald landmijnen en clustermunitie, is de laatste jaren significant gestegen. Handicap International spreekt zelfs van een triestig record. Op de Internationale Dag tegen Landmijnen en Clustermunitie, vraagt de organisatie de internationale gemeenschap om de praktijken met klem te veroordelen.

4 april is de dag waarop jaarlijks wereldwijd wordt gesensibiliseerd rond landmijnen en clustermunitie. "Dit jaar is dat meer dan nodig, want hoewel beide wapens zijn verboden door internationale wetgeving, werden ze alarmerend vaak ingezet en kunnen we zelfs spreken van een recordgebruik", zo klinkt het.

Burgers

Sinds 2010, het jaar waarin de Internationale Conventie tegen Clustermunitie in werking trad, werden nog nooit zoveel clusterbommen gebruikt. Landmijnen werden gebruikt in 10 landen, wat het hoogste aantal is sinds 2006. Ook het aantal slachtoffers van beide wapens is gestegen: van 3.250 in 2014 naar 3.700 in 2015.

Handicap International vraagt alle staten en gewapende groeperingen om het gebruik, de verkoop en het transport van beide wapens stop te zetten. "In een oorlogssituatie is niet alles toegestaan", zegt Alma Al-Osta, wapenexpert en lobbyist voor Handicap International in Brussel. "Er bestaan internationale regels, waaronder de Conventies van Genève en Ottawa, die moeten worden gerespecteerd, want die conventies moeten burgers behoeden voor barbaars geweld."

"Momenteel woeden wereldwijd enkele zware, erg gewelddadige conflicten waarvan burgers de voornaamste slachtoffers zijn. We mogen deze barbarij echt niet toestaan en er blijven aan herinneren dat deze wapens verboden zijn."

10 landen

Volgens het laatste rapport van de Cluster Munition Monitor (augustus 2015), werden tussen juli 2014 en juli 2015 clusterbommen ingezet in Libië, Soedan, Syrië, Oekraïne en Jemen. Dat is het hoogste aantal sinds 2010, het jaar van de Conventie.

Het laatste rapport van de Landmine Monitor (november 2015) wees op een alarmerend en toenemend gebruik van landmijnen en geïmproviseerde explosieven door gewapende groeperingen in 10 landen: Afghanistan, Colombia, Irak, Libië, Myanmar, Pakistan, Syrië, Tunesië, Oekraïne en Jemen. De laatste keer dat de Monitor 10 of meer landen vermeldde, was in 2006. (Belga/AVE)

Het gebruik van verboden wapens, meer bepaald landmijnen en clustermunitie, is de laatste jaren significant gestegen. Handicap International spreekt zelfs van een triestig record. Op de Internationale Dag tegen Landmijnen en Clustermunitie, vraagt de organisatie de internationale gemeenschap om de praktijken met klem te veroordelen.4 april is de dag waarop jaarlijks wereldwijd wordt gesensibiliseerd rond landmijnen en clustermunitie. "Dit jaar is dat meer dan nodig, want hoewel beide wapens zijn verboden door internationale wetgeving, werden ze alarmerend vaak ingezet en kunnen we zelfs spreken van een recordgebruik", zo klinkt het. Sinds 2010, het jaar waarin de Internationale Conventie tegen Clustermunitie in werking trad, werden nog nooit zoveel clusterbommen gebruikt. Landmijnen werden gebruikt in 10 landen, wat het hoogste aantal is sinds 2006. Ook het aantal slachtoffers van beide wapens is gestegen: van 3.250 in 2014 naar 3.700 in 2015.Handicap International vraagt alle staten en gewapende groeperingen om het gebruik, de verkoop en het transport van beide wapens stop te zetten. "In een oorlogssituatie is niet alles toegestaan", zegt Alma Al-Osta, wapenexpert en lobbyist voor Handicap International in Brussel. "Er bestaan internationale regels, waaronder de Conventies van Genève en Ottawa, die moeten worden gerespecteerd, want die conventies moeten burgers behoeden voor barbaars geweld.""Momenteel woeden wereldwijd enkele zware, erg gewelddadige conflicten waarvan burgers de voornaamste slachtoffers zijn. We mogen deze barbarij echt niet toestaan en er blijven aan herinneren dat deze wapens verboden zijn."Volgens het laatste rapport van de Cluster Munition Monitor (augustus 2015), werden tussen juli 2014 en juli 2015 clusterbommen ingezet in Libië, Soedan, Syrië, Oekraïne en Jemen. Dat is het hoogste aantal sinds 2010, het jaar van de Conventie.Het laatste rapport van de Landmine Monitor (november 2015) wees op een alarmerend en toenemend gebruik van landmijnen en geïmproviseerde explosieven door gewapende groeperingen in 10 landen: Afghanistan, Colombia, Irak, Libië, Myanmar, Pakistan, Syrië, Tunesië, Oekraïne en Jemen. De laatste keer dat de Monitor 10 of meer landen vermeldde, was in 2006. (Belga/AVE)