In de 97 pagina's tellende klacht worden ze er ook van beschuldigd de klimaatvoordelen van aardgas, biobrandstoffen en waterstof 'mooier voor te stellen'. Ook beschuldigt de stad de bedrijven, alsmede de machtige sectorfederatie API, van het 'verkeerd voorstellen' van de klimaateffecten van fossiele brandstoffen.

De strijd tegen de klimaatverandering betekent ook "het aanpakken van enkele van de grootste vervuilende bedrijven voor valse reclame en greenwashing", aldus de burgemeester van de stad, Bill de Blasio, in een verklaring.

De klacht werd ingediend op de openingsdag van de virtuele klimaattop onder leiding van VS-president Joe Biden.

'Wanneer oliemaatschappijen reclame maken voor hun producten met woorden als 'greener' of 'cleaner', terwijl ze de werkelijke gevolgen van die producten niet bekendmaken, ondermijnt dat het vermogen van de consument om met kennis van zaken beslissingen te nemen,' aldus Lorelei Salas van de Dienst voor Bescherming van Consumenten en Werknemers (DCWP) van de stad.

Het is niet de eerste keer dat NewYork het opneemt tegen de oliegiganten. Het stadsbestuur spande in januari 2018 een rechtszaak aan tegen BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil en Shell vanwege hun verantwoordelijkheid voor klimaatverandering. Deze rechtszaak werd begin april in hoger beroep afgewezen.

NewYork City verloor eind 2019 ook een rechtszaak tegen ExxonMobil, dat ervan werd beschuldigd beleggers te hebben misleid door ten onrechte te beweren dat het de risico's van strengere wetgeving inzake broeikasgasemissies volledig had meegenomen in zijn langetermijnprognoses.

In de 97 pagina's tellende klacht worden ze er ook van beschuldigd de klimaatvoordelen van aardgas, biobrandstoffen en waterstof 'mooier voor te stellen'. Ook beschuldigt de stad de bedrijven, alsmede de machtige sectorfederatie API, van het 'verkeerd voorstellen' van de klimaateffecten van fossiele brandstoffen. De strijd tegen de klimaatverandering betekent ook "het aanpakken van enkele van de grootste vervuilende bedrijven voor valse reclame en greenwashing", aldus de burgemeester van de stad, Bill de Blasio, in een verklaring. De klacht werd ingediend op de openingsdag van de virtuele klimaattop onder leiding van VS-president Joe Biden. 'Wanneer oliemaatschappijen reclame maken voor hun producten met woorden als 'greener' of 'cleaner', terwijl ze de werkelijke gevolgen van die producten niet bekendmaken, ondermijnt dat het vermogen van de consument om met kennis van zaken beslissingen te nemen,' aldus Lorelei Salas van de Dienst voor Bescherming van Consumenten en Werknemers (DCWP) van de stad. Het is niet de eerste keer dat NewYork het opneemt tegen de oliegiganten. Het stadsbestuur spande in januari 2018 een rechtszaak aan tegen BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil en Shell vanwege hun verantwoordelijkheid voor klimaatverandering. Deze rechtszaak werd begin april in hoger beroep afgewezen. NewYork City verloor eind 2019 ook een rechtszaak tegen ExxonMobil, dat ervan werd beschuldigd beleggers te hebben misleid door ten onrechte te beweren dat het de risico's van strengere wetgeving inzake broeikasgasemissies volledig had meegenomen in zijn langetermijnprognoses.