Leopold II en zijn aanhangers geloofden dat een kolonie reusachtige winsten zou opleveren. Opbrengsten uit Congo zouden van het onbeduidende België een grootse natie maken. Kosten noch moeite werden daarom gespaard om Leopolds koloniale plannen te realiseren. De Association Internationale du Congo deed meer dan het Congobekken in kaart brengen. Leopold gebruikte het wetenschappelijke instituut als dekmantel om Congo te bezetten. De werking van de AIC kostte handenvol geld. De koning gaf meer dan elf miljoen frank uit aan ontdekkingsexpedities en het uitrusten van wetenschappelijke posten. Daardoor zat de koning krap bij kas toen zijn Vrijstaat eindelijk het leven zag in 1885. Congo zou echter nog veel grotere inspanningen vergen van de vorst.
...