In de verklaring herbevestigen de lidstaten onder meer de collectieve defensie en hun engagement om de defensie-uitgaven op te trekken.

'We hebben discussies gehad', zei NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg woensdag. 'We hebben meningsverschillen. Maar het allerbelangrijkste is dat we beslissingen hebben die deze Alliantie vooruit helpen en ons sterker maken.'

Het allereerste punt van de verklaring herbevestigt het engagement voor de collectieve defensie binnen de verdragsorganisatie. 'Elke aanval tegen één bondgenoot zal worden beschouwd als een aanval tegen ons allemaal, zoals bepaald in Artikel 5 van het Verdrag van Washington. We zullen aan elkaars zijde blijven staan en samen handelen, op de basis van solidariteit, een gedeelde doelstelling en eerlijke lastenverdeling', klinkt het.

De lidstaten zijn het eens geworden om de afschrikking en defensie van de NAVO te versterken. Ook wordt de strijd tegen terrorisme opgevoerd en zijn de bondgenoten het eens om lasten eerlijker te verdelen.

De NAVO is goed voor Europa. En de NAVO is goed voor Noord-Amerika.

Jens Stoltenberg, NAVO-secretaris-generaal

'We zijn het allemaal eens dat we vandaag geen eerlijke lastenverdeling hebben in onze Alliantie. We zijn akkoord gegaan dat we meer cash in de nationale defensiebudgetten, meer moderne capaciteiten en meer bijdrages aan missies en operaties nodig hebben', aldus Stoltenberg.

President Trump eist al geruime tijd dat de andere lidstaten hun defensie-uitgaven optrekken tot 2 procent van het bbp, zoals de bondgenoten beslisten tijdens de NAVO-top van Wales in 2014. Trump vindt het oneerlijk dat Washington het meeste betaalt aan defensie. In de verklaring van woensdag staat nu dat de bondgenoten hun engagement van in Wales herbevestigen.

Tijdens de vergadering van woensdag zei Trump dat die 2 procent eigenlijk niet volstaat. Hij wil op termijn naar 4 procent van het bbp. Stoltenberg is terughoudender. 'Eerst moeten we die 2 procent halen. Daar moeten we ons nu op focussen.'

De NAVO lanceerde ook nog het 'Readiness Initiative'. Met dat initiatief wil het bondgenootschap in staat zijn om tegen 2020 binnen de dertig dagen 30 bataljons met gevechtsvoertuigen, 30 luchtsquadrons en 30 gevechtsvaartuigen te mobiliseren. De lidstaten gaven ook hun toestemming voor de modernisering van de commandostructuur van de NAVO. Op vraag van Irak zal de verdragsorganisatie daar ook een nieuwe trainingsmissie voor de Iraakse troepen lanceren. Canada ging akkoord om de missie te leiden, die enkele honderden instructeurs zal tellen.

Daarnaast nodigde de NAVO ook nog de Macedonische regering uit om toetredingsgesprekken op te starten, nu er een akkoord is tussen Athene en Skopje over de naamskwestie. Enkel als de naam van het land wordt veranderd, treedt het land toe als dertigste lidstaat, beklemtoonde de NAVO-baas.

Stoltenberg wees op eensgezindheid binnen de NAVO, ondanks de spanningen. 'In de geschiedenis van de NAVO hebben we verschillende meningsverschillen gehad. We zijn in staat geweest die te overwinnen, steeds weer. Want uiteindelijk zijn we het allemaal eens dat Noord-Amerika en Europa veiliger zijn samen. De NAVO is goed voor Europa. En de NAVO is goed voor Noord-Amerika.'

In de verklaring herbevestigen de lidstaten onder meer de collectieve defensie en hun engagement om de defensie-uitgaven op te trekken.'We hebben discussies gehad', zei NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg woensdag. 'We hebben meningsverschillen. Maar het allerbelangrijkste is dat we beslissingen hebben die deze Alliantie vooruit helpen en ons sterker maken.'Het allereerste punt van de verklaring herbevestigt het engagement voor de collectieve defensie binnen de verdragsorganisatie. 'Elke aanval tegen één bondgenoot zal worden beschouwd als een aanval tegen ons allemaal, zoals bepaald in Artikel 5 van het Verdrag van Washington. We zullen aan elkaars zijde blijven staan en samen handelen, op de basis van solidariteit, een gedeelde doelstelling en eerlijke lastenverdeling', klinkt het.De lidstaten zijn het eens geworden om de afschrikking en defensie van de NAVO te versterken. Ook wordt de strijd tegen terrorisme opgevoerd en zijn de bondgenoten het eens om lasten eerlijker te verdelen.'We zijn het allemaal eens dat we vandaag geen eerlijke lastenverdeling hebben in onze Alliantie. We zijn akkoord gegaan dat we meer cash in de nationale defensiebudgetten, meer moderne capaciteiten en meer bijdrages aan missies en operaties nodig hebben', aldus Stoltenberg. President Trump eist al geruime tijd dat de andere lidstaten hun defensie-uitgaven optrekken tot 2 procent van het bbp, zoals de bondgenoten beslisten tijdens de NAVO-top van Wales in 2014. Trump vindt het oneerlijk dat Washington het meeste betaalt aan defensie. In de verklaring van woensdag staat nu dat de bondgenoten hun engagement van in Wales herbevestigen.Tijdens de vergadering van woensdag zei Trump dat die 2 procent eigenlijk niet volstaat. Hij wil op termijn naar 4 procent van het bbp. Stoltenberg is terughoudender. 'Eerst moeten we die 2 procent halen. Daar moeten we ons nu op focussen.'De NAVO lanceerde ook nog het 'Readiness Initiative'. Met dat initiatief wil het bondgenootschap in staat zijn om tegen 2020 binnen de dertig dagen 30 bataljons met gevechtsvoertuigen, 30 luchtsquadrons en 30 gevechtsvaartuigen te mobiliseren. De lidstaten gaven ook hun toestemming voor de modernisering van de commandostructuur van de NAVO. Op vraag van Irak zal de verdragsorganisatie daar ook een nieuwe trainingsmissie voor de Iraakse troepen lanceren. Canada ging akkoord om de missie te leiden, die enkele honderden instructeurs zal tellen.Daarnaast nodigde de NAVO ook nog de Macedonische regering uit om toetredingsgesprekken op te starten, nu er een akkoord is tussen Athene en Skopje over de naamskwestie. Enkel als de naam van het land wordt veranderd, treedt het land toe als dertigste lidstaat, beklemtoonde de NAVO-baas.Stoltenberg wees op eensgezindheid binnen de NAVO, ondanks de spanningen. 'In de geschiedenis van de NAVO hebben we verschillende meningsverschillen gehad. We zijn in staat geweest die te overwinnen, steeds weer. Want uiteindelijk zijn we het allemaal eens dat Noord-Amerika en Europa veiliger zijn samen. De NAVO is goed voor Europa. En de NAVO is goed voor Noord-Amerika.'