Het Europees Parlement heeft beslist om het geplande debat over TTIP (het vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU) uit te stellen. Eerder had voorzitter Martin Schulz ook al de stemming van de agenda gehaald.

Omdat er over te veel amendementen gestemd moest worden, besliste Schulz om de resolutie van het parlement over TTIP terug naar de bevoegde commissie te sturen.

Emotionele zitting

Het plenaire debat over TTIP bleef wel gewoon op de agenda van het parlement staan. Maar wegens het uitstel van de stemming stelden verschillende fracties - met name de christendemocratische EVP, de liberale ALDE en de conservatieve ECR - echter voor het debat alsnog te schrappen.

Tijdens een bijzonder emotionele zitting, waarbij de verwijten tussen voor- en tegenstanders van TTIP heen en weer vlogen, besliste het parlement om het debat inderdaad van de agenda te halen. Dat gebeurde met een bijzonder krappe meerderheid: 183 stemmen voor, 181 tegen. Meteen werd de zitting geschorst.

Onenigheid S&D en EVP

Met een resolutie over TTIP wil het parlement kunnen wegen op de onderhandelingen die de Europese Commissie met de VS voert. Dat Schulz de stemming van de agenda haalde, is volgens Kathleen Van Brempt (SP.A) te wijten aan onenigheid tussen haar sociaaldemocratische S&D-fractie en de EVP.

De andere partijen wijzen op interne verdeeldheid bij de S&D, die vorige week een moeizaam bereikt compromis met de EVP en de ALDE opblies. (Belga/AVE)

Het Europees Parlement heeft beslist om het geplande debat over TTIP (het vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU) uit te stellen. Eerder had voorzitter Martin Schulz ook al de stemming van de agenda gehaald.Omdat er over te veel amendementen gestemd moest worden, besliste Schulz om de resolutie van het parlement over TTIP terug naar de bevoegde commissie te sturen. Het plenaire debat over TTIP bleef wel gewoon op de agenda van het parlement staan. Maar wegens het uitstel van de stemming stelden verschillende fracties - met name de christendemocratische EVP, de liberale ALDE en de conservatieve ECR - echter voor het debat alsnog te schrappen. Tijdens een bijzonder emotionele zitting, waarbij de verwijten tussen voor- en tegenstanders van TTIP heen en weer vlogen, besliste het parlement om het debat inderdaad van de agenda te halen. Dat gebeurde met een bijzonder krappe meerderheid: 183 stemmen voor, 181 tegen. Meteen werd de zitting geschorst.Met een resolutie over TTIP wil het parlement kunnen wegen op de onderhandelingen die de Europese Commissie met de VS voert. Dat Schulz de stemming van de agenda haalde, is volgens Kathleen Van Brempt (SP.A) te wijten aan onenigheid tussen haar sociaaldemocratische S&D-fractie en de EVP. De andere partijen wijzen op interne verdeeldheid bij de S&D, die vorige week een moeizaam bereikt compromis met de EVP en de ALDE opblies. (Belga/AVE)