Hoe meer geld je hebt, hoe meer stemmen je krijgt. Dat is in een notendop Tom Perkins' nieuwe idee. Hij pakte ermee uit op een forum in San Francisco onder de titel 'The War on the 1 Percent'. Met die één procent bedoelde men het rijkste procent van de Amerikaanse bevolking; mensen zoals Tom Perkins zelf, dus.

'Geen belastingen, niet stemmen'

Perkins (82) moest op zestig seconden antwoorden op de vraag: "Hoe zou u de wereld veranderen?"

"Het Tom Perkins-systeem is dit", zei hij: "Als je niet één dollar belastingen betaalt, mag je niet stemmen. Het zou moeten zijn zoals in een bedrijf: als je een miljoen dollar betaalt, krijg je een miljoen stemmen."

Daar hield Perkins het echter niet bij. "Vroeger, tijdens de koloniale periode, moest je een landeigenaar zijn om te mogen stemmen", zei hij. "Dat vind ik niet zo'n slecht idee. De reden is heel simpel: als iemand eigendommen heeft in een gemeenschap, dan heeft hij er een vast belang in, terwijl huurders de volgende dag alweer weg kunnen zijn. Mensen die geen vastgoedeigenaars zijn, zijn zoals mensen die geen belastingen betalen: ze zijn niet bij het spel betrokken."

Ter vergelijking: het cijnskiesrecht zoals vastgelegd in de Belgische grondwet van 1830 bepaalde dat alleen wie minsten twintig frank belastingen betaald had mocht stemmen. Dat betekende toen ongeveer twee procent van de bevolking. Het cijnskiesrecht werd in 1893 afgeschaft.

Ongeveer 45 procent van de Amerikaanse bevolking betaalt geen federale inkomensbelastingen, omdat ze daarvoor te weinig verdienen. Aannemelijk is dat Perkins het over hen had. De meeste van die mensen betalen wel deelstaats- en gemeentelijke belastingen, verkooptaksen en loonheffingen.

Nazi-Duitsland

Het is niet de eerste keer dat Perkins, medestichter van de venture capital-firma Kleiner, Perkins, Caufield & Byers, zich laat opmerken met aangebrande uitspraken. Vorige maand vergeleek hij, in een lezersbrief aan de krant The Wall Street Journal, het lot van de rijken in de VS vandaag met dat van de Joden en Nazi-Duitsland. Dat deed hij nadat er in San Francisco her en der geprotesteerd was tegen de levensduurte die steeds maar stijgt omdat er zoveel technologiemiljonairs in de stad wonen.

"Ik zou de aandacht willen vestigen op de parallellen tussen de oorlog die Nazi-Duitsland voerde tegen zijn eigen 'één procent', namelijk de joden daar, en de progressieve oorlog tegen de Amerikaanse één procent, namelijk de rijken", klaagde Perkins in zijn brief. "Dat is een zeer gevaarlijke stroming in het Amerikaanse denken. De Kristalnacht was ondenkbaar in de jaren dertig. Is het 'progressieve' radicalisme dat daarvan afstamt ondenkbaar vandaag?"

Tom Perkins' vermogen wordt geschat op 8 miljard dollar. Dat zou hem in zijn eigen systeem dus meer stemmen opleveren dan er mensen op de wereld zijn.

Hoe meer geld je hebt, hoe meer stemmen je krijgt. Dat is in een notendop Tom Perkins' nieuwe idee. Hij pakte ermee uit op een forum in San Francisco onder de titel 'The War on the 1 Percent'. Met die één procent bedoelde men het rijkste procent van de Amerikaanse bevolking; mensen zoals Tom Perkins zelf, dus. Perkins (82) moest op zestig seconden antwoorden op de vraag: "Hoe zou u de wereld veranderen?""Het Tom Perkins-systeem is dit", zei hij: "Als je niet één dollar belastingen betaalt, mag je niet stemmen. Het zou moeten zijn zoals in een bedrijf: als je een miljoen dollar betaalt, krijg je een miljoen stemmen."Daar hield Perkins het echter niet bij. "Vroeger, tijdens de koloniale periode, moest je een landeigenaar zijn om te mogen stemmen", zei hij. "Dat vind ik niet zo'n slecht idee. De reden is heel simpel: als iemand eigendommen heeft in een gemeenschap, dan heeft hij er een vast belang in, terwijl huurders de volgende dag alweer weg kunnen zijn. Mensen die geen vastgoedeigenaars zijn, zijn zoals mensen die geen belastingen betalen: ze zijn niet bij het spel betrokken." Ter vergelijking: het cijnskiesrecht zoals vastgelegd in de Belgische grondwet van 1830 bepaalde dat alleen wie minsten twintig frank belastingen betaald had mocht stemmen. Dat betekende toen ongeveer twee procent van de bevolking. Het cijnskiesrecht werd in 1893 afgeschaft. Ongeveer 45 procent van de Amerikaanse bevolking betaalt geen federale inkomensbelastingen, omdat ze daarvoor te weinig verdienen. Aannemelijk is dat Perkins het over hen had. De meeste van die mensen betalen wel deelstaats- en gemeentelijke belastingen, verkooptaksen en loonheffingen.Het is niet de eerste keer dat Perkins, medestichter van de venture capital-firma Kleiner, Perkins, Caufield & Byers, zich laat opmerken met aangebrande uitspraken. Vorige maand vergeleek hij, in een lezersbrief aan de krant The Wall Street Journal, het lot van de rijken in de VS vandaag met dat van de Joden en Nazi-Duitsland. Dat deed hij nadat er in San Francisco her en der geprotesteerd was tegen de levensduurte die steeds maar stijgt omdat er zoveel technologiemiljonairs in de stad wonen. "Ik zou de aandacht willen vestigen op de parallellen tussen de oorlog die Nazi-Duitsland voerde tegen zijn eigen 'één procent', namelijk de joden daar, en de progressieve oorlog tegen de Amerikaanse één procent, namelijk de rijken", klaagde Perkins in zijn brief. "Dat is een zeer gevaarlijke stroming in het Amerikaanse denken. De Kristalnacht was ondenkbaar in de jaren dertig. Is het 'progressieve' radicalisme dat daarvan afstamt ondenkbaar vandaag?"Tom Perkins' vermogen wordt geschat op 8 miljard dollar. Dat zou hem in zijn eigen systeem dus meer stemmen opleveren dan er mensen op de wereld zijn.