Aartsbisschop André Léonard zegt dat er te praten valt over een aanpassing van het celibaat. In een boek dat volgend jaar zal verschijnen, geeft Léonard toe dat er goede argumenten zijn om gehuwde mannen toe te laten tot het priesterambt. Zijn woordvoerder wijst erop dat zoiets niet noodzakelijk meteen betekent dat priesters mogen trouwen.

Traditie

Aartsbisschop Pietro Parolin, die onlangs door paus Franciscus tot zijn nieuwe staatssecretaris werd aangesteld, deed eerder een opmerkelijke uitspraak in het Venezolaanse dagblad El Universal. In een gesprek met die krant poneerde hij dat het celibaat geen dogma van de Kerk is en dat er daarom over kan worden gediscussieerd.

De aartsbisschop verdedigde in het gesprek de merites van de eeuwenoude traditie. Hij liet weliswaar ook verstaan dat de katholieke kerk de problemen met de moderniteit onder ogen moet zien. Als voorbeeld noemde hij daarbij het tekort aan priesterroepingen.

Het kerkelijk celibaat is een leefregel voor priesters die al wordt gehanteerd sinds de eerste eeuwen van het christendom. De traditie werd pas algemeen ingevoerd in de twaalfde eeuw. Toch waren er zeker tot het begin van de zestiende eeuw pausen die kinderen hadden bij maîtresses. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie stond het celibaat al ter discussie, maar paus Paulus VI wilde de regel uiteindelijk niet afschaffen.

Nieuwe wind

Paus Franciscus zegt intussen dat atheïsten niet noodzakelijk naar de hel gaan. Hij schreef dat in een open brief aan Eugenio Scalfari, de oprichter van het Italiaanse dagblad La Repubblica. De atheïst Scalfari had in de krant eerder een lijst met vragen aan de kerkvorst gepubliceerd.

Volgens analisten wijzen de standpunten van paus Franciscus en zijn staatssecretaris erop dat er een nieuwe, vooruitstrevende wind waait door de katholieke kerk. Onder zijn voorganger Benedictus XVI waren zulke ideeën nog onbespreekbaar. In juli had de paus ook al te kennen gegeven dat het niet aan hem toekomt om gelovige homoseksuelen te veroordelen. (Belga/YD)

Aartsbisschop André Léonard zegt dat er te praten valt over een aanpassing van het celibaat. In een boek dat volgend jaar zal verschijnen, geeft Léonard toe dat er goede argumenten zijn om gehuwde mannen toe te laten tot het priesterambt. Zijn woordvoerder wijst erop dat zoiets niet noodzakelijk meteen betekent dat priesters mogen trouwen.Aartsbisschop Pietro Parolin, die onlangs door paus Franciscus tot zijn nieuwe staatssecretaris werd aangesteld, deed eerder een opmerkelijke uitspraak in het Venezolaanse dagblad El Universal. In een gesprek met die krant poneerde hij dat het celibaat geen dogma van de Kerk is en dat er daarom over kan worden gediscussieerd.De aartsbisschop verdedigde in het gesprek de merites van de eeuwenoude traditie. Hij liet weliswaar ook verstaan dat de katholieke kerk de problemen met de moderniteit onder ogen moet zien. Als voorbeeld noemde hij daarbij het tekort aan priesterroepingen.Het kerkelijk celibaat is een leefregel voor priesters die al wordt gehanteerd sinds de eerste eeuwen van het christendom. De traditie werd pas algemeen ingevoerd in de twaalfde eeuw. Toch waren er zeker tot het begin van de zestiende eeuw pausen die kinderen hadden bij maîtresses. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie stond het celibaat al ter discussie, maar paus Paulus VI wilde de regel uiteindelijk niet afschaffen.Paus Franciscus zegt intussen dat atheïsten niet noodzakelijk naar de hel gaan. Hij schreef dat in een open brief aan Eugenio Scalfari, de oprichter van het Italiaanse dagblad La Repubblica. De atheïst Scalfari had in de krant eerder een lijst met vragen aan de kerkvorst gepubliceerd. Volgens analisten wijzen de standpunten van paus Franciscus en zijn staatssecretaris erop dat er een nieuwe, vooruitstrevende wind waait door de katholieke kerk. Onder zijn voorganger Benedictus XVI waren zulke ideeën nog onbespreekbaar. In juli had de paus ook al te kennen gegeven dat het niet aan hem toekomt om gelovige homoseksuelen te veroordelen. (Belga/YD)