Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Eva Schram
door Eva Schram

Tusk wil Europese Unie nieuw verzoek om brexit-uitstel laten goedkeuren

Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk stelt de Europese leiders voor om het Britse verzoek om de brexit nog maar eens uit te stellen te aanvaarden. Dat zegt hij dinsdagavond op Twitter.

Het bericht van Tusk komt er na een nieuwe nederlaag van de Britse premier Boris Johnson in het parlement in Londen. Een meerderheid van de Lagerhuisleden stemde dan wel in met zijn brexit-akkoord - al was het slechts 'principieel' -, zijn verzoek om de brexit-wet (Withdrawal Agreement Bill, WAB) versneld te behandelen werd afgewezen. Daardoor lijkt een brexit op basis van het akkoord tegen 31 oktober niet meer haalbaar.

Europees president Donald Tusk wil er alles aan doen om een 'no deal'-brexit te vermijden, die het rechtstreekse gevolg zou kunnen zijn de recentste gebeurtenissen in het Lagerhuis. Daarom, zo kondigt hij dinsdagavond aan, wil hij ingaan op het Britse verzoek om de brexit opnieuw uit te stellen. Hij zal een beslissing in die zin dan ook aanbevelen aan de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese lidstaten. Tusk wil de beslissing via een schriftelijke procedure laten nemen.

Omdat het Lagerhuis hem daartoe gedwongen had, heeft Johnson de EU zaterdag al om nieuw uitstel verzocht tot 31 januari 2020. Tusk schuift in zijn tweet echter geen precieze datum naar voren.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Zit er toch nieuw uitstel voor de brexit aan te komen?

Nu het Britse parlement de spoedprocedure voor de behandeling van de brexit-wet (Withdrawal Agreement Bill, WAB) verworpen heeft, legt premier Boris Johnson de bal in het kamp van de Europese Unie.

In een eerste reactie op de stemmingen in het Lagerhuis toonde Johnson zich opgetogen dat een meerderheid zich achter de brexit-wet heeft geschaard. "Dit is een belangrijk moment", zei hij, waarbij het parlement eindelijk het nationaal belang vooropgesteld heeft.

Johnson zei wel ontgoocheld te zijn over het feit dat de voorgestelde spoedprocedure verworpen werd, zodat - aldus de premier - een brexit op basis van het akkoord dat met de EU gesloten werd niet meer haalbaar is tegen 31 oktober.

Hoogstwaarschijnlijk zit er een nieuw uitstel voor de brexit aan te komen. Het parlement dwong Johnson er eerder al toe dat aan te vragen. "Het is nu aan de Europese Unie om een beslissing te nemen. Ik zal met de Europese lidstaten praten tot ze die beslissing genomen hebben", zei Johnson. "Zolang pauzeren we de behandeling van deze wetgeving."

Johnson gaat (voorlopig?) dus niet zo ver als hij dinsdagmiddag dreigde. Toen kondigde hij aan bij een nederlaag over de spoedprocedure de WAB weer in te trekken en vervroegde verkiezingen te zullen aanvragen. "Hoe dan ook, op de een of andere manier, zullen we de Europese Unie verlaten mét dit akkoord", zei Johnson dinsdagavond.

De Europese Commissie verwacht nu dat de Britse regering meer toelichting geeft bij de volgende stappen, reageerde een woordvoerster meteen op Twitter.

Europees president Donald Tusk zet intussen zijn raadplegingen van de Europese leiders verder over het verzoek van Johnson om de brexit uit te stellen tot 31 januari 2020. Dat verzoek diende hij zaterdag reeds in.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Brits parlement zet rem op brexitwet

Het Britse Lagerhuis heeft de spoedbehandeling van de brexitwet - die het brexitakkoord van premier Boris Johnson moet omzetten in nationale wetgeving - verworpen. Een ordelijke brexit tegen eind deze maand lijkt nu zo goed als onmogelijk.

Het Lagerhuis begon dinsdag met de bespreking van de Withdrawal Agreement Bill - of 'WAB' - de wet die het brexitakkoord dat Johnson vorige week sloot met de EU in nationale wetgeving moet omzetten. Een eerste stemming, over de vraag of die wet wordt goedgekeurd in tweede lezing en zo kan doorgaan naar de bevoegde commissies, haalde dinsdagavond een meerderheid. 329 parlementsleden stemden voor, 299 tegen, wat betekent dat het Britse Lagerhuis voor het eerst een meerderheid heeft gevonden voor een brexitakkoord.

Maar de regering klonk er nog een andere stemming aan vast: de brexitwet moest met spoed behandeld worden in het parlement, om te verzekeren dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 31 oktober met een akkoord kan verlaten.

Dat zette heel wat kwaad bloed. Een parlementaire behandeling van drie dagen voor wetgeving van die omvang, zou ongezien zijn. De regering voelde de bui al hangen en deed op het nippertje nog een toegeving - minister van Justitie Robert Buckland zei hij een amendement zou indienen waardoor het parlement in een later stadium zou kunnen stemmen over een verlenging van de overgangsperiode - maar dat mocht niet baten.

Het parlement verzette zich tegen de spoedbehandeling van de brexitwet met 322 stemmen tegenover 308. Boris Johnson leed zo opnieuw een belangrijke nederlaag in het parlement.

Een ordelijke brexit op 31 oktober lijkt nu zo goed als onmogelijk. De premier kondigde na de stemming aan dat hij de brexitwet terugtrekt uit het parlement. Eerder op de dag had hij al verklaard aan te zullen sturen op vervroegde verkiezingen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Britse regering verliest stemming over spoedbehandeling van brexitwet

Daardoor lijkt een ordelijke brexit op 31 oktober zo goed als onhaalbaar.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Plenaire behandeling brexitwet afgesloten

Het Britse Lagerhuis heeft dinsdagavond het licht op groen gezet voor het afsluiten van de plenaire behandeling van de brexitwet, een eerste horde voor het brexitakkoord van premier Boris Johnson.

Het Lagerhuis begon dinsdag met de bespreking van de Withdrawal Agreement Bill - of 'WAB' - de wet die het brexitakkoord dat Johnson vorige week sloot met de EU in nationale wetgeving moet omzetten.

De stemming draaide rond de vraag of die wet wordt goedgekeurd in tweede lezing, wat betekent dat de plenaire behandeling ervan wordt afgerond en de tekst naar de bevoegde commissies kan. 329 parlementsleden stemden daarvoor, 299 tegen.

Een eerste horde is dus genomen, maar de tweede stemming van dinsdagavond - die momenteel aan de gang is - dreigt een pak moeilijker te worden voor de regering. Die gaat over de versnelde behandeling van de wet, waardoor die op het einde van de week al bekrachtigd kan worden. Ongezien voor wetgeving van die omvang.

Wordt de spoedprocedure inderdaad verworpen, dan lijkt een ordelijke brexit op 31 oktober zo goed als onhaalbaar.

De regering heeft al gezegd dat ze de brexitwet in dat geval terug zal trekken uit het parlement en zal aansturen op vervroegde verkiezingen, nog voor Kerst.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

'Get brexit done': een misleidende slogan?

Zoals in vorig bericht werd vermeld, is een akkoord over de echtscheiding tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk de eerste cruciale stap in de brexit. Als het Brits en het Europees parlement het akkoord goedkeuren, dan kan er gepraat worden over de toekomstige handelsrelatie. In die zin is deze stap inderdaad cruciaal om de brexit - wat die inhoudelijk ook moge betekenen - uit te voeren.

Maar nadat er een akkoord is gevonden en het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober (of later) de Unie verlaat, is de brexit allesbehalve voorbij. Er volgt namelijk een transitieperiode tot eind 2020 waarin de Europese wetgeving op het Verenigd Koninkrijk van toepassing blijkt. Het Europees Hof van Justitie behoudt zijn jurisdictie over het VK.

Tijdens de transitieperiode van ruim een jaar, beginnen er handelsgesprekken tussen de Unie en het VK. Voor de brexitonderhandelingen van start gingen, werd er gedacht dat de eerste fase - die intussen al tweeënhalf jaar in beslag neemt - de gemakkelijke van de twee fases zou worden. De transitieperiode kan bovendien meermaals met twee jaar verlengd worden. Kortom, zelfs al komt het de komende weken tot een akkoord over de terugtrekking, de brexit is allesbehalve voorbij.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Kan het parlement Johnson voldoende vertrouwen?

Dinsdagnamiddag beloofde Boris Johnson aan het Britse parlement dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie tegen eind december 2020, het einde van de transitieperiode, een diepgaand en voordelig handelsakkoord zullen hebben afgesloten.

Maar zulke handelsgesprekken duren doorgaans enkele jaren. Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier liet dinsdagmiddag in het Europees Parlement optekenen dat zulke gesprekken minstens vier jaar in beslag zullen nemen. Dat betekent dat de transitieperiode van een jaar en twee maanden - in het geval dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober met een akkoord verlaat - naar alle waarschijnlijkheid niet zal volstaan.

Volgens het terugtrekkingsakkoord moet het Verenigd Koninkrijk een verlenging van de transitieperiode al op 1 juli 2020 aanvragen. Met andere woorden hebben de Britten en de Europese Unie in het beste geval acht maanden om een diepgaangde handelsovereenkomst uit de brand te slepen. Dat zal niet volstaan. Bijkomend probleem is dat het Verenigd Koninkrijk volgens het huidige echtscheidingsakkoord bijdraagt aan het Europese budget tot en met 31 december 2020. Dat betekent dat er voor 1 juli 2020 al nieuwe onderhandelingen over die financiële bijdragen moeten plaatsvinden als het Verenigd Koninkrijk de transitieperiode wil verlengen.

Maar sommige parlementsleden geloven niet dat de regering-Johnson, die uit een aanzienlijk deel harde brexiteers bestaat, zo'n verlenging zal willen aanvragen. De huidige wetgeving rond het terugtrekkingsakkoord voorziet dat het parlement de regering er niet toe kan dwingen om dat te doen. Kortom, Johnson zou naar aanloop van 1 juli 2020 alsnog een harde brexit uit de brand kunnen slepen. Daarom hebben enkele parlementsleden al een amendement ingediend dat het parlement de macht moet geven om de regering tot een verlenging te dwingen als er tegen die datum nog geen handelsakkoord is gevonden.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Hoe ziet de planning er precies uit?

  • Dinsdagavond stemt het parlement over de Withdrawal Agreement Bill (WAB) en het tijdskader over de behandeling van die wetgeving de komende dagen.
  • Volgens de huidige plannen - als het parlement zowel de WAB en het tijdskader dinsdagavond goedkeurt - buigt het parlement zich morgen en overmorgen over de WAB zelf. Bovendien kunnen de parlementsleden amendementen indienen over de wetgeving. Johnson heeft ermee gedreigd om de WAB helemaal in te trekken indien het parlement amendementen goedkeurt die niet aanvaardbaar zijn voor zijn regering.
  • Als het zover komt, buigt het Britse Hogerhuis, het House of Lords, zich vrijdag en zaterdag over de WAB.
  • Vervolgens heeft het Lagerhuis nog een uur de tijd om te debatteren over wat er in het Hogerhuis eventueel aan de WAB is aangepast.
Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Is Johnson toch bereid tot kort uitstel?

De BBC meldt op basis van bronnen in Downing Street 10, de ambtswoning van Brits premier Boris Johnson, dat Johnson de Withdrawal Agreement Bill zal intrekken als het parlement tegen het tijdskader stemt en de Unie een uitstel verleent tot 31 januari. Daarmee sluit de bron echter niet uit dat de Britse regering een eventueel kort, technisch uitstel van enkele weken zal accepteren indien er de komende weken wel een akkoord wordt gevonden, maar er onvoldoende tijd is om dat te implementeren.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Gooien amendementen roet in het eten?

Als het Britse parlement vandaag de WAB en het tijdskader over de WAB goedkeuren, dan volgt morgen en overmorgen een nieuw debat over de inhoud van de wetgeving. Tijdens die debatten kunnen de parlementsleden amendementen indienen die het Johnson alsnog lastig kunnen maken. De Britse regering wil bijvoorbeeld niet dat het Verenigd Koninkrijk - in de praktijk Groot-Brittannië - in de Europese douane-unie of de Europese interne markt blijft. Daarnaast ligt er al een amendement klaar die het parlement aan het einde van de transitieperiode de regering ertoe kan verplichten om die overgangsperiode te verlengen indien er nog geen handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zou zijn gevonden.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Boris Johnson: 'Nieuw uitstel? Nieuwe verkiezingen!'

Dinsdagmiddag debatteert het Brits parlement over de zogenaamde Withdrawal Agreement Bill (WAB), de 115 pagina's tellende wetgeving die de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie bepaalt. Dinsdagavond vinden er twee stemmingen plaats: een over de WAB en een over het tijdskader waarin het Britse parlement de WAB mag beoordelen.

Of Johnson aan voldoende stemmen zal komen, is momenteel nog onduidelijk. Wel is geweten dat de Noord-Ierse Unionisten tegen zullen stemmen. Johnson moet dus rekenen op dissidenten stemmen binnen de Labourpartij en andere oppositiepartijen.

Johnson gaf het parlement dinsdagnamiddag een fikse waarschuwing. Stemt Westminster tegen het tijdskader - wat Johnson ertoe zou verplichten om de brexit uit te stellen - en de WAB, dan zal hij de WAB meteen intrekken en nieuwe verkiezingen uitschrijven. Daarvoor heeft Johnson goedkeuring nodig van tweederde van het Britse parlement. De Conservatieve Partij doet het momenteel erg goed in de peilingen, en dat in tegenstelling tot de Labourpartij.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Elysée: 'Bijkomend uitstel is in niemands belang'

'Een bijkomend uitstel is in niemands belang.' Zo luidde de reactie in de omgeving van de Franse president Emmanuel Macron nadat het Britse parlement zaterdag besloot om de stemming over het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie uit te stellen. Dat schrijft Belga.

'Er is een akkoord onderhandeld. Het komt nu het Britse parlement toe om te zeggen of het dat akkoord goedkeurt of verwerpt. Er is een stemming over de inhoud nodig', zo verluidde op het Elysée. Het Britse vertrek uit de Europese Unie vindt plaats op 31 oktober. Die deadline kan opgeschoven worden indien alle andere lidstaten ermee instemmen. Johnson lijkt vooralsnog echter niet zinnens om uitstel te vragen.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Europese Commissie: Britse regering moet ons informeren over volgende stap

De Britse regering 'zal ons zo snel mogelijk moeten informeren over de volgende stappen'. Zo heeft de Europese Commissie zaterdag gereageerd op het uitstel van de definitieve stemming in het Britse parlement over het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie.

'De Europese Commissie neemt akte van de stemming in het House of Commons over het zogenaamde Letwin-amendement, wat betekent dat het echtscheidingsakkoord zelf vandaag niet ter stemming wordt voorgelegd. Het is aan de Britse regering om ons zo snel mogelijk te informeren over de volgende stappen', tweette de woordvoerster van de Commissie.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Britse parlement loopt leeg

Nu het Britse parlement vandaag niet meer stemt over het terugtrekkingsakkoord, nemen de parlementsleden de benen.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Harde brexit zonder akkoord nog niet helemaal van de baan

Als de Europese Unie geen uitstel willen verlenen en het Britse parlement stemt volgende week tegen de wetgeving en/of het akkoord, dan krijgen we alsnog een harde brexit zonder akkoord.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Geen stemming over het brexitakkoord

Omdat het Britse parlement voor het Letwin-amendement heeft gestemd, komt er vandaag geen stemming meer over het brexitakkoord tussen de Europese Commissie en de Britse regering.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Boris Johnson betreurt uitslag, er komt geen stemming over het akkoord

Brits premier Boris Johnson betreurt dat het parlement voor het amendement heeft gestemd. Hij zal de wetgeving voor de brexit volgende week voorleggen, zo zegt hij. Johnson is volgens de Britse wetgeving verplicht om uitstel aan te vragen aan de Europese staatshoofden en regeringsleiders. Zelf geeft hij te kennen dat hij dat niet zal doen: 'Ik zal geen nieuw uitstel onderhandelen met de Europese Unie en de wetgeving verplicht me daar ook niet toe', klinkt het. Als Johnson daadwerkelijk weigert, zal het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk zich naar alle waarschijnlijkheid over de zaak buigen.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Britse parlementsleden dwingen Johnson tot uitstel

De Britse parlementsleden hebben voor het amendement van Oliver Letwin gestemd. 322 parlementsleden stemden voor, 306 stemden tegen. Het betekent dat het Britse parlement eerst over de zogenaamde Withdrawal Agreement Bill, de omzetting van het akkoord in Britse wetgeving, moet stemmen. Die omzetting is nog niet voltooid, waardoor er vandaag niet over gestemd kan worden. Het gevolg is dat Brits premier Boris Johnson uitstel moet vragen aan de Europese Unie.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Wat betekent het Letwin-amendement?

Twee parlementsleden, waaronder Oliver Letwin, dienden vrijdagmiddag een amendement in om de stemming aan te passen. Dat doen ze niet zonder reden. In de zogenaamde Benn-wet, die Johnson ertoe verplicht om uitstel aan te vragen als het parlement het akkoord afkeurt, zit namelijk nog een kleine tekortkoming.

Als het Britse parlement namelijk zijn deal goedkeurt, maar Johnson zet het principeakkoord niet om in Britse wetgeving voor 31 oktober, dan volgt er alsnog een no-deal brexit. Valt Johnson wel voldoende te vertrouwen? Letwin en co. vinden van niet. Daarom willen ze eerst over de wetgeving stemmen, en pas vervolgens over het akkoord. Maar wanneer het amendement wordt goedgekeurd, moet Johnson ook uitstel vragen aan de Europese Unie.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Parlementsleden maken zich op voor stemming

'Division!', roept John Bercow. Het Britse Lagerhuis loopt leeg. Binnen enkele ogenblikken weten we of het parlement voor het amendement van Oliver Letwin stemt. Die aanpassing houdt in dat het Britse parlement eerst moet stemmen over de omzetting van het akkoord in Britse wetgeving en betekent dat Johnson vandaag nog uitstel moet aanvragen aan de Europese staatshoofden en regeringsleiders. Die moeten de aanvraag vervolgens met eenparigheid goedkeuren.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

DUP zal het Letwin-amendement steunen

De Noord-Ierse Unionisten hebben laten weten dat ze het amendement van Oliver Letwin zullen steunen.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

John Bercow beperkt de spreektijd

Om het debat niet oeverloos te laten aanslepen, besluit John Bercow om de spreektijd te beperken tot maximaal drie minuten. Het is voorlopig nog onduidelijk wanneer het parlement over het akkoord en de amendementen zullen stemmen.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Voormalig premier Theresa May: 'We moeten de uitslag van het referendum respecteren'

'Ik heb een déja-vù-gevoel', zegt Theresa May schertsend. Waarna ze oproept om voor het akkoord te stemmen en de brexit te garanderen. 'Dit gaat om de toekomst van de politiek. Ik houd niet van referenda, maar we moeten de uitslag ervan respecteren', aldus May. 'Als Labour de rechten van werknemers zo belangrijk vindt, waarom hebben ze dan vorige keer tegen mijn akkoord gestemd?' De voormalige eerste minister bereikte vorig jaar een akkoord met de Europese Unie, dat door het parlement driemaal werd weggestemd.

Het duurde niet lang voor iemand aanstipte dat May een akkoord verdedigt dat een grens in de Ierse Zee dreigt te trekken. Net dat idee, merkte Labour-oppositielid Peter Kyle op, had May in haar periode in Downing Street categoriek afgewezen. Kyle wees erop dat zowel May als Johnson hun deal als de weerspiegeling van de wil van de bevolking presenteren. 'Als je wil weten wat de Britse mensen denken: vraag het hen!', zo riep hij op tot een referendum over het akkoord.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Tienduizenden Britten protesteren voor tweede referendum

Aan Westminster, de Britse parlementsgebouwen, zijn intussen duizenden mensen samengekomen om te demonstreren voor een tweede referendum. De mars begon deze middag aan Park Lane en eindigt aan Westminster, waar de demonstrante zullen blijven staan.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

In welke volgorde wordt er gestemd?

Eerst stemmen de parlementsleden over het amendement van Oliver Letwin. Lees hier wat dat amendement precies inhoudt. Als het parlement voor stemt, dan wordt er gestemd over de motie van de regering mét de wijzigingen van het Letwin-amendement inbegrepen. Tenzij Johnson besluit om de motie dan in te trekken. Als het Letwin-amendement het niet haalt, dan wordt er gestemd over het akkoord zelf.

Vervolgens stemt het parlement nog over twee andere amendementen. Het eerste amendement komt van een brexiteer die de Europese Unie zonder akkoord wil verlaten. Het tweede amendement komt van Labourlid Peter Kyle, waarin hij de regering ertoe wil verplichten om het akkoord in een tweede referendum aan het Britse volk voor te leggen.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Dubbeltje op zijn kant

De stemming over het amendement van Oliver Letwin belooft bijzonder spannend te worden. Volgens de BBC zijn er slechts 5 van de 21 rebellerende conservatieve parlementsleden die voor zijn aanpassing zullen stemmen. Als het amendement het niet haalt, zal de stemming over het terugtrekkingsakkoord kunnen plaatsvinden. Johnson heeft in totaal 320 parlementsleden nodig om de overeenkomst goed te laten keuren. Volgens een inschatting van de Financial Times heeft de Britse regering momenteel vier parlementsleden op overschot. De BBC meldt dat Johnson met zekerheid op 310 parlementsleden mag rekenenen, 27 zouden nog onbeslist zijn.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Bercow selecteert Letwin-amendment

John Bercow, Speaker of the House, heeft het amendement van Oliver Letwen geselecteerd. De parlementsleden zullen vandaag dus over zijn voorstel kunnen stemmen. Wat houdt het amendement in?

In de zogenaamde Benn-wet, die Johnson ertoe verplicht om uitstel aan te vragen als het parlement het akkoord afkeurt, zit nog een caveat. Als het Britse parlement namelijk zijn deal goedkeurt, maar Johnson zet het principeakkoord niet om in Britse wetgeving voor 31 oktober, dan volgt er alsnog een no-deal brexit.

Valt Johnson wel voldoende te vertrouwen? Letwin en co. vinden van niet. Daarom willen ze eerst over de wetgeving stemmen, en pas vervolgens over het akkoord. Maar wanneer het amendement wordt goedgekeurd, moet Johnson ook uitstel vragen aan de Europese Unie.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Geen tijdslimiet op de debatten

Het kan een lange dag worden: er staat geen tijdslimiet op het debat van vandaag. Intussen zijn we een kleine twee uur aan de gang. Johnson wilde zopas niet bevestigen dat hij bereid is om het wettelijk te verbieden dat het Verenigd Koninkrijk en de Unie na de transitieperiode zonder handelsakkoord uit elkaar gaan.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Geen impactstudie over dit akkoord

De Britse parlementsleden hebben geen impactstudie onder ogen gekregen over de economische effecten van het nieuwe akkoord. Die weigert de Britse regering nog steeds te publiceren. Laat dat even inzinken. Het Verenigd Koninkrijk zal zijn handelspolitiek drastisch aanpassen als er geen handelsakkoord met de Europese Unie uit de bus komt, maar het parlement heeft geen idee van die effecten vooraleer het over die aanpassing moet stemmen.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Oppositie kritisch voor akkoord van Boris Johnson

'Een uitverkoop', zei Labour-leider Jeremy Corbyn zaterdag vlak na het statement van de premier. 'Johnson heeft het echtscheidingsakkoord heronderhandeld, en nog slechter gemaakt. Hij heeft de politieke verklaring heronderhandeld, en nog slechter gemaakt. We debatteren over lege beloftes, een tekst zonder een schatting van de economische impact of een wettelijk advies. Deze regering kan niet worden vertrouwd en deze banken zullen niet bedrogen worden.'

Ook de pro-Europese Liberal Democrats, de Schotse nationalisten van SNP en de Noord-Ierse unionisten bij DUP zullen meer dan waarschijnlijk tegen de deal stemmen. Johnson moet hopen op een aantal Labour-parlementsleden uit kieskringen die bij het referendum 'leave' hebben gestemd, de radicale brexiteers binnen zijn eigen partij en de parlementsleden die hij enkele weken geleden zelf uit de fractie kegelde nadat ze de Benn-bill mee hadden goedgekeurd.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Boris Johnson: 'Dit is de best mogelijke deal'

Volgens de Britse premier Boris Johnson is het nieuwe brexitakkoord met de EU 'de best mogelijke oplossing'. "De mogelijkheden om nog verder vruchtbaar te onderhandelen, zijn uitgeput', zei hij zaterdagochtend aan het Britse Lagerhuis. Dat moet later op de dag wellicht stemmen over het akkoord, al kan een amendement nog roet in het eten gooien.

De Britse en Europese onderhandelaars bereikten donderdag vlak voor de start van de Europese top een nieuw akkoord over de brexit, dat intussen ook groen licht kreeg van de Europese Commissie en de Raad. Het grote obstakel ligt opnieuw in Westminster: premier Boris Johnson moet het parlement vandaag/zaterdag zien te overtuigen, anders is hij wettelijk verplicht de EU opnieuw om uitstel te vragen. Voor de premier is uitstel in elk geval geen optie.

Volgens Johnson is de best mogelijke deal een feit, en wil Brussel zelf ook geen uitstel meer. 'Ik moet het parlement in alle eerlijkheid zeggen dat welke uitstelbrieven van de regering dan ook niets veranderen aan het feit dat verder uitstel zinloos, duur en schadelijk voor het vertrouwen van het publiek in de politiek is', sprak hij het Lagerhuis toe. 'Voor iemand die passioneel geloofde dat we een nieuw akkoord moesten sluiten, moet ik het huis vertellen dat de mogelijkheden om nog verder vruchtbaar te onderhandelen, uitgeput zijn. Er is weinig appetijt bij onze Europese vrienden om verder uit te stellen, zelfs al is het maar voor één dag, en het is mijn mening dat we de best mogelijke oplossing hebben bereikt.'

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Stemt het Britse parlement voor of tegen het brexitakkoord van Johnson?

Vandaag stemt het Britse Parlement naar alle waarschijnlijkheidheid over het brexitakkoord tussen de Britse regering en de Europese Unie.

Er zijn drie mogelijke scenario's:

1. Akkoord wordt goedgekeurd

Een meerderheid van het Britse parlement stemt voor het akkoord. Als het Europees Parlement maandagochtend hetzelfde doet, dan is er eindelijk consensus over de manier waarop de Britten de Europese Unie verlaten. Op 31 oktober is de brexit formeel een feit, al begint er dan een overgangsperiode tot minstens eind 2020 waarin de EU en het VK onderhandelen over hun toekomstige handelsrelatie.

In die periode blijft alles in de praktijk bij het oude en wordt er geen disruptie verwacht. Aanvankelijk werd verwacht dat de eerste fase van de onderhandelingen een formaliteit zou zijn in vergelijking met de tweede fase. Als er tijdens de transitieperiode geen akkoord wordt gevonden, dan treedt een mechanisme in werking waarbij Noord-Ierland in tegenstelling tot Groot-Brittannië de facto in de Europese Unie blijft. Bovendien worden er vanaf dan invoerheffingen en grenscontroles ingevoerd.

2.Akkoord wordt afgekeurd

Onder impuls van het parlement is Boris Johnson tegen zijn zin verplicht om drie maanden uitstel te vragen aan de Europese lidstaten. Die moeten dat rekest met unanimiteit goedkeuren, al worden er op dat vlak geen problemen verwacht. Volgende week debatteert en stemt het parlement eveneens over de plannen die de regering-Johnson afgelopen week heeft voorgesteld. De stemming wordt doorgaans geïnterpreteerd als een motie van wantrouwen in de regering. Verliest Johnson zaterdag en/of volgende week, dan zijn de Britten naar alle waarschijnlijkheid vertrokken voor nieuwe verkiezingen.

Wat er tijdens de verkiezingscampagne zal gebeuren, is onmogelijk te voorspellen. De Labourpartij pleit er bijvoorbeeld voor om een tweede referendum te organiseren over het nieuwe akkoord. De Liberal Democrats willen er daarentegen alles aan doen om de brexit in zijn totaliteit tegen te houden.

3. Er wordt helemaal niet gestemd

Wat? Niet gestemd? Wanneer stopt de trammelant eigenlijk? Twee parlementsleden, waaronder Oliver Letwin, dienden vrijdagmiddag een amendement in om de stemming aan te passen. Dat doen ze niet zonder reden. In de zogenaamde Benn-wet, die Johnson ertoe verplicht om uitstel aan te vragen als het parlement het akkoord afkeurt, zit namelijk nog een caveat.

Als het Britse parlement namelijk zijn deal goedkeurt, maar Johnson zet het principeakkoord niet om in Britse wetgeving voor 31 oktober, dan volgt er alsnog een no-deal brexit. Valt Johnson wel voldoende te vertrouwen? Letwin en co. vinden van niet. Daarom willen ze eerst over de wetgeving stemmen, en pas vervolgens over het akkoord. Maar wanneer het amendement wordt goedgekeurd, moet Johnson ook uitstel vragen aan de Europese Unie.

In tussentijd zullen er naar alle waarschijnlijkheid verkiezingen plaatsvinden. Behaalt Labour of de LibDems tegen de verwachtingen toch een meerderheid, dan is het niet ondenkbaar dat het akkoord tussen Johnson en de Unie opnieuw in de vuilbak belandt.

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Michel Barnier: 'Er moet nog veel werk verzet worden'

Michel Barnier, de Europese hoofdonderhandelaar voor de brexit, heeft zondag in Brussel de 28 EU-ambassadeurs gebrieft over de brexit-gesprekken. Hij liet verstaan dat 'er nog veel werk verzet moet worden', blijkt uit een mededeling van de Commissie.

Volgens Barnier waren de gesprekken het afgelopen weekend met Londen 'constructief'. Maar om uit de impasse te geraken, op 18 dagen van de geplande datum waarop het UK de Europese Unie wil verlaten, is er nog meer overleg nodig. Maandag wordt er verder gepraat.

Donderdag staat er een Europese top gepland. Vorige week flakkerde de hoop op dat er tegen dan een akkoord op tafel ligt.

Jeroen Kraan
door Jeroen Kraan

Johnson tegen Macron: 'Geen uitstel van brexit'

De Britse premier Boris Johnson heeft de Franse president Emmanuel Macron gewaarschuwd dat er geen uitstel komt van de brexit, die voor 31 oktober is voorzien. Hij benadrukte dat het 'de laatste kans' is om nog een akkoord te bereiken, zo verklaarde een woordvoerder van Downing Street zondag.

De Britse regeringsleider zou tijdens een telefoongesprek aan de Franse president hebben gezegd dat de Europese Unie er niet - verkeerdelijk - van moet uitgaan dat het Verenigd Koninkrijk ook na 31 oktober nog in de EU kan blijven. Johnson herhaalde naar verluidt ook dat hij geen nieuw uitstel van de brexit zal vragen, ook al dwingt een recent in het Britse parlement gestemde wet hem daartoe indien er geen akkoord met de EU wordt gevonden.

De Britse premier bestempelde die wet als een 'daad van capitulatie', die de positie van de Britten bij de onderhandelingen over de brexit verzwakt. 'Het Verenigd Koninkrijk heeft een groot, belangrijk aanbod op tafel gelegd, maar nu is het tijd dat de Commissie toont dat ook zij bereid is om een compromis te sluiten. Zo niet dan stapt het Verenigd Koninkrijk zonder deal op', verklaarde een bron binnen Downing Street. 'De capitulatiewet en haar auteurs ondermijnen de onderhandelingen, maar als de Europese leiders gokken dat dit een 'no deal' zal voorkomen, dan begaan ze een historische vergissing', luidde het tot slot.

Jeroen Kraan
door Jeroen Kraan

Johnson wil EU 'halfweg' ontmoeten

Is de Britse regering bereid tot compromissen om met de Europese Unie tot een brexit-akkoord te komen? Daar heeft het alle schijn van na uitspraken van minister voor Brexit Stephen Barclay op de BBC. Premier Boris Johnson roept de EU intussen op om de Britten 'halfweg' te ontmoeten en zich dus toegeeflijker op te stellen.

Het voorstel dat Johnson woensdag deed om een brexit-akkoord mogelijk te maken waar de door hem zo verguisde Ierse 'backstop' niet langer deel van uitmaakt, werd vrijdag door de Europese Unie weggezet als 'geen basis voor een akkoord'. Kort samengevat komt het complexe voorstel erop neer dat Noord-Ierland zijn regels voor productnormering en de veiligheid van landbouwproducten en voeding ook na de brexit op die van de Europese interne markt blijft afstemmen, mits goedkeuring van het Noord-Ierse parlement.

Wel wil de regering-Johnson Noord-Ierland samen de rest van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese douane-unie halen, evenwel zonder dat dat tot een harde grens met de Ierse republiek zou leiden. 'Wat we geschetst hebben, is een brede landingszone', zei brexit-minister Barclay zondag, na een vraag naar mogelijke douanecontroles op het Ierse eiland. 'Wanneer over de details onderhandeld wordt, kunnen we natuurlijk bespreken hoe dit moet werken.'

Ook het feit dat het Noord-Ierse parlement zich om de vier jaar zou moeten uitspreken over de afstemming op de Europese interne markt, moet 'besproken' worden. Premier Boris Johnson herhaalde zondag dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober de Europese Unie verlaat, met of zonder akkoord. 'We gaan onze koffers pakken en vertrekken', schreef hij in The Sun on Sunday. 'De enige vraag is of Brussel ons uitwuift dankzij een akkoord waarmee we beiden kunnen instemmen, of als we verplicht zullen worden de deur achter ons dicht te trekken.'

Johnsons verklaringen lijken in tegenspraak met de regeringsdocumenten die vrijdag uitlekten en die zeggen dat Johnson bij een gebrek aan een akkoord aan de Europese Unie nieuw uitstel voor de brexit zal vragen. Inhoudelijk betekent zijn voorstel voor een akkoord volgens Johnson dat het Verenigd Koninkrijk Europa tegemoet wil komen. Nu is de EU aan de beurt om in de richting van het VK op te schuiven.

Als de onderhandelingen mislukken en Johnson verplicht wordt om Europa om uitstel te vragen, zou hij volgens The Sunday Telegraph de werking van de EU willen blokkeren. Zo zou hij overwegen om über-brexiteer Nigel Farage voor te dragen als Brits eurocommissaris of om de goedkeuring van de Europese meerjarenbegroting te blokkeren. Zulke démarches zouden vooral symbolisch zijn. Zo moet de EU elke voorgedragen commissaris ook aanvaarden, terwijl de formele goedkeuring van de meerjarenbegroting tot volgend voorjaar, misschien zelfs tot volgende zomer, op zich kan laten wachten. Het valt bijna niet voor te stellen dat de EU haar eigen werking in gevaar zou brengen door een nieuw brexit-uitstel toe te kennen dat zo lang loopt.

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Europese Unie blijft met 'belangrijke vragen' zitten over Britse brexit-voorstellen

De Europese Unie schuift haar gesprekken met het Verenigd Koninkrijk over een mogelijk brexit-akkoord door naar maandag. Tijdens een telefoongesprek met de Britse premier Boris Johnson heeft de Nederlandse eerste minister Mark Rutte gezegd dat Johnsons voorstellen om tot een akkoord te komen nog 'belangrijke vragen' oproepen. In de aanloop naar de Europese top van 17 en 18 oktober is er nog 'veel werk te doen', aldus Rutte.

ohnson maakte zijn langverwachte alternatief voor de door hem verguisde Ierse 'backstop' woensdag over aan Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Vrijdagavond, nadat alle EU-landen de tijd hadden genomen om de gedetailleerde voorstellen door te nemen, zei een Commissiewoordvoerster al dat de teksten 'geen basis voor een akkoord' vormen. Nieuwe gesprekken tussen Brussel en Londen werden over het weekend getild.

Dat wil niet zeggen dat Johnson intussen werkloos toekijkt. Zo belde hij zaterdagmiddag met zijn Nederlandse ambtgenoot Mark Rutte. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times zei die echter tegen Johnson dat zijn voorstel om tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek douanecontroles in te voeren onaanvaardbaar is. Op Twitter hield Rutte het bij 'belangrijke vragen' die een akkoord vooralsnog in de weg staan.

De Britse regering stelt voor dat Noord-Ierland zijn regels voor productnormering, landbouwproducten en voeding ook na de brexit op die van de Europese interne markt afstemt, mits instemming van het Noord-Ierse parlement, die om de vier jaar moet worden vernieuwd. Dat zou productcontrols op de Ierse grens vermijden, maar wel een grens opwerpen in de Ierse Zee, tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië.

De regering-Johnson wil tegelijk heel het Verenigd Koninkrijk, dus ook Noord-Ierland, uit de Europese douane-unie halen. Zo zouden tussen Noord-Ierland en Ierland wel douane-controles uitgevoerd moeten worden. Johnson zou daarvoor op technologisch innovatieve methodes rekenen, die de oprichting van een echte 'harde grens' op het Ierse eiland vermijden. Aan EU-zijde wordt erop gewezen dat er nergens ter wereld zulke grenscontroles bestaan en het systeem de economische rust in Noord-Ierland en Ierland dreigt te verstoren.

Bovendien dreigt het Noord-Ierse parlement (Stormont) een vetorecht toebedeeld te krijgen dat het hele systeem ondergraaft. Het lijkt dan ook weinig waarschijnlijk dat de complexe onderhandelingen nog voor de Europese top een akkoord kunnen opleveren. De speculatie over een nieuw uitstel voor de brexit neemt daardoor toe.

Jeroen Kraan
door Jeroen Kraan

Britse regering belooft 'eerlijk en redelijk' aanbod aan EU

De Britse premier Boris Johnson zal woensdag een 'finaal aanbod' doen aan de Europese Unie voor het sluiten van een nieuwe Brexit-overeenkomst. Dat maakte zijn kabinet dinsdagavond bekend, eraan toevoegend dat het om een 'eerlijk en redelijk' bod zal gaan.

'Als Brussel geen dialoog over dit aanbod aangaat, zal deze regering stoppen met onderhandelen totdat we de EU verlaten', luidde het in een verklaring. Die preciseerde voorts dat het regeringshoofd zijn formele voorstellen zal onthullen in zijn slotrede op het conservatieve congres in Manchester in het noordwesten van Engeland.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Britse kranten: 'Spanningen over brexit lopen verder op'

De Britse kranten halen donderdag de grote woorden boven om het emotionele brexitdebat te omschrijven dat woensdagavond plaatsvond in het Lagerhuis. Boris Johnson werd door de oppositie van dictatoriale trekjes beschuldigd, terwijl de premier een oproep om zijn opruiende taalgebruik te milderen, afdeed als "flauwekul". Op Twitter drukte de weduwnaar van de in 2016 vermoorde Labour-politica Jo Cox zijn afschuw uit.

Nadat het Hooggerechtshof de schorsing van het parlement dinsdag had geschrapt, kwam dat parlement woensdag weer bijeen. Premier Johnson zei opnieuw dat de rechters het volgens hem bij het verkeerde eind hadden en hij daagde de oppositie uit om een motie van wantrouwen tegen hem in te dienen. Als die zou worden goedgekeurd, zou dat onvermijdelijk tot nieuwe verkiezingen leiden.

Maar zowel Labour, de Liberaal-Democraten als de SNP willen dat eerst de brexit opnieuw uitgesteld wordt, tot voorbij 31 oktober. Omdat Johnson daar niet van wil weten, zit het hele proces muurvast. Johnson hoopt om via onderhandelingen met de Europese Unie alsnog een nieuw brexitakkoord uit de brand te kunnen slepen, maar betreurt naar eigen zeggen dat het parlement én het Hooggerechtshof zijn manoeuvreerruimte maar blijven beperken. De parlementsleden "saboteren" de brexit en "geven zich over" aan Brussel, zei hij. In plaats van naar de stembus te trekken - waar hij zich als verdediger van "het volk" zou presenteren - hebben de verkozenen "hun toevlucht tot de rechters" gezocht, sneerde Johnson.

Verschillende, voornamelijk vrouwelijke parlementsleden riepen Johnson op om zijn taalgebruik te milderen. Zo zei Paula Sherriff (Labour) dat doodsbedreigingen schering en inslag geworden zijn en dat in de dreigementen vaak verwezen wordt naar het taalgebruik van Johnson. "Vaak worden zijn woorden gebruikt: 'overgave', 'verraad'... We moeten onze taal milderen en dat moet in de eerste plaats van de premier komen."

De oppositie reageerde furieus toen Johnson antwoordde dat hij nog nooit zo'n "flauwekul" had gehoord. Toen ook Jo Cox ter sprake kwam, die in de aanloop naar het brexitreferendum van 2016 vermoord werd, antwoordde Johnson dat "de beste manier om haar te eren en dit land opnieuw te verenigen, erin bestaat de brexit te voltrekken".

Johnson ging eraan voorbij dat Cox tegen de brexit gekant was en tot het remain-kamp behoorde. Haar weduwnaar schreef na het debat op Twitter dat hij zich misselijk voelde dat de naam van zijn vrouw "op deze manier" gebruikt wordt.

De leden van Johnsons Conservatieve Partij juichten hun premier toe, maar bij de oppositie werd met consternatie gereageerd op zijn uitlatingen. Het parlement kreeg "een populistische tirade" te horen die eigen is aan "ordinaire dictaturen", luidde het bij Joanna Cherry (SNP), een van de parlementsleden die de schorsing van het parlement voor de rechtbank had aangevochten. Haar partijgenoot Ian Blackford riep Johnson op ontslag te nemen en "een einde te maken aan deze dictatuur".

In de Britse kranten wordt donderdag met ongeloof teruggeblikt op het debat. "Man zonder schaamte", titelt de Daily Mirror over Johnson. Volgens The Times en pendelaarskrant i bereikte het Lagerhuis woensdag zijn "kookpunt". The Guardian blikt terug op Johnsons uitspraken over Jo Cox en schrijft dat de premier "beweert voor alle Britten te spreken".

Verschillende andere kranten citeren Johnson, die de oppositiepartijen voor de voeten wierp dat "de dag des oordeels" er zit aan te komen. Vandaag/donderdag komt het parlement opnieuw bijeen. Johnson zal een voorstel indienen om de parlementaire werkzaamheden volgende week drie dagen te schorsen, zodat zijn Tories in alle rust hun partijcongres in Manchester kunnen houden.

In normale omstandigheden is de goedkeuring van zo'n korte onderbreking een formaliteit, maar de oppositiepartijen lijken niet geneigd zomaar op Johnsons vraag in te gaan.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Johnson: 'Ze willen een andere regering, laat ze dan verkiezingen houden'

De conservatieve Britse premier Boris Johnson heeft de oppositie uitgedaagd om een motie van wantrouwen tegen zijn regering in te dienen. 'Ze willen een andere regering, laat ze dan verkiezingen houden', zo verklaarde Johnson woensdagavond op zijn eerste optreden in het parlement sinds het Britse Hooggerechtshof de verdaging van het parlement heeft geannuleerd.

Nadat het Hooggerechtshof dinsdag de door Johnson besliste verdaging van het parlement als 'onwettig' had bestempeld, riepen Labour-leider Jeremy Corbyn en een aantal andere oppositieleiders de conservatieve premier op om ontslag te nemen. 'Als de oppositie geen vertrouwen heeft in de regering, dan hebben ze een kans om dat te bewijzen', zo sneerde Johnson in het Britse Lagerhuis. 'Zullen ze dan de moed hebben om hun woorden in daden om te zetten, of zullen ze opnieuw weigeren om hun verantwoordelijkheid op te nemen?'

Corbyn wil pas vervroegde verkiezingen wanneer is verzekerd dat het land op 31 oktober niet zonder akkoord over de boedelscheiding uit de Europese Unie zal vertrekken. Het ontbreekt de Labour-leider ook aan voldoende steun van andere oppositiepartijen om een gooi te doen naar het premierschap. Johnson, die in het Lagerhuis geen meerderheid meer heeft, betichtte de parlementsleden ervan het vertrek uit de EU te saboteren. 'Dit parlement wil niet dat de brexit plaatsvindt', zei de premier.

Jan Herregods
door Jan Herregods

John Bercow verklaart Brits parlement opnieuw voor geopend

Het Britse parlement is opnieuw bijeen. Voorzitter John Bercow verklaarde het Lagerhuis woensdagmiddag kort na 12.30 uur Belgische tijd voor geopend, daags nadat het Hooggerechtshof de schorsing van het parlement door premier Boris Johnson als onwetttig heeft bestempeld. Johnson wordt omstreeks 17 uur in het parlement verwacht.

Omdat de schorsing wegens het arrest juridisch gesproken nooit heeft plaatsgevonden, heeft Bercow beslist elke verwijzing naar die 'prorogation' uit de parlementaire analen te laten schrappen. Toen hij dat bij de opening van de zitting bekendmaakte, steeg gejuich op van de parlementaire banken. Meteen was de toon gezet: het Lagerhuis blijft de strijd aangaan met de regering-Johnson, die haar parlementaire meerderheid al enkele weken kwijt is.

De zitting opende met de vraag aan Geoffrey Cox, de hoogste juridische adviseur van Johnson, om zijn advies aan de regering met betrekking tot de schorsing van het parlement openbaar te maken. Cox, zelf ook verkozen als parlementslid, antwoordde dat hij dat strikt genomen niet mag doen, maar dat de kwestie "in overweging" wordt genomen.

De vraag om zijn ontslag legde hij naast zich neer. "Als ik iedere keer als ik een zaak verlies ontslag zou moeten nemen, had ik wellicht nooit mijn advocatenpraktijk gehad", zei Cox.

Premier Johnson wordt omstreeks 17 uur (Belgische tijd) in het Lagerhuis verwacht voor een verklaring over de brexit. Ook het faillissement van Thomas Cook en de subsidies die Johnson in het verleden zou hebben laten betalen aan zijn vriendin Jennifer Arcuri worden woensdag in het parlement besproken.

Trui Engels
door Trui Engels

Trump over Johnson: 'Hij gaat het voor elkaar krijgen'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft er bij de Britse premier Boris Johnson op aangedrongen om de uittreding van het land uit de Europese Unie te voltooien. Dat deed hij tijdens een ontmoeting tussen de beide leiders, in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. 'Er is een man als hij nodig om het voor elkaar te krijgen', zei Trump over Johnson.

'En ze moeten het voor elkaar krijgen, anders zou het vreselijk zijn om het op een andere manier te doen. Ik zie geen andere stemming. Ik zie niets gebeuren. Hij gaat het voor elkaar krijgen', zei Trump.

De twee leiders hebben ook beloofd om na brexit te zullen werken aan de uitbreiding van hun handelsrelaties.

Trui Engels
door Trui Engels

Jeremy Corbyn belooft nieuw brexit-referendum

Als Labour de volgende Britse parlementsverkiezingen wint, zal de partij binnen de drie maanden een nieuw brexit-akkoord met de Europese Unie onderhandelen en dat akkoord binnen de zes maanden via een referendum aan het volk voorleggen. Dat heeft Labour-leider Jeremy Corbyn dinsdag gezegd op het congres van zijn partij in kuststad Brighton. Het Labour-referendum zou de Britten de keuze geven tussen het nieuwe akkoord en volwaardig EU-lidmaatschap - remain dus.

Volgens Corbyn moet Johnson nu ontslag nemen. 'Hij leidt een regering met ministers die denken dat ze geboren machtshebbers zijn en dat de regels die ze voor anderen opstellen niet voor hen gelden', zei hij tijdens zijn toespraak.

Corbyn presenteerde zich als hét alternatief voor Johnson. Hij hoopt na verkiezingen de nieuwe Britse premier te worden, maar die verkiezingen kunnen pas plaatsvinden wanneer een 'no deal'-brexit van tafel is.

Daarmee lijkt Corbyn een snelle motie van wantrouwen tegen Johnson uit te sluiten, maar te willen wachten op verkiezingen die pas kunnen plaatsvinden wanneer de brexit opnieuw uitgesteld is, tot voorbij 31 oktober dus.

Trui Engels
door Trui Engels

Johnson dringt opnieuw aan op verkiezingen

Boris Johnson heeft opnieuw opgeroepen tot vervroegde verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. 'Het meest evidente om te doen is het organiseren van verkiezingen. Jeremy Corbyn (de socialistische oppositieleider, nvdr) spreekt te pas en te onpas, hij zou verkiezingen moeten vragen', zo verklaarde Johnson aan journalisten na een onderhoud met zakenlui in New York. Hij weigerde in te gaan op de vraag of hij ontslag zou nemen, zoals Corbyn eerder had gevraagd.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Speaker John Bercow roept Lagerhuis woensdag opnieuw bijeen

Parlementsvoorzitter John Bercow heeft zijn diensten opgedragen het Britse Lagerhuis woensdag om 12.30 uur onze tijd opnieuw te openen voor zitting. Dat kondigde hij dinsdagmiddag aan op een grasplein vlak voor de Houses of Parliament.

Het wekelijkse vragenuurtje aan de eerste minister zal niet doorgaan, zei Bercow. Premier Johnson kan niet meer binnen de geldende termijnen verwittigd worden. Maar de parlementsleden kunnen wel dringende vragen agenderen, ministers zullen het woord kunnen nemen én de leden van het Lagerhuis zullen moties kunnen neerleggen die vragen om een dringende behandeling.

Een dergelijke motie - Standing Order 24, of SO24 in het jargon - werd enkele weken geleden al eens gebruikt om de parlementsleden toe te laten nog snel een wet goed te keuren die een harde brexit op 31 oktober vermijdt.

Lord Fowler, de voorzitter van het House of Lords, roept zijn kamer ook zo snel mogelijk opnieuw bijeen. 'Het oordeel van het Hooggerechtshof is duidelijk; het Parlement is niet verdaagd. Het is mijn verwachting dat het Hogerhuis zo snel mogelijk opnieuw bijeen zal komen en ik sta in contact met de leider van het Lagerhuis, die van de oppositie en de andere partijleiders over dat proces', kondigde hij dinsdag aan.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Verhofstadt: 'Wil Johnson nooit nog horen zeggen dat EU niet democratisch is'

Europees Parlementslid Guy Verhofstadt reageert opgelucht op het oordeel van het Britse Hooggerechtshof dat premier Boris Johnson zijn boekje te buiten ging toen hij het parlement vijf weken lang verdaagde. 'Toch één grote opluchting in de brexitsaga: de rechtsstaat in het Verenigd Koninkrijk is levend en wel', tweet Verhofstadt, die de parlementaire stuurgroep rond brexit leidt. 'Ik wil Boris Johnson of eender welke andere brexiteer nooit nog horen zeggen dat de Europese Unie ondemocratisch is.'

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Downing Street 10 'verwerkt het arrest'

Premier Boris Johnson reageerde nog niet. Hij zit in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Zijn diensten in Downing Street lieten wel al weten 'het arrest te verwerken'.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Boris Johnson vangt bot: opschorting van Britse parlement is onwettig

Het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk heeft dinsdagmiddag geoordeeld dat de opschorting van het Brits parlement door Boris Johnson onwettig is. Sterker nog, het Hof oordeelde dat het Britse parlement met terugwerkende kracht helemaal nooit opgeschort was. Het Britse parlement kan nu zelf oordelen of en wanneer het opnieuw de werkzaamheden hervat.

Voorzitter van het Lagerhuis John Bercow heeft aangekondigd dat hij zo snel mogelijk met de partijvoorzitters zal samenzitten.

Onmiddellijk na de annulering van de verdaging van het Britse parlement hebben oppositiepartijen het ontslag van premier Boris Johnson geëist. 'Hij moet zijn positie in vraag stellen', zo reageerde partijleider Jeremy Corbyn van Labour vanop het partijcongres in Brighton. Ook het Schotse SNP en het Welshe Plaid Cymru eisen dat Johnson de eer aan zichzelf houdt.

Wat betekenen deze nieuwe ontwikkelingen in de brexitsaga? Lees een uitgebreidere analyse.

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Europese autoindustrie vreest 'aardbeving' bij brexit zonder akkoord

De Europese autoindustrie waarschuwt maandag voor de rampzalige gevolgen van een brexit zonder akkoord. Dat zou het effect van een 'aardbeving' hebben op de productie van voertuigen in Europa.

'Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zonder akkoord zou een aardbeving veroorzaken voor de handelsomstandigheden, met miljarden euro's aan taksen die de keuze van consumenten aan beide kanten van het Kanaal dreigen te beïnvloeden', waarschuwen de Europese branchevereniging van autoconstructeurs ACEA, de vereniging van de onderaannemers (CLEPA) en 21 nationale verenigingen in een gezamenlijk persbericht.

'De autosectoren van de EU en het Verenigd Koninkrijk hebben een vlotte handel nodig en zouden erg bestraft worden door taksen en administratieve lasten op de onderdelen en de voertuigen', aldus Bernhard Mattes, voorzitter van de Duitse sectororganisatie. 'Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie moeten alle noodzakelijke maatregelen treffen om een brexit zonder akkoord te vermijden.'

De verenigingen van de Europese autobouwers oordelen dat de bijkomende douanerechten in het geval van een 'no deal' op ongeveer 5,7 miljard euro zouden uitkomen.

Autoconstructeurs zoals het Duitse BMW, het Franse PSA en het Japanse Nissan hebben momenteel fabrieken in Groot-Brittannië. De toekomst van die fabrieken is onzeker bij een brexit zonder akkoord.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Hooggerechtshof komt begin volgende week met arrest over schorsing parlement

Het Britse Hooggerechtshof zal naar alle waarschijnlijkheid begin volgende week zijn arrest vellen in de zaak over de schorsing van het parlement door de regering van premier Boris Johnson. Dat heeft de voorzitter van het Supreme Court, Lady Hale, donderdag gezegd na afloop van de derde en laatste dag van pleidooien.

Op initiatief van premier Johnson zijn de vergaderingen van het Britse parlement opgeschort tot 14 oktober, wanneer koningin Elizabeth verwacht wordt de beleidsverklaring van de regering voor te lezen tijdens de zogenaamde Queen's Speech. Volgens de tegenstanders van de premier is de werkelijke reden voor de schorsing - 'prorogation' in brexit-jargon - het feit dat Johnson het parlement monddood hoopte te maken in de aanloop naar de brexit op 31 oktober.

Ondanks het feit dat het parlement er voor de schorsing inging alsnog in slaagde een wet aan te nemen die een 'no deal'-brexit moet vermijden, belandde de schorsing bij de hoogste Britse rechtbank. Het Hooggerechtshof behandelt de zaak in beroep, nadat twee lagere rechtbanken diametraal tegenovergestelde beslissingen hadden genomen. Volgens een rechtbank in Londen is de schorsing een louter politieke aangelegenheid en dus geen zaak voor het gerecht. Volgens een Schotse rechtbank is de schorsing dan weer onwettig omdat Johnson de Queen misleidde toen hij haar vroeg de schorsing te bekrachtigen. De verliezende partijen in de twee zaken - zakenvrouw Gina Miller in Londen en de Britse regering in Edinburgh - tekenden bij het Hooggerechtshof beroep aan tegen de rechterlijke uitspraken.

Deze week lieten de elf rechters aan het Hof de advocaten van de verschillende partijen uitgebreid aan het woord komen, tijdens pleidooien die drie dagen in beslag namen. Voorzitter Lady Hale zei na afloop dat zij en haar tien collega's wellicht begin volgende week al met een beslissing komen. Ze benadrukte wel dat van haar Hof niet mag worden verwacht dat het beslist of en hoe het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal verlaten. Het Schotse parlementslid Joanna Cherry (SNP) hoopt alvast dat het Supreme Court de regering ongelijk zal geven en dat zijn arrest het parlement de mogelijkheid zal geven nog voor 14 oktober opnieuw bijeen te komen. Het is ook uitkijken in welke mate de rechters de prerogatieven van de regering en het parlement zullen afbakenen. In die zin gaat de zaak verder dan alleen maar de brexit.

Trui Engels
door Trui Engels

Schotse eerste minister stoomt zich klaar voor nieuw onafhankelijkheidsreferendum in 2020

Nu de brexit steeds dichterbij sluipt, loopt de Schotse premier Nicola Sturgeon zich warm voor een nieuw referendum over Schotse onafhankelijkheid. In september 2014 stemde een meerderheid van de Schotten - 55,3 procent - nog tegen onafhankelijkheid, maar sindsdien is er veel gebeurd.

De Schotten kantten zich in 2016 tegen de brexit, samen met de Noord-Ieren. Wales en Engeland stemden tegen het EU-lidmaatschap, waardoor meteen ook Schotland en Noord-Ierland de Europese Unie vaarwel konden zeggen.

Sturgeon gokt dat de Schotten nu wél voor onafhankelijkheid zouden stemmen. Schotland zou zo ook als onafhankelijke lidstaat deel uit kunnen blijven maken van de Europese Unie, vindt ze.

Om die laatste boodschap kracht bij te zetten is de Schotse momenteel op promotour in Berlijn. Ze ontmoette er onder meer de christendemocratische fractieleider Ralph Brinkhaus en de Duitse minister van Europese Zaken Michael Roth.

In de marge van dat bezoek zei ze te verwachten dat Schotland de wel degelijk onafhankelijk zal worden, en dat ze in de loop van 2020 een nieuw referendum wil organiseren. Gisteren/dinsdag schreeft Sturgeon al op Twitter dat ze er 'zo zeker als mogelijk van is 'dat het ja-kamp het dit keer wel zal halen. 'Onafhankelijkheid komt eraan.'

Getty Images\/iStock
© Getty Images\/iStock
Trui Engels
door Trui Engels

Britse regering acht Hooggerechtshof niet bevoegd in zaak rond opschorting parlement

De Britse regering gaat ervan uit dat het Hooggerechtshof niet bevoegd is om uitspraak te doen over de wettelijkheid van premier Boris Johnson's beslissing om de werking van het Britse parlement vijf weken lang op te schorten. Dat maakte de advocaat van de regering, sir James Eadie, woensdag duidelijk in de rechtbank.

De beslissing werd 'op het hoogste politieke niveau genomen' en gaat dus te boven aan het gerecht, zei de advocaat. Bovendien hadden de parlementsleden een mogelijkheid om zich met politieke middelen te verdedigen, maar grepen ze die kans niet, ging hij verder.

De elf rechters van het Hooggerechtshof moeten beslissen of ze die redenering volgen of niet. De beslissing valt wellicht vrijdag.

Trui Engels
door Trui Engels

Brits Hooggerechtshof buigt zich drie dagen lang over schorsing parlement

Voor het Britse Supreme Court is dinsdag de procedure aangevat die moet bepalen of de schorsing van het parlement door de regering van Boris Johnson wettig is. Voor de pleidooien zijn drie dagen uitgetrokken.

Het Hooggerechtshof behandelt de 'prorogation' van het parlement in beroep. Een rechtbank in Schotland oordeelde vorige week dat de vijf weken durende schorsing onwettig is. Volgens die rechters probeert de regering het parlement buitenspel te zetten in de aanloop naar de brexit op 31 oktober en heeft premier Johnson koningin Elizabeth misleid toen hij haar toestemming vroeg voor zijn controversiële demarche. De regering ging tegen die uitspraak in beroep.

Ook zakenvrouw Gina Miller trok naar het Hooggerechtshof. Zij kreeg van een rechtbank in Londen te horen dat de opschorting van de parlementaire werkzaamheden geen zaak voor het gerecht was, maar een louter politieke aangelegenheid.

Als de elf rechters van de hoogste Britse rechtbank die zich deze week over de (gebundelde) beroepsprocedures buigen beslissen dat zij wel degelijk inspraak hebben, wordt verwacht dat ze vervolgens bepalen wat de werkelijke beweegredenen van premier Johnson waren om het parlement te sluiten en pas op 14 oktober opnieuw bijeen te laten komen. Die dag wil hij dat de koningin een Queen's Speech houdt, die als beleidsverklaring van de regering geldt.

In een interview met de BBC zei Johnson dinsdag dat hij de beslissing van de rechters afwacht alvorens hij beslist of het parlement voor half oktober opnieuw bijeen moet worden geroepen.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Johnson stuurt kat naar persconferentie met Luxemburgse premier

De Britse premier Boris Johnson heeft een persconferentie met de Luxemburgse premier Xavier Bettel op het laatste moment geannuleerd. De twee zouden na hun ontmoeting maandagmiddag de pers gezamenlijk toespreken, maar Bettel verscheen uiteindelijk alleen voor de microfoons. Volgens Britse media zat luid anti-brexitprotest vlak voor de ambtswoning van de Luxemburgse premier daar voor iets tussen.

Johnson is al de hele namiddag in Luxemburg voor gesprekken met achtereenvolgens Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en premier Xavier Bettel. Onderwerp bij uitstek is nog altijd de brexit: op ruim zes weken van 31 oktober hebben Londen en Brussel nog geen akkoord over de boedelscheiding. De Ierse backstop - een noodoplossing die een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland vermijdt door het hele Verenigd Koninkrijk tijdelijk in een douane-unie met de EU te houden - is het belangrijkste obstakel. Johnson wil er van af, maar de Europese onderhandelaars willen een sluitend alternatief dat het Goede Vrijdagakkoord én de Europese interne markt evenzeer vrijwaart in de plaats.

De Britten deden tot nog toe geen concrete voorstellen. Na afloop van de ontmoeting met Bettel zouden beide premiers een gezamenlijke persconferentie geven voor de ambtswoning van de Luxemburger, maar die viel in het water. Bettel verscheen alleen op het spreekgestoelte. Wellicht hadden de tientallen anti-brexitbetogers buiten daar iets mee te maken: zij hadden op voorhand al laten weten de hele persconferentie te boycotten. Downing Street gaf nog geen officiële reden. Bettel was overigens allesbehalve mals voor zijn Britse collega. Volgens de Luxemburgse premier legde Johnson opnieuw geen enkel concreet plan op tafel. "De EU heeft echte voorstellen nodig, de klok tikt", zei hij terwijl hij naar het lege podium naast zich wees. Het Verenigd Koninkrijk heeft de problemen volledig aan zichzelf te danken, benadrukte Bettel. "Het Verenigd Koninkrijk kan de Europese Unie niet de schuld geven omdat het zelf niet weet hoe het uit een situatie moet geraken die het zelf gecreëerd heeft." Hij beschuldigde de Britse politici die in 2016 campagne voerden voor de brexit van leugens, en noemde de hele situatie 'een nachtmerrie'.

Volgens de BBC had Johnson gevraagd de persconferentie naar binnen te verplaatsen, maar heeft de Luxemburger dat verzoek geweigerd. Johnson gaf nadien wel een kort interview aan Sky News. Daarin zegt hij dat er "net genoeg tijd is" voor een akkoord met de EU. 'Er wordt de laatste weken erg hard gewerkt, maar we zijn nu in een stadium beland waarin we dat werk echt moeten versnellen. Dat is wat vandaag is overeengekomen met Jean-Claude Juncker', aldus Johnson. 'Ik moet dit voorzichtig aanpakken, maar er is een goede kans op een akkoord, ik kan de vorm ervan zien en iedereen ziet min of meer in wat er kan gebeuren. Maar er moet beweging in komen, en de backstop moet eruit. Als we dat gedaan kunnen krijgen, doen we weer mee.'

Johnson herhaalde opnieuw dat als dat niet lukt, hij het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober hoe dan ook uit de EU loodst. Daarmee zou hij ingaan tegen het Lagerhuis, dat er in recordtempo een wet doorkreeg die Johnson verplicht uitstel te vragen als hij op de Europese top van 17 en 18 oktober geen brexitakkoord uit de brand kan slepen. De regering had eerder al laten doorschemeren dat ze de wet wel eens naast zich neer zou kunnen leggen.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Juncker na bezoek Johnson: 'Nog geen werkbare voorstellen gezien'

Juncker en Johnson spraken elkaar eerder al via de telefoon, maar zien elkaar pas maandag voor het eerst sinds Johnson in juli aan het roer kwam van de Conservatieve partij en de Britse regering. Ook Europees brexitonderhandelaar Michel Barnier schuift mee aan tafel.

Op ruim zes weken voor de voorziene brexitdatum van 31 oktober zit het overleg tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie nog altijd muurvast. Johnson wil de EU naar eigen zeggen verlaten met een akkoord, maar wil dan wel af van de Ierse backstop. Die noodoplossing is nog onderhandeld door zijn voorganger Theresa May en moet een nieuwe harde grens tussen de EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland vermijden, maar is volgens Johnson ondemocratisch omdat ze het Verenigd Koninkrijk in een douane-unie met de EU houdt tot er een alternatief gevonden is. Tot zolang kan Londen geen eigen handelsakkoorden sluiten met derde landen. Johnson bleef er vooralsnog bij dat er 'hopen alternatieve oplossingen mogelijk zijn', maar liet tot nog toe na met een werkbaar voorstel op de proppen te komen.

De Europese Unie is bereid te luisteren, klinkt het in Brussel, maar enkel juridisch werkbare alternatieven die een harde grens in Ierland vermijden en de Europese interne markt vrijwaren, worden overwogen. Vraag is of de Britse premier vandaag/maandag wél concrete voorstellen op tafel legt. 'Europa verliest nooit zijn geduld', verklaarde Juncker alvast vooraf aan de werklunch. Op de vraag of hij optimistisch gestemd is, zei Johnson dan weer dat hij 'voorzichtig, gewoon voorzichtig' blijft. De lunch vindt plaats in het Groothertogdom Luxemburg omdat Juncker meteen na afloop naar de plenaire zitting van het Europees Parlement in Straatsburg reist.

Jeroen Kraan
door Jeroen Kraan

Lobbygroep Business Europe: 'No deal zou extreem schadelijk zijn'

Een Brits vertrek uit de Europese Unie zonder akkoord zou een ramp zijn voor bedrijven en burgers in Europa en moet definitief worden uitgesloten. De spreekbuis voor het Europese bedrijfsleven, Business Europe, geeft daarmee een naar eigen zeggen ongekende waarschuwing af.

'Een wanordelijk Brits vertrek zou extreem schadelijk zijn voor alle partijen', aldus de lobbyorganisatie, waar voor België het VBO is bij aangesloten.

Zo'n no-dealbrexit zou een positieve toekomstige relatie, die iedereen volgens Business Europe wil, in gevaar brengen. In zo'n scenario duurt de onzekerheid voort, worden producten en diensten duurder, komen er grenscontroles en wordt reizen lastiger, voorziet directeur Markus Beyrer van Business Europe. 'Een deal is daarom een absolute noodzaak.'

Beyrer dringt er bij beide kanten op aan alles in het werk te stellen om alle haalbare opties voor een ordelijk vertrek te bespreken. De Britse regering zou 'dringend' werkbare opties op tafel moeten leggen. Nieuw uitstel zou verre van ideaal zijn, maar moet volgens Beyrer toch maar als optie worden overwogen, mits het Verenigd Koninkrijk een duidelijk pad naar een akkoord uitstippelt.

Het Britse parlement heeft een wet aangenomen die een brexit zonder akkoord onmogelijk moet maken, maar die optie blijft volgens Business Europe 'schokkend plausibel'. Bedrijven en overheden zouden de voorbereidingen daarom krachtig moeten opvoeren.

De waarschuwing komt op de dag dat Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Britse premier Boris Johnson elkaar in Luxemburg ontmoeten om over de brexit te praten. Bij hun werklunch schuift ook EU-onderhandelaar Michel Barnier aan. Die zei donderdag nog niet optimistisch te zijn.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Volgens Johnson worden 'enorme vooruitgangen' geboekt voor akkoord

Er worden enorme vooruitgangen geboekt rond het brexit-akkoord. Dat heeft de Britse eerste minister Boris Johnson zaterdag aan de krant Mail on Sunday.

"Toen ik deze post kreeg, zei iedereen dat er absoluut geen aanpassing aan het akkoord mogelijk was (...) Ze (de EU-leiders) zijn daarop teruggekomen, en zoals jullie weten, vindt er een heel, heel goed gesprek plaats over de manier waarop we de problemen met de Noord-Ierse grens moeten oplossen. Er worden enorme vooruitgangen geboekt", aldus Johnson.

Londen verzet zich tegen een backstop, het mechanisme dat ervoor moet zorgen dat er, in het geval van een brexit mét akkoord, nooit een harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland. Volgens geruchten zou Johnson overwegen om die backstop ertoe te beperken dat, indien geactiveerd, enkel Noord-Ierland aangesloten blijft bij de Europese douane-unie.

Groot-Brittannië zou in dat geval zijn eigen koers kunnen varen. "Er zal veel werk zijn voor 17 oktober", de datum van de laatste EU-top voor de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, die gepland is voor 31 oktober. "Maar ik ga naar de top en ik ga een akkoord bereiken, ik ben echt hoopvol", stelt Johnson.

Verder vergeleek de premier zijn land nog met de superheld de Hulk. "Hoe bozer de Hulk wordt, hoe sterker hij wordt en hij kan altijd ontkomen, hoe hard hij ook vast lijkt te zitten en dat is hetzelfde met dit land", aldus Johnson.

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Britse conservatief loopt over naar Liberal Democrats uit verzet tegen brexit

In het Verenigd Koninkrijk is een conservatieve voormalige minister overgelopen naar de oppositie uit onvrede met de aanpak van de Britse premier Boris Johnson rond de brexit. Het gaat om Sam Gyimah, de voormalige minister van Universiteiten.

Gyimah sloot zich aan bij de Liberal Democrats tijdens de jaarlijkse conferentie van de partij in Bournemouth. 'Boris Johnson biedt een moeilijke keuze voor gematigde en progressieve leden van de conservatieve partij: een brexit zonder akkoord accepteren of verdwijnen uit het publieke leven', stelt hij. 'Ik kies ervoor te blijven vechten voor de waarden waar ik als liberaal-democraat altijd in heb geloofd.'

De beslissing van Gyimah komt enkele dagen nadat het conservatief parlementslid Phillip Lee overliep, waardoor Johnson zijn absolute meerderheid in het parlement verloor.

Gyimah is al de zesde verkozene die dit jaar overstapt naar de Liberal Democrats, die nu achttien zetels hebben in het Lagerhuis.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Regering-Johnson onderzoekt bouwen van brug tussen Noord-Ierland en Schotland'

De Britse regering laat onderzoeken of er een brug kan worden gebouwd tussen Noord-Ierland en Schotland. Dat meldt de televisiezender Channel 4 News, die de hand heeft kunnen leggen op documenten die aantonen dat de overheidsdiensten Financiën en Transport de kostprijs en de risico's van het project aan het nagaan zijn. Volgens de Noord-Ierse unionisten van de DUP kan een brug de impasse rond de brexit oplossen.

Om Noord-Ierland met Schotland en de rest van Groot-Brittannië te verbinden, zou een brug van 20 kilometer in principe kunnen volstaan. Maar het nadeel van het bouwen van een overspanning van het Noorderkanaal is dat de twee oevers bijzonder slecht ontsloten zijn voor wegverkeer. Een verbinding die grosso modo het traject van een bestaande ferryverbinding tussen Noord-Ierland en Schotland volgt, lijkt dan weer moeilijk haalbaar vanwege de munitie uit de Tweede Wereldoorlog die nog op de bodem van de Ierse Zee zou liggen. Bovendien zou het kostenplaatje van zo'n 50 kilometer lange brug kunnen oplopen tot 20 miljard Britse pond (22 miljard euro).

Een woordvoerder van de Britse regering ontkent het verhaal niet en zegt dat premier Boris Johnson er nooit een geheim van gemaakt heeft "infrastructuurprojecten te steunen die mensen met elkaar verbinden", zeker over de verschillende delen van het Verenigd Koninkrijk heen.

Het verhaal duikt op nu de regering-Johnson zou overwegen om een brexit-akkoord met de Europese Unie te onderhandelen waarin de door Johnson verfoeide 'backstop' beperkt wordt tot Noord-Ierland.

De backstop is het mechanisme dat ervoor moet zorgen dat er, in het geval van een brexit mét akkoord, nooit een harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland. Volgens geruchten zou Johnson overwegen om die backstop ertoe te beperken dat, indien geactiveerd, enkel Noord-Ierland aangesloten blijft bij de Europese douane-unie. Groot-Brittannië zou in dat geval zijn eigen koers kunnen varen. Voor de vorige Britse premier Theresa May en de Noord-Ierse DUP, die vooralsnog de regering in Londen steunt, was zo'n Noord-Ierse backstop altijd onbespreekbaar omdat hij volgens hen de eenheid van het Verenigd Koninkrijk ondergraaft.

In plaats van grenscontroles tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek zou er een "grens in de Ierse Zee" getrokken worden, luidde het. Bij de DUP valt nu steun te rapen voor het idee van een brug die de Ierse Zee overspant. In de logica van de unionisten zou de constructie de noodzaak van grenscontroles tussen Noord-Ierland en de rest van het VK wegnemen.

Dat de unionisten nog steeds niet gewonnen zijn voor een miniversie van de backstop, maakte DUP-leidster Arlene Foster dinsdagavond nog eens duidelijk tijdens een bezoek aan premier Johnson. Zo'n regeling zou volgens haar "de economische en constitutionele integriteit van het Verenigd Koninkrijk" verbreken.

Pro memorie: de backstop zoals hij nu voorzien is in het brexit-akkoord dat drie maal weggestemd werd in het Britse parlement, houdt in dat heel het VK een tijdelijke douane-unie met de EU zou vormen. Het VK zou er tevens voor zorgen dat in Noord-Ierland een aantal regels van de Europese interne markt gevolgd worden, zodat elke vorm van grenscontrole onnodig blijft. Foster verliet Downing Street dinsdag met een gerust gemoed. Ze kreeg van Johnson te horen dat hij helemaal niet overweegt om de backstop tot Noord-Ierland te beperken.

Desondanks houden de geruchten aan dat hij dat wel zou doen. Zijn brexit-onderhandelaar David Frost zit vandaag/woensdag opnieuw samen met zijn Europese ambtgenoten. Ook al zou de Europese Unie wellicht instemmen met het voorstel - de Europese onderhandelaars legden het een aantal jaar geleden zelf op tafel - zou Johnson nog heel wat politieke hinderpalen moeten wegwerken om het te implementeren. Zo is het niet gezegd dat het Britse parlement zo'n aanpassing van Mays brexit-akkoord zal aanvaarden.

Sinds vorige week is Johnson namelijk zijn meerderheid in het Lagerhuis kwijt. Als ook de 10 DUP'ers hun steun zouden intrekken, zou hij tientallen oppositieleden van zijn akkoord moeten overtuigen én de rangen van zijn Conservatieve Partij gesloten houden. Daarenboven zou zo'n backstop alleen maar gedragen worden als ook het Noord-Ierse parlement een zekere mate van inspraak krijgt.

Maar zoals de Britse openbare omroep BBC aanstipt, mag die zeggenschap niet te ver gaan, want anders dreigt een mogelijk Noord-Iers veto het hele systeem te ondergraven. Een louter advies van Belfast zou dan weer als een belediging opgevat kunnen worden. Overigens maakt Noord-Ierland momenteel een politieke crisis door, waardoor het al sinds 2017 zonder parlement en regering zit. In die context verregaande inspraak geven aan de Noord-Ieren, lijkt eveneens niet voor de hand liggend.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Bijna 1 op drie Britten verkiest wetbrekende Johnson boven nieuw brexit-uitstel

Bijna 30 procent van de Britten zou liever hebben dat premier Boris Johnson de wet breekt, dan dat hij de Europese Unie opnieuw om uitstel voor de brexit gaat vragen. Dat blijkt uit een peiling van YouGov. De helft van de Britse bevolking vindt dat Johnson zich aan de wet moet houden.

Het Britse Lagerhuis zette premier Boris Johnson eind vorige week voor het blok: als hij er niet in slaagt de EU tot een nieuw echtscheidingsakkoord met aangepaste backstop te bewegen op de Europese top van 17 en 18 oktober, is hij wettelijk verplicht om Brussel opnieuw om brexit-uitstel te vragen. Maar Johnson ligt naar eigen zeggen liever "dood in een greppel" dan de brexit uit te stellen tot na 31 oktober, en dus groeit de speculatie dat hij de wet gewoon naast zich neer zal leggen.

De premier zou dan in principe vervolgd kunnen worden, maar met het oog op vervroegde verkiezingen komt een imago als 'brexit-martelaar' misschien niet zo ongelegen. De meeste Britten vinden dat Johnson zich gewoon aan de wet moet houden.

In een peiling van het instituut YouGov afgelopen weekend bij 1.640 Britse volwassenen antwoordde exact de helft dat hij de EU om uitstel moet vragen als dat wettelijk vereist is. Maar 28 procent vindt dat hij de wet moet breken, en Brussel niet om uitstel mag vragen. Van alle Britten die ten tijde van het referendum tegen het Europese lidmaatschap hebben gestemd, vindt 52 procent dat hij de wet moet breken. Bijna 30 procent van de 'Leave-stemmers' vindt dat dan weer niet.

Binnen Johnsons eigen partij zijn de resultaten gelijkaardig: 50 procent vindt dat hij de wet moet breken, 34 procent vindt van niet.

De Britten die drie jaar geleden tegen de brexit stemden willen dan weer massaal dat Johnson de EU om uitstel vraagt: 77 procent van hen vindt dat hij de wet moet respecteren, amper 8 procent vindt van niet. Of Johnson effectief uitstel zal gaan vragen, blijft koffiedik kijken. De Britse premier zei maandagnacht na alweer een nederlaag in het Lagerhuis dat hij "zal streven naar een akkoord in het nationale belang".

Tegelijkertijd zou de regering er alles aan zal doen achterpoortjes te zoeken. Johnson zou bijvoorbeeld twee brieven naar Brussel kunnen schrijven: één met de vraag om uitstel, en een tweede waarin hij zegt dat Londen eigenlijk geen uitstel wil. Maar dat is volgens experten juridische quatsch. Johnson zou ook nog een motie van wantrouwen tegen zijn eigen regering kunnen indienen, waarna wellicht oppositieleider Jeremy Corbyn in Brussel om uitstel mag gaan vragen. Maar ook dat zou erg uitzonderlijk zijn.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Britse werkloosheidsgraad op laagste peil sinds 1974

De Britse werkloosheidsgraad blijft, ondanks de brexit-zorgen, dalen. Eind juli was de werkloosheid in het Verenigd Koninkrijk teruggedrongen tot 3,8 procent, het laagste niveau in 45 jaar, zo bleek dinsdag uit cijfers van het Britse bureau voor de statistiek, ONS.

Eind juni stond de werkloosheidsgraad op 3,9 procent en in juli vorig jaar op 4,0 procent. De werkzaamheidsgraad (de verhouding tussen het aantal mensen met een job en de bevolking op arbeidsleeftijd) steeg daarnaast naar 76,1 procent eind juli, een record.

"Voor de tweede dag op rij krijgen we beter dan verwachte statistieken uit het Verenigd Koninkrijk", reageerde David Cheetham, een analist bij beursmakelaar XTB. Maandag immers had het bruto binnenlands product voor juli, met een stijging van 0,3 procent, de economen aangenaam verrast.

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Britse parlement opgeschort tot 14 oktober

Het Britse parlement is dinsdagochtend vroeg voor vijf weken opgeschort, tot 14 oktober. Dat is twee weken voor de voorziene datum voor de brexit. Eerder op de dag verwierpen de parlementsleden de vraag van premier Boris Johnson voor vervroegde verkiezingen.

Zo'n opschorting op zich is niet zo uitzonderlijk, maar de timing is dat wel: het parlement wordt vleugellam gemaakt net voor de geplande brexitdatum van 31 oktober. Johnson zou vooral willen vermijden dat de parlementsleden zijn plannen om het Verenigd Koninkrijk op die datum met of desnoods zonder akkoord uit de EU te krijgen, te dwarsbomen.

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Nieuwe nederlaag in het parlement voor premier Johnson

De Britse parlementsleden hebben de motie waarmee de Britse premier Boris Johnson en zijn regering oproepen tot vervroegde verkiezingen, opnieuw verworpen. Dat gebeurde met een stemming in de nacht van maandag op dinsdag rond 1 uur in het parlement.

Johnson moest twee derde van de het parlement achter zich krijgen ofwel minstens 434 parlementsleden. Slechts 293 stemden voor vervroegde verkiezingen. Volgens een telling van de openbare omroep BBC stemden 46 parlementsleden tegen. Het is nog niet duidelijk hoeveel parlementsleden zich onthielden.

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Premier Johnson zal geen uitstel vragen voor brexit

De Britse eerste minister Boris Johnson heeft maandagavond in het parlement verzekerd dat hij geen nieuwe uitstel zal vragen aan de Europese Unie voor de uitstap uit de Europese Unie, ondanks een wet die goedgekeurd is door het parlement.

Johnson had zich fors tegen de wet gekant, omdat het hem dwingt om een nieuw uitstel voor de brexit te vragen als er tegen eind oktober geen nieuw akkoord met de Europese Unie (EU) uit de bus komt. De Conservatieve premier liet al optekenen 'dat hij nog liever dood in een gracht ligt' dan in Brussel nieuw uitstel te moeten vragen.

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Lagerhuis eist interne communicatie kabinet-Johnson op

Enkele uren voordat het Britse Lagerhuis voor vijf weken geschorst wordt, heeft het de regering van Boris Johnson een nieuwe, vooral symbolische tik uitgedeeld. Het eist van een tiental topmedewerkers van Johnson, onder wie zijn beruchte raadgever Dominic Cummings, inzage in de communicatie die voorafging aan de beslissing om de werkzaamheden van het parlement tot 14 oktober op te schorten.

Sinds Johnson eind augustus aan Queen Elizabeth vroeg om in te stemmen met zijn vraag om het parlement te schorsen, is hij in een epische strijd verwikkeld geraakt met de parlementsleden. Die heeft alles met de gevreesde 'no deal'-brexit te maken. Wellicht tegen de verwachting van Johnson in, is dat parlement erin geslaagd een wet aan te nemen die zo'n brexit zonder akkoord met de EU moet vermijden en heeft het zijn vraag om vervroegde verkiezingen uit te schrijven verworpen.

De aangekondigde schorsing gaat over enkele uren in. Op vraag van Dominic Grieve, een parlementslid die samen met twintig andere Tories door Johnson uit de Conservatieve Partij is gezet, keurden de parlementsleden wel nog een motie goed waarin medewerkers van Johnsons kabinet gevraagd worden inzage te geven in hun onderlinge communicatie. Tegen woensdagavond moeten Dominic Cummings en zijn collega's voorleggen hoe ze de schorsing van het parlement hebben voorbereid. Ook de documenten die ze opmaakten ter voorbereiding van een 'no deal' moeten ze overmaken. Downing Street 10 is echter niet geneigd in te gaan op de eis van het parlement.

Officieel is de schorsing bedoeld om de regering ruimte te geven om een beleidsverklaring voor te bereiden die op 14 oktober door de koningin zal voorgelezen worden. Maar de parlementsleden, die de motie van Grieve met 311 tegen 302 stemmen goedkeurden, zijn ervan overtuigd dat de regering hen de tijd wilde ontnemen om een 'no deal' onmogelijk te maken. De documenten zouden volgens hen dan ook bewijzen dat de regering het parlement, het publiek en zelfs de koningin voorgelogen heeft.

Na de stemming volgde een debat over de houding van Johnson. Ondanks de wet die in spoedtempo aangenomen werd en maandag door de koningin bekrachtigd werd, zou hij volgens de oppositie tegenstrijdige signalen de wereld insturen over het feit of hij al dan niet die wet zal naleven. Als hij er niet in slaagt een brexit-akkoord met de EU overeen te komen, moet hij de Europese leiders om een nieuw brexit-uitstel vragen. Maar Johnson liet zich onder meer ontvallen dat hij "nog liever dood in de gracht" ligt.

De laatste zittingsdag van het parlement wordt straks afgesloten met een stemming over een nieuw verzoek van Johnson om naar vervroegde verkiezingen te gaan. Maar precies omdat de oppositie eraan twijfelt of hij de wet wel zal naleven en indien nodig brexit-uitstel zal aanvragen, zal ze op die vraag niet ingaan. Dat betekent dat een beslissing om het parlement vervroegd te ontbinden niet voor 14 oktober zal kunnen worden genomen. Meteen zijn verkiezingen voor 'brexit-dag' 31 oktober uitgesloten.

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

'Backstop' beperkt tot Noord-Ierland steekt opnieuw de kop op

Het gesprek tussen de Britse premier Boris Johnson en zijn Ierse collega Leo Varadkar, dat helemaal in het teken stond van de brexit, heeft maandag zoals verwacht geen doorbraak opgeleverd. Johnson zei wel dat hij koortsachtig blijft zoeken naar een akkoord met de Europese Unie.

Dat hij daarbij lijkt te focussen op gemeenschappelijke regels voor voedings- en landbouwproducten op het hele Ierse eiland doet de vraag rijzen of een beperking van de 'backstop' tot enkel Noord-Ierland een uitweg uit het moeras kan bieden.

Terwijl het Britse parlement zich opmaakte om een verwacht tweede verzoek van Johnson om vervroegde verkiezingen te organiseren af te schieten, ging hij in Dublin langs bij zijn Ierse evenknie Varadkar. Na afloop lieten beide regeringsleiders een mededeling verspreiden waarin ze verklaarden dat het water tussen hen nog bijzonder diep is. Johnson hoopt via een akkoord met Dublin alsnog een verbeterde brexit-deal met de Europese Unie uit de brand te kunnen slepen.

Voor aanvang van hun werkvergadering zei Varadkar dat hij de garantie moet hebben dat dat akkoord een 'backstop' bevat, een juridisch bindend mechanisme dat te allen tijde vermijdt dat er een harde grens komt tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland, een onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Johnson kan niet leven met de backstop die vervat zit in het politieke akkoord dat zijn voorgangster Theresa May met de EU sloot, maar stelde tot nu nog niet voor hoe hij het systeem wil aanpassen.

In een brief aan Europees president Donald Tusk vroeg hij vorige maand om een 'zekere mate van vertrouwen' bij het vermijden van grenscontroles, maar dat is voor Varadkar niet voldoende. 'Wat we niet kunnen en niet willen doen, is een wettelijke garantie vervangen door een belofte', zei hij maandag. 'Als er geen alternatieve afspraken kunnen worden gemaakt, betekent geen backstop voor ons geen akkoord, 'no deal'.'

Johnson zei in Dublin over een 'overvloed aan voorstellen' te beschikken en opperde onder meer om op heel het Ierse eiland - dus in Ierland én Noord-Ierland - een eengemaakte voedings- en landbouwmarkt op te richten. De Ieren schoten dit idee al eerder af, maar hebben wel oren naar een ander alternatief voor de door Johnson verfoeide backstop, waarvoor de piste van Johnson als opstapje zou kunnen dienen. Terwijl de huidige backstop erin bestaat dat het hele Verenigd Koninkrijk een douane-unie met de EU zou vormen, zien de Ieren er geen graten in om de backstop te beperken tot Noord-Ierland.

Dit betekent dat zolang er geen Europees-Brits handelsakkoord afgesloten is, enkel de Noord-Ieren bij de Europese interne markt en de Europese douane-unie aangesloten zouden blijven. Dit is ook wat de Europese Unie bij de start van de onderhandelingen voorstelde, maar door de regering-May afgeschoten werd omdat het een 'grens' tussen Noord-Ierland en de rest van het VK dreigde op te richten, dwars door de Ierse Zee.

Vooral voor de unionisten van de Noord-Ierse DUP, die May gedoogsteun gaven, was dit idee onverteerbaar. Maar nu Johnson toch zijn parlementaire meerderheid kwijt is en hoe dan ook elders steun moet zoeken als hij ooit een akkoord door het Lagerhuis wil loodsen, zijn er misschien alternatieve opties mogelijk.

De Ierse premier Varadkar waarschuwde Johnson nog dat het hele brexit-verhaal niet ten einde zal zijn wanneer de Britten op 31 oktober of op een latere datum de EU verlaten zonder akkoord. 'Als er geen akkoord uit de bus komt, zal dat bij de Britse en Ierse burgers voor veel disruptie zorgen. We zullen dan hoe dan ook opnieuw moeten onderhandelen. En de eerste punten op de agenda zullen de burgerrechten, het kostenplaatje en de Ierse grens zijn - precies die zaken die geregeld zijn met het terugtrekkingsakkoord dat we met uw voorgangster overeenkwamen', richtte hij zich tot Johnson.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Schorsing Brits parlement gaat maandagavond in

De door premier Boris Johnson gevraagde schorsing van het Britse parlement gaat maandagavond in. Dat heeft de regering in Londen aangekondigd. De schorsing, 'prorogation' in het brexit-jargon, loopt tot 14 oktober.

Johnson verraste twee weken geleden met zijn vraag om het parlement te schorsen tot halfweg volgende maand. Het leek een manoeuvre te zijn om het parlement de tijd te ontnemen om een 'no deal'-brexit onmogelijk te maken.

Dat het parlement er de afgelopen week toch in geslaagd is een wet goedgekeurd te krijgen die Johnson naar eigen zeggen van de hefboom berooft om in Brussel een akkoord met de Europese Unie door te drukken, wordt als een stevige nederlaag voor de Britse premier beschouwd.

Toen de koningin instemde met de vraag van Johnson om het parlement te schorsen, was nog niet duidelijk wanneer die schorsing zou ingaan. Nu blijkt dat het dus vandaag/maandag te zijn, na het einde van de werkzaamheden in het Lagerhuis.

Dat betekent dat de parlementsleden wellicht nog zullen stemmen over een nieuw voorstel van Johnson om het parlement te ontbinden en vervroegde verkiezingen uit te schrijven.

Het heeft er echter alle schijn van dat de oppositie de premier niet de benodigde tweederdemeerderheid zal leveren om naar de stembus te trekken. De strategie die Johnson had uitgestippeld, lijkt daarmee helemaal ondergraven te worden.

Een eventuele volgende stemming over vervroegde verkiezingen kan zo pas half oktober plaatsvinden. Zo is de deur definitief dichtgeslagen voor verkiezingen vóór 31 oktober, de dag waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zou moeten verlaten. Johnson had vorige week het parlement nog gevraagd om verkiezingen op 15 oktober mogelijk te maken. Ook die stemming verloor hij.

De vraag van de dag lijkt nu te zullen worden wat Johnson zal doen na de definitieve goedkeuring van de wet die een 'no deal' onmogelijk maakt en van Johnson vereist dat hij de EU om nieuw uitstel vraagt als een verbeterd brexit-akkoord onmogelijk blijkt. Volgens zijn kabinet zal hij geen wetten overtreden, maar mag van hem ook niet worden verwacht dat hij de EU effectief om extra uitstel zal vragen.

Allerhande scenario's doen nu de ronde: gaande van een tweede brief, waarin de brief waarin om uitstel wordt gevraagd als niet ernstig wordt omschreven, tot een zelf gekozen ontslag en een vertrouwensstemming die wordt aangevraagd door... Boris Johnson zelf.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Boris Johnson in Ierland met 'overvloed aan voorstellen'

De Britse eerste minister Boris Johnson is maandag op bezoek bij zijn Ierse collega Leo Varadkar. De twee leiders zullen het uiteraard hoofdzakelijk over de brexit hebben, en dan meer bepaald over de netelige kwestie van de 'backstop'. Johnson wil zoals bekend af van die noodoplossing voor het Ierse grensprobleem en heeft daarvoor naar eigen zeggen een 'overvloed aan voorstellen' naar Dublin meegenomen.

Voor Johnson door Varadkar ontvangen werd, gaven de twee al een korte persconferentie voor de ambtswoning van de Ierse 'taoiseach'. Daar zei Johnson er vertrouwen in te hebben dat hij met Ierland en de andere Europese landen tijdig een akkoord kan bereiken over het Britse vertrek uit de EU. "We moeten ervoor zorgen dat het Verenigd Koninkrijk niet opgesloten blijft in de backstop, terwijl Ierland de garanties moet krijgen die het nodig heeft", herhaalde hij. Het is voor Johnson "absoluut vitaal" dat de grens tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland open blijft, dat met andere woorden een harde grens vermeden wordt.

Tot nu kreeg de EU van de Britten geen realistische alternatieven voor de door Johnson verfoeide backstop te zien, zei Varadkar. De Britse premier antwoordde dat hij ter zake wel degelijk over ideeën beschikt en dat hij maandag een "overvloed aan voorstellen" op zak heeft. Welke die zijn, wilde hij niet zeggen. Johnson temperde ook eventueel te hooggespannen verwachtingen. "Ik denk niet dat we hier vandaag een grote doorbraak zullen meemaken."

Het zwaartepunt van de brexit-saga ligt maandag dan ook in Londen. Het Britse parlement geeft wellicht zijn definitieve zegen aan de wet die een 'no deal'-brexit op 31 oktober moet vermijden, waarna de regering het Lagerhuis opnieuw zal vragen in te stemmen met vervroegde verkiezingen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de regering die stemming, net als vorige week, verliezen.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Parijs: 'Uitstel van brexit? In huidige stand van zaken is dat neen!'

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian heeft zondag nieuw uitstel van de brexit uitgesloten onder de huidige omstandigheden. 'In de huidige stand van zaken is dat neen', verklaarde hij in de politieke uitzending Le Grand Rendez-vous Europe1/CNEWS/Les Echos. 'Ze (de Britten) zeggen dat ze andere oplossingen willen voorstellen, alternatieve regelingen om het vertrek te verzekeren. (...) Wij hebben ze niet gezien, dus het is neen, we gaan niet elke drie maanden herbeginnen.'

Het Britse parlement nam deze week een wet aan die premier Boris Johnson dwingt een nieuw uitstel voor de brexit, die gepland is op 31 oktober, te vragen als er tegen eind oktober geen nieuw akkoord is met de Europese Unie. 'Dat de Britten ons eens zeggen wat ze willen', aldus Le Drian. 'Ten gronde is er een soort legitimiteitsconflict tussen het volk dat, via een referendum, aangegeven heeft te willen vertrekken uit de Europese Unie, en het parlement, eveneens de stem van het volk, dat niet weet hoe eruit te komen'.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

'Johnson zal verplicht worden ontslag te nemen als hij wet niet naleeft'

Als premier Boris Johnson zich niet houdt aan de wet die hem dwingt een nieuw uitstel voor de brexit te vragen als er tegen eind oktober geen nieuw akkoord met de EU uit de bus komt, zou hij een wettelijke en constitutionele crisis veroorzaken die zou uitdraaien op zijn ontslag. Dat blijkt uit juridisch advies van Labour dat zondag in de Britse krant The Guardian online staat.

Zaterdag raakte bekend dat Johnson zich enkel 'in theorie' gebonden voelt aan de wet die vrijdag is gestemd. Die wet dwingt hem een nieuw uitstel voor de brexit te vragen als er tegen eind oktober geen nieuw akkoord is met de EU. Johnson wil eerder de wet naast zich neerleggen dan om nieuw uitstel vragen, uitstel dat hij 'zinloos' noemt.

Uit de conclusies van een team van vooraanstaande leden van de Queen's Counsel die zijn verzonden naar Keir Starmer, de brexit-schaduwminister van Labour, blijkt dat de premier veroordeeld kan worden door een rechtbank als hij probeert in de nummer 10 te blijven terwijl hij weigert de wetgeving te gehoorzamen.

Johnson wil het Verenigd Koninkrijk tegen 31 oktober 'met of zonder akkoord' uit de EU loodsen.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Minister van Werk Amber Rudd stapt op

De Britse minister van Werk Amber Rudd neemt ontslag. Dat heeft ze zaterdagavond zelf meegedeeld op Twitter. Ze stapt ook op uit de conservatieve fractie. Het ontslag van de gematigde conservatieve politica is een zware klap voor premier Boris Johnson. Lees meer.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

'Verontwaardiging over Boris Johnson is erg selectief'

'Boris Johnson is blijkbaar de enige democraat die de beslissing van het volk wil respecteren en zo snel mogelijk uitvoeren, ook al is het uit eigen politieke overlevingsdrang en machtsgeilheid', schrijft Jean-Marie Dedecker over de brexit. Lees zijn opinie.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Ook Hogerhuis stemt in met uitstel brexit

Het Britse Hogerhuis heeft vrijdag de wet gestemd om de brexit te verdagen. Het Lagerhuis had de wet, die een Brexit zonder akkoord uitsluit, woensdag al goedgekeurd. Wellicht maandag zal de koningin de wet bekrachtigen.

Premier Boris Johnson had zich fors tegen de wet gekant, omdat het hem dwingt om een nieuw uitstel voor de Brexit te vragen als er tegen eind oktober geen nieuw akkoord met de Europese Unie (EU) uit de bus komt. De Conservatieve premier liet al optekenen "dat hij nog liever dood in een gracht ligt" dan in Brussel nieuw uitstel te moeten vragen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Oppositie zal Johnsons voorstel voor vervroegde verkiezingen niet steunen

De Britse oppositiepartijen zullen de vraag van de Britse premier Boris Johnson niet steunen om net voor de Europese top van midden oktober verkiezingen te organiseren. Ze vrezen dat het er Johnson enkel om te doen is om een harde Brexit door te duwen, iets wat de oppositie niet wil.

Het Vereningd Koninkrijk zou eind oktober de Europese Unie verlaten, maar de Britten kunnen zich niet vinden in het echtscheidingsakkoord dat voormalig premier Theresa May met de EU had onderhandeld. Daardoor dreigt er een "no deal Brexit", een uitstap uit de unie zonder akkoord. Het Britse Lagerhuis keurde eerder deze week een wet goed die Johnson dwingt om nieuw uitstel te vragen indien er tegen eind oktober geen nieuwe deal komt. Het Hogerhuis zal die wet later vrijdag goedkeuren.

Premier Johnson wil verkiezingen houden op 15 oktober, twee dagen voor de Europese top. Hij probeerde deze week al om daarvoor de nodige steun te vinden in het parlement, maar kreeg die niet.

Maandag doet Johnson een nieuwe poging, maar zonder de stemmen van (een deel van) de opppositie komt hij nooit aan de vereiste tweederdemeerderheid. Labour en de andere oppositiepartijen Liberal Democrats, de Scottish National Party (SNP) en de Welsche partij Plaid Cymru hebben nu afgesproken om de motie die Johnson gaat indienen niet te steunen. Ze willen de verkiezingen niet uit de weg gaan, maar willen eerst zeker zijn dat een harde Brexit eind oktober uitgesloten is.

"Het is niet de vraag 'of', maar 'wanneer' er vervroegde verkiezingen zullen komen. Maar we mogen niet toelaten dat Johnson de timing dicteert en daar gebruik van maakt om parlementaire controle te ontlopen en er een harde brexit door te duwen", zei SNP-leider Nicola Sturgeon op twitter.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Johnson beschuldigd van 'politieke stunt' bij politiespeech

Een Britse politiechef is teleurgesteld dat premier Boris Johnson zijn brexitbeleid heeft gepromoot in een toespraak, waarvan verwacht werd dat hij uitsluitend zo focussen op politiekwesties. Een lokaal parlementslid van de oppositie heeft Johnson beschuldigd van een "politieke stunt" op een opleidingscentrum van de politie, donderdag in West Yorkshire. In die toespraak had hij het over zijn plannen voor vervroegde verkiezingen, beklemtoonde hij dat het land de EU op 31 oktober moet verlaten en dat hij gekant is tegen een wet om een 'no deal'-brexit te blokkeren.

John Robins, hoofd van de politie van West Yorkshire, zei verheugd te zijn dat zijn manschappen waren gekozen als het "focuspunt van de nationale lancering van de rekruteringscampagne".

Volgens hem had de politiedienst begrepen dat hun betrokkenheid enkel draaide om de rekrutering van agenten. "We wisten niet op voorhand dat de speech zou worden uitgebreid naar andere kwesties, totdat die werd uitgesproken", aldus Robins. "Ik ben dan ook teleurgesteld om mijn politieagenten te zien als achtergrond voor het deel van de speech dat niet ging over aanwerving." Yvette Cooper, een lokaal parlementslid van de oppositiepartij Labour, beschuldigde Johnson van "machtsmisbruik".

Door hem zijn "zoveel agenten gestopt met hun training en werk om deel uit te maken van zijn politieke stunt", zei ze op Twitter.

John Apter, een verantwoordelijke van de Britse politiefederatie, zei aan de BBC dat hij verrast was dat "politieagenten op deze manier gebruikt werden als een achtergrond voor een politieke toespraak".

Jan Herregods
door Jan Herregods

Londense High Court ziet geen graten in opschorting Brits parlement

De beslissing van de Britse premier Boris Johnson om het parlement een vijftal weken op te schorten is wettelijk. Dat heeft de High Court in Londen vrijdag geoordeeld. Het Hooggerechtshof buigt zich op 17 september over de zaak.

De Britse premier Boris Johnson besliste vorige week om het parlement op een vijftal weken voor de brexit naar huis te sturen. Volgens kwatongen wil hij daarmee vooral voorkomen dat de parlementsleden nog pogingen kunnen doen om een brexit op 31 oktober tegen te houden. De beslissing lokte dan ook heel wat protest uit. Gina Miller, de activiste en zakenvrouw die in 2017 verkreeg dat de regering de toestemming van het parlement nodig had om de brexit in gang te zetten, was opnieuw één van de drijvende krachten achter dat protest.

Zij vroeg de High Court in Londen om zich over de beslissing te buigen, en werd daarbij gesteund door de voormalige Britse Conservatieve premier John Major. Die High Court heeft nu geoordeeld dat de beslissing van Johnson wettelijk gebeurde.

De zaak gaat wel nog naar het Hooggerechtshof, dat pas op 17 september oordeelt. Eerder deze week wees een Schotse rechtbank de klachten ook al af. Een rechtbank in het Noord-Ierse Belfast buigt zich nog over een gelijkaardige zaak.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Labour wil Johnson nog even laten sudderen

De grootste Britse oppositiepartij Labour zal ook maandagavond niet instemmen met vervroegde parlementsverkiezingen. Dat heeft kopstuk Emily Thornberry vrijdagochtend verklaard op de BBC-radio. De plannen van premier Boris Johnson dreigen volgende week opnieuw in het water te vallen.

Vlak nadat het Britse Lagerhuis woensdagavond instemde met een wet die premier Boris Johnson verplicht de EU opnieuw om uitstel te vragen als Brussel en Londen geen nieuw echtscheidingsakkoord vinden, diende de regering een motie in om vervroegde verkiezingen te organiseren op 15 oktober. Johnson hoopt zo dat zijn Conservatie partij nog voor de brexitdatum van 31 oktober aan een comfortabele meerderheid te helpen in het parlement, waarna hij de touwtjes opnieuw in eigen handen kan nemen en geen uitstel hoeft te vragen. Maar de oppositie doorzag dat plan.

Labour-leider Jeremy Corbyn schreeuwt al veel langer om verkiezingen, maar de partij onthield zich woensdag plots massaal bij de stemming, waardoor Johnson niet aan de vereiste tweederdemeerderheid raakte. De oppositie wil eerst de zekerheid dat de 'no deal' er niet komt - het wetsvoorstel van woensdagavond moet het Hogerhuis nog passeren - en stemt daarna pas in met vervroegde verkiezingen, klonk het. De regering kondigde dan maar aan het maandag nog eens te proberen. De Lords moeten de wettekst vandaag/vrijdag normaal gezien goedkeuren, waarna de weg dus vrij is voor vervroegde verkiezingen.

Maar Labour zal ook nu niet instemmen, klinkt het bij kopstuk Emily Thornberry. Corbyn zou onder druk gezet zijn door heel wat van zijn parlementsleden om pas verkiezingen toe te laten na 31 oktober, wanneer Brussel met de vraag om uitstel heeft ingestemd en de 'no deal' dus voorlopig is afgewend.

"Wat Johnson ook belooft, het is aan hem om de koningin te adviseren over wanneer de verkiezingen zouden moeten plaatsvinden. En aangezien hij zich een manifeste leugenaar heeft getoond, en iemand die naar eigen zeggen 'liever sterft in een sloot' dan uitstel te gaan vragen in de EU, moet onze eerste prioriteit zijn om 'no deal' te stoppen", zei Thornberry.

Corbyn zelf geeft later op de dag nog een persconferentie. Ook de Schotse nationalisten van SNP stemmen maandag niet in met vervroegde verkiezingen, kondigde partijleider Ian Blackford aan. Labour en de SNP hebben samen al meer dan 320 zetels in het 650-zitjes tellende Lagerhuis. Johnson blijft zo wellicht nog wat langer sudderen.

Het parlement wordt in de loop van volgende week - dinsdag, woensdag of donderdag - voor vijf weken naar huis gestuurd en keert pas terug op 14 oktober, vlak voor de belangrijke EU-top over de brexit.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Britten hamsteren Belgische voeding

Op een jaar tijd is de uitvoer van Belgische agrovoedingsbedrijven richting Groot-Brittannië met meer dan 16 procent gestegen. Dat schrijft Le Soir op basis van cijfers van sectorfederatie Fevia. Uit schrik voor tekorten na de brexit leggen de Britten massaal voorraden aan.

In 2018 is voor 2,2 miljard euro aan voedingsproducten en dranken vanuit België richting Groot-Brittannië uitgevoerd. Op vier jaar tijd nam de uitvoer met meer dan 8 procent toe. Maar de voorbije maanden trekt de groei duidelijk aan. In het eerste kwartaal van 2019 bedroeg de export 638,56 miljoen euro, of 16,2 procent meer dan in het eerste trimester van vorig jaar. Voor voedingsproducten bedroeg de stijging 16,7 procent, voor dranken 9,5 procent.

Bij Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, klinkt het dat Britse voedingsbedrijven en consumenten voorraden aanleggen van onder meer diepgevroren groenten, aardappelen voor hun fish and chips of chocolade vanuit België om een eventuele harde brexit op te vangen, uit vrees voor mogelijke tekorten.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Opnieuw uitstel vragen? 'Ik lig nog liever dood in een gracht', zegt Johnson

Ondanks de tegenwerking van het Britse parlement denkt premier Boris Johnson er niet aan om de Europese Unie opnieuw om uitstel van de brexit te verzoeken. 'Ik lig nog liever dood in een gracht', zo verklaarde de Conservatieve premier aan journalisten toen hij aan de tand werd gevoeld over het wetsvoorstel dat een vertrek zonder akkoord wil verhinderen.

Hij trok opnieuw van leer tegen de socialistische oppositieleider Jeremy Corbyn, die 'het onmogelijk maakt voor de mensen in dit land om verkiezingen te houden'. 'We willen verkiezingen op 15 oktober. Laten we opschieten', zei Johnson.

Corbyn wil pas naar de stembus wanneer verzekerd is dat het VK niet zonder akkoord uit de EU kan vallen.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Regering wil opnieuw over vervroegde verkiezingen laten stemmen

De Britse premier Boris Johnson wil het parlement maandag opnieuw over de organisatie van vervroegde verkiezingen laten stemmen. Dat heeft Leider van het Huis Jacob Rees-Mogg aangekondigd.

Met vervroegde verkiezingen wil Johnson een sterker mandaat afdwingen voor zijn harde strategie om het Verenigd Koninkrijk tegen 31 oktober uit de Europese Unie te loodsen. De Conservatieve eerste minister mikt op 15 oktober, twee dagen voor een cruciale top met de Europese staatshoofden en regeringsleiders in Brussel.

Johnson had woensdagavond al geprobeerd om vervroegde verkiezingen op 15 oktober te forceren, maar de motie kon niet rekenen op de vereiste tweederdemeerderheid in het Lagerhuis. De oppositie wil niet naar de stembus vooraleer het scenario van een brexit zonder akkoord definitief is uitgesloten.

Er is echter nog onenigheid over de vraag wanneer de oppositie wel kan instemmen met een stembusgang: eenmaal het wetsvoorstel is goedgekeurd, of pas wanneer de EU met een verzoek tot uitstel van de brexit heeft ingestemd.

Lees ook:

Johnson clasht met parlement over brexit: wat u moet weten

Jan Herregods
door Jan Herregods

Steeds meer Britten verwerven Belgische nationaliteit

Sinds de aankondiging van de brexit hebben al 3.630 Britten de Belgische nationaliteit verworven. In de eerste zes maanden van 2019 werden 773 Britten Belg, 64 procent meer dan tijdens de eerste zes maanden van 2018. Dat blijkt donderdag uit de voorlopige maandelijkse resultaten van de statistieken over nationaliteitswijzigingen, berekend op basis van Demobel, de demografische databank van statistiekbureau Statbel.

Onder de 3.343 personen die in juni de Belgische nationaliteit verwierven, waren er 176 Britten. Het aantal Britten dat na het brexit-referendum op 23 juni 2016 de Belgische nationaliteit aannam, is daarmee spectaculair gegroeid.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Broer van Boris Johnson stopt met politiek

Jo Johnson, de broer van de Britse eerste minister Boris Johnson, stopt met politiek. In een bericht op Twitter zegt hij donderdag "verscheurd (te zijn) tussen familietrouw en het nationale belang" en zich niet opnieuw verkiesbaar te zullen stellen.

Jo Johnson heeft een complexe relatie met zijn oudere broer. Terwijl Boris Johnson uitgesproken voorstander is van een harde brexit en het Verenigd Koninkrijk naar eigen zeggen zelfs zonder akkoord uit de Europese Unie wil halen, voerde Jo Johnson bij het brexit-referendum in 2016 campagne voor het 'remain'-kamp en is hij nu voorstander van een tweede referendum.

Wat hij en Boris de afgelopen maanden wel gemeen hadden, was hun verzet tegen het brexit-akkoord van premier Theresa May - maar dan wel om verschillende redenen. In november vorig jaar nam Jo Johnson als minister ontslag uit de regering-May maar hij werd door zijn broer opnieuw opgevist toen die enkele weken geleden premier werd. Het is niet duidelijk of de jongste van de Johnson-broer meteen opstapt uit de regering, waar hij staatssecretaris is, of aanblijft tot er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Hij heeft alleszins niet de ambitie zijn zitje in het Lagerhuis te verdedigen.

Jo Johnson zat sinds 2010 in het Britse parlement. De precieze reden voor zijn ontslag verklapt hij niet, maar wellicht heeft het veel, zo niet alles, te maken met de harde brexit-koers van de premier.

Na de aankondiging dat hij kapt met politiek, schamperden vele Britse journalisten op sociale media dat met Jo Johnson voor het eerst een politicus opstapt omdat hij "minder tijd met zijn familie" wil doorbrengen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Nieuwe wet wellicht ook door Hogerhuis

De Conservatieve Partij van de Britse premier Boris Johnson laat haar verzet in het Hogerhuis tegen de wet die een 'no deal'-brexit moet uitsluiten, vallen. Johnson beet woensdagavond in het zand toen die wet werd goedgekeurd in het Lagerhuis en het ziet er nu naar uit dat de tekst dus ook door het Hogerhuis zal aangenomen worden.

De Tories in het Hogerhuis hadden aangekondigd de behandeling van de wet te zullen blokkeren door te gaan filibusteren. Maar woensdagnacht raakte bekend dat de wet tegen vrijdagavond 18 uur (Belgische tijd) goedgekeurd moet geraken, waarna hij maandag finaal door het Lagerhuis kan worden aangenomen, vlak voor de werkzaamheden van het parlement voor vijf weken opgeschort worden.

Als ook de Queen haar goedkeuring aan de wet hecht, zou in principe juridisch verhinderd moeten zijn dat het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord uit de Europese Unie kan crashen.

Volgens de nieuwe wet kan een 'no deal' alleen maar als het Britse parlement daar expliciet mee instemt. Doet het dat niet, dan moet premier Johnson de Europese leiders volgende maand om nieuw brexit-uitstel verzoeken. Hij krijgt wel de kans om op de Europese top van 17 en 18 oktober een nieuw terugtrekkingsakkoord te sluiten, maar het ziet er niet naar uit dat dat zal gebeuren.

Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet met de brexit. Het kabinet van Johnson kondigde donderdagochtend alvast een nieuwe speech van de premier aan waarin hij duidelijk zou moeten maken "voor welke vitale keuze ons land staat". Johnson zou volgens een woordvoerder weigeren om Europa om nieuw uitstel te vragen en Labour-leider Jeremy Corbyn ervan willen beschuldigen de Britten op een "laffe manier" nieuwe verkiezingen te ontzeggen.

Een motie van Johnson om het parlement te ontbinden en op 15 oktober vervroegde verkiezingen te houden, werd woensdag weggestemd door het Lagerhuis omdat de oppositie eerst de garantie wil hebben dat een 'no deal' vermeden is.

De belangrijkste vraag lijkt nu te zijn wanneer Corbyn en Labour wél met nieuwe verkiezingen zullen instemmen: na de definitieve goedkeuring van de nieuwe wet, of later, bijvoorbeeld nadat de brexit opnieuw uitgesteld is. De oppositiepartij lijkt over die vraag intern verdeeld te zijn.

Eva Schram
door Eva Schram

Boris Johnson krijgt voorlopig geen vervroegde verkiezingen

De Britten moeten - voorlopig - niet opnieuw naar de stembus. Een motie van de regering voor vervroegde verkiezingen op 15 oktober kreeg woensdagavond laat geen tweederdemeerderheid in het parlement. Premier Boris Johnson beet daarmee al voor de derde keer in het zand op twee dagen tijd.

De regering-Johnson werd dinsdagavond al vernederd in het Lagerhuis, toen de oppositie met de steun van een twintigtal leden van Johnsons eigen Conservatieve partij de parlementaire agenda kon overnemen.

Woensdagavond deden de oppositie en de rebellerende Tories dat kunstje nog eens over. Een wetsvoorstel dat Johnson verplicht om Europa opnieuw om uitstel van de brexit te vragen bij gebrek aan een echtscheidingsakkoord, raakte vlot goedgekeurd. De premier vroeg daarop meteen om vervroegde verkiezingen op 15 oktober, maar beet opnieuw in het zand. De motie kreeg 296 ja-stemmen tegenover 56 stemmen voor het nee-kamp, maar om vervroegde verkiezingen uit te roepen heeft Johnson een tweederdemeerderheid van 434 parlementsleden nodig. De oppositie wil niet naar de stembus zolang de 'no deal' niet definitief is uitgesloten.

Het wetsvoorstel dat woensdagavond door het Lagerhuis geraakte, moet de horde van het Hogerhuis nog nemen. De parlementsleden van Labour, de grootste oppositiepartij, onthielden zich woensdagavond bij de stemming. De partij stemt in een later stadium wellicht wel in met vervroegde verkiezingen, al zou er intern nog discussie zijn over de ideale timing van die stembusgang.

Johnson reageerde licht gepikeerd na afloop van de stemming. '48 uur geleden riep Corbyn (Jeremy Corbyn, Labour-leider, nvdr.) nog op om "de coup tegen te gaan" en de mensen te laten stemmen. Nu zegt hij "stop de verkiezingen en stop de stembusgang". Ik denk dat hij de eerste oppositieleider in de geschiedenis van ons land is om een uitnodiging voor verkiezingen te weigeren', klonk het. 'Ik kan alleen maar speculeren naar de redenen achter dat geaarzel. Maar ik ben bang dat de duidelijke conclusie is dat hij niet gelooft dat hij kan winnen.'

De premier riep de oppositie op om 'de komende dagen na te denken over de onhoudbaarheid van die positie'.

Hoe het nu verder moet met het brexit-proces, is niet helemaal duidelijk. Het wetsvoorstel dat het Lagerhuis woensdagavond heeft aangenomen verplicht de premier in principe om de EU opnieuw om uitstel van de brexit te vragen als hij geen nieuw akkoord kan onderhandelen, wat een 'no deal' scenario uitsluit. Het Hogerhuis moet die tekst echter nog goedkeuren.

Bovendien werd eerder al gespeculeerd dat Johnson de wet ook gewoon naast zich neer kan leggen. In de loop van volgende week stuurt Johnson het parlement voor vijf weken naar huis, tot 14 oktober. Op 17 en 18 oktober is er een Europese top over de brexit, waar de premier in principe nog een laatste kans heeft een deal uit de brand te slepen.

De brexit - met of zonder akkoord - is momenteel voorzien op 31 oktober.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Zitting nog niet ten einde

De leden van het Lagerhuis kunnen nog niet naar huis. Op dit moment debatteren ze over een motie van de regering, waarin die vraagt het parlement te ontbinden om vervroegde verkiezingen te kunnen organiseren.

Premier Johnson had dinsdagavond al aangekondigd om nieuwe verkiezingen te vragen als de Benn-bill goedgekeurd werd. Om nieuwe verkiezingen te organiseren, heeft Johnson een tweederdemeerderheid nodig.

Die krijgt hij woensdagavond allicht niet: de oppositie wil niet instemmen met nieuwe verkiezingen zolang de blokkering van de 'no deal' niet definitief is goedgekeurd in het Hogerhuis en de zegen van de koningin heeft gekregen.

Johnson herhaalde woensdagavond dat de Benn-bill 'serieuze onderhandelingen met de Europese Unie volledig ondermijnt'. 'Ik vind het zeer triest dat de parlementsleden op deze manier hebben gestemd. Dit is plichtsverzuim.'

De Britse premier wil verkiezingen op 15 oktober.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Lagerhuis verslaat regering en keurt wet om 'no deal' tegen te houden goed

Premier Boris Johnson lijdt zo opnieuw een zware nederlaag in het parlement.

De Britse oppositie haalt haar slag dus thuis: een wetsvoorstel dat premier Boris Johnson verplicht om de EU opnieuw om uitstel te vragen voor de brexit als hij geen nieuw echtscheidingsakkoord kan onderhandelen, is woensdagavond in derde lezing definitief goedgekeurd in het Lagerhuis. Dat gebeurde met 327 ja-stemmen tegenover 299 stemmen voor het nee-kamp, en dus opnieuw met steun van een deel van Johnsons eigen Conservatieve partij.

Johnson verloor dinsdagavond al een belangrijke stemming in het parlement, ook toen met de steun van een twintigtal van zijn eigen parlementsleden. Het voorstel kreeg eerder in tweede lezing al een ruime meerderheid achter zich. De parlementsleden keurden daarna nog amendementen goed, onder meer een toevoeging die Johnson zou verplichten om het echtscheidingsakkoord van zijn voorganger Theresa May - dat al verschillende keren in het parlement is verworpen - opnieuw ter stemming voor te leggen wanneer hij de EU om uitstel heeft gevraagd.

Dat amendement lijkt per ongeluk te zijn goedgekeurd: de regering had - bewust of onbewust - geen 'tellers' voorzien om de nee-stemmen te tellen, waardoor het amendement automatisch doorging.

Het wetsvoorstel - de 'Benn-bill', vernoemd naar initiatiefnemer en Labour-parlementslid Hilary Benn - verhuist nu naar het Hogerhuis. Daar moet het nog deze week behandeld worden: premier Johnson besliste vorige week om het parlement na het weekend voor week vijf weken te schorsen, tot vlak voor de Europese Top van 17 en 18 oktober. De behandeling in het House of Lords kan wel even in beslag nemen, omdat de Lords in principe onbeperkte spreektijd hebben en dus kunnen filibusteren.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Wetsvoorstel dat 'no deal'-brexit op 31 oktober moet tegenhouden goedgekeurd

De regering van de Britse premier Boris Johnson heeft een nieuwe nederlaag geleden in het Britse parlement. Het wetsvoorstel van de oppositiepartijen dat een 'no deal'-brexit op 31 oktober moet tegenhouden, is goedgekeurd. Er volgt nu een tweede lezing, waarin de parlementsleden de tekst nog kunnen amenderen.

Het wetsvoorstel van de oppositie - de 'Benn-bill', genoemd naar initiatiefnemer Hilary Benn van Labour - verplicht de Britse premier Boris Johnson om opnieuw uitstel van de brexit te vragen als het parlement tegen 19 oktober niet expliciet met een no deal heeft ingestemd, en als Johnson er op de EU-top van 17 en 18 oktober niet in slaagt een nieuw akkoord uit de brand te slepen. De nieuwe brexitdatum zou dan 31 januari 2020 zijn.

Het Britse Lagerhuis heeft de tekst woensdagavond in eerste lezing goedgekeurd met 329 ja-stemmen tegenover 300 stemmen voor het nee-kamp. Johnson leed daarmee een nog iets grotere nederlaag dan dinsdag, toen de oppositie samen met een twintigtal parlementsleden van zijn eigen Conservatieve partij de parlementaire agenda naar zich toetrok met 328 stemmen tegenover 301.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Bank of England: Impact 'no deal' minder zwaar dan gedacht

De Britse economie zal iets minder lijden onder een eventuele no-dealbrexit dan aanvankelijk gedacht. Dat heeft de Bank of England berekend. Volgens gouverneur Mark Carney werken de voorbereidingsmaatregelen die de regering onlangs heeft getroffen, door in de ramingen, schrijft Belga.

Als het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de Europese Unie crasht zonder een akkoord over de boedelscheiding, dan zal de Britse economie daaronder lijden. Maar de klap wordt volgens de Britse centrale bank iets minder groot dan aanvankelijk berekend.

Volgens gouverneur Mark Carney werken een aantal maatregelen die de regering onlangs heeft genomen, bijvoorbeeld om bedrijven voor te bereiden op een harde brexit, door in de ramingen. De economie zou nu naar schatting maximaal met 5,5 procent krimpen. Vorig jaar hield de Bank of England nog rekening met een krimp van 8 procent. De werkloosheid zou oplopen naar 7 procent en de inflatie naar 5,25 procent, in het worstcasescenario. De voedselprijzen zouden dan weer met 5 tot 6 procent kunnen aandikken.

Volgens Carney is een stevige verstoring van de markt wel waarschijnlijk in het geval van een brexit zonder akkoord. Het gaat dan vooral om een plotse ineenstorting van het aanbod.

De oppositiepartijen in het Britse parlement proberen woensdagmiddag een wetsvoorstel goedgekeurd te krijgen dat een no-dealbrexit tegenhoudt. Ze doen dat met de steun van een twintigtal parlementsleden van premier Boris Johnsons eigen Conservatieve partij. Wellicht wordt het voorstel goedgekeurd, maar Johnson heeft al aangekondigd dat hij dan vervroegde verkiezingen wil. Daar heeft hij een tweederdemeerderheid in het parlement voor nodig.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Europese Commissie wil tot 780 miljoen euro extra vrijmaken

De Europese Commissie wil geld vrijmaken uit het Europese globaliseringsfonds en het Europese solidariteitsfonds om extra steun te bieden aan mensen en lidstaten die het hardst getroffen worden door een ongeordend Brits vertrek uit de Europese Unie. Dat heeft ze woensdag voorgesteld, schrijft Belga.

Het solidariteitsfonds helpt lidstaten die geconfronteerd worden met een natuurramp, maar de Commissie stelt nu voor om het toepassingsgebied te verruimen en geld vrij te maken om de 'mogelijk zware financiële lasten' voor lidstaten in een 'no deal-scenario' op te vangen.

Daarnaast wil ze het globaliseringsfonds inzetten voor werknemers en zelfstandigen die werkloos zouden worden als gevolg van zo'n harde brexit. Met deze twee ingrepen zou volgend jaar tot 780 miljoen euro extra vrijgemaakt kunnen worden. 'Het is geen wondermiddel. We zullen in ieder geval niet alle kosten kunnen compenseren', erkende een Europese ambtenaar.

Behalve de blootstelling van nationale economieën zal de Commissie ook rekening houden met de inspanningen die de lidstaten al geleverd hebben om zich voor te bereiden op een harde brexit.

België

België behoort tot de lidstaten die het zwaarst getroffen zou worden door een Brits vertrek zonder akkoord over de boedelscheiding en bijbehorende overgangsperiode. Ons land komt dus zeker in aanmerking om steun uit deze fondsen aan te vragen.

België wordt ook geciteerd als één van de landen die het meest voorbereid zijn op zo'n scenario, waarbij er meteen grenscontroles heringevoerd moeten worden. De eventuele financiële steun uit de twee fondsen komt ook bovenop de bestaande programma's en instrumenten waarmee het transport, de visserij en de landbouwsector ondersteund kunnen worden.

Voor meer onmiddellijke steun, bijvoorbeeld aan kleinere bedrijven die veel zaken doen met het Verenigd Koninkrijk, bieden de Europese staatssteunregels flexibele oplossingen voor nationale steunmaatregelen.

De inzet van de Europese solidariteits- en globaliseringsfondsen moet nog groen licht krijgen van het Europees Parlement en de lidstaten. Ze vormen een aanvulling op het bestaande arsenaal aan maatregelen dat de Commissie in stelling heeft gebracht om het continent voor te bereiden op een harde brexit. 'De weinige tijd die rest en de politieke situatie in het VK versterken het risico dat het VK zich (op 31 oktober) terugtrekt zonder akkoord', analyseert de Commissie.

Ze lanceert een nieuwe oproep aan bedrijven om 'zich voor te bereiden op alle mogelijke resultaten' en 'niet uit te gaan van de hypothese dat het VK voor een derde keer om uitstel zal vragen'.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

15 oktober verkiezingen?

Johnson had dinsdag al aangekondigd dat hij het parlement zou vragen zichzelf te ontbinden, om daarna vervroegde verkiezingen te kunnen organiseren, schrijft Belga. Hij deed dat nadat de oppositie er met de steun van een twintigtal parlementsleden van Johnsons eigen Conservatieve partij in geslaagd was de parlementaire agenda over te nemen, waardoor ze een wetsvoorstel kan voorleggen dat een 'no deal'-brexit op 31 oktober tegenhoudt.

Eerst circuleerde de datum van 14 oktober voor vervroegde verkiezingen, maar The Telegraph berichtte dinsdagavond al dat de regering dat zou verplaatsen naar de dag erna, omdat 14 oktober een joodse feestdag is. Johnson ziet de verkiezingen als een soort referendum over dat wetsvoorstel, verklaarde hij woensdag.

De Britse premier is nog steeds rotsvast van plan om zijn land op 31 oktober uit de Europese Unie te loodsen, desnoods zonder akkoord met de EU, zei hij. Het Lagerhuis debatteert vanaf 16 uur woensdagmiddag over het wetsvoorstel van de oppositie.

Daarna legt de regering wellicht een motie neer waarin ze het parlement vraagt zichzelf te ontbinden met het oog op vervroegde verkiezingen. Maar om die te organiseren heeft Johnson een tweederdemeerderheid nodig, waar hij zonder steun vanuit de oppositie niet aan geraakt. Labour en de Liberal Democrats hebben al laten weten niet in te stemmen met vervroegde verkiezingen zolang het wetsvoorstel dat een 'no deal' uitsluit, niet de hele parlementaire weg heeft afgelegd.

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Johnson laat parlement stemmen over vervroegde verkiezingen

De Britse eerste minister Boris Johnson zal het parlement in Londen vragen om zichzelf te ontbinden zodat hij vervroegde verkiezingen kan uitschrijven. Dat heeft hij dinsdagavond gezegd, nadat het parlement de weg heeft vrijgemaakt voor de behandeling van een wetsvoorstel dat een 'no deal'-brexit moet vermijden.

Dat Johnson de stemming van dinsdagavond zou verliezen, was in de loop van de dag al duidelijk geworden. 328 parlementsleden stemden uiteindelijk voor de behandeling van het wetsvoorstel van de verzamelde oppositie, 301 tegen. De oppositie kon haar slag thuishalen dankzij de steun van 'rebellerende' Tories, partijgenoten van Johnson.

Meteen na de stemming maakte Johnson bekend dat hij een voorstel indient om het parlement te ontbinden, waarna vervroegde verkiezingen kunnen worden uitgeschreven. Het Britse volk moet kunnen kiezen wie het op 17 oktober naar de Europese top in Brussel stuurt, argumenteerde Johnson: Labour-leider Jeremy Corbyn, 'die de EU om brexit-uitstel zal smeken', of hijzelf. 'Als ik naar Brussel ga, ga ik voor een deal', maakte hij duidelijk.

Wellicht wordt het voorstel van Johnson woensdag al besproken in het parlement. Corbyn maakte echter meteen duidelijk dat zijn partij niet de benodigde tweederdemeerderheid zal leveren om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. 'Eerst moet de wet worden goedgekeurd die een 'no deal' uitsluit.'

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Boris Johnson verliest cruciale stemming in parlement

Het Britse parlement heeft dinsdagavond zijn eigen agenda omgegooid, zodat het woensdag kan stemmen over een wetsvoorstel waarmee de oppositie een 'no deal'-brexit zonder goedkeuring van het Lagerhuis wil tegenhouden. Dat de regering door de stemming de controle over de parlementaire agenda verliest, geldt als een nederlaag voor premier Boris Johnson.

De stemming van dinsdagavond, voorafgegaan door een emotioneel debat, is het resultaat van een samenwerking tussen de verschillende oppositiepartijen, gesteund door "rebellerende" Tories. Met een meerderheid van 328 stemmen tegen 301 zijn ze erin geslaagd premier Johnson een stevige tik uit te delen.

Als het wetsvoorstel dat nu behandeld kan worden woensdag door het Lagerhuis goedgekeurd raakt en in tweede instantie ook door het Hogerhuis aanvaard wordt, zal Johnson verplicht zijn om de Europese Unie om nieuw uitstel voor de brexit te verzoeken als het parlement tegen 19 oktober niet expliciet met een 'no deal' heeft ingestemd en als Johnson er op de Europese top van 17 en 18 oktober niet in slaagt een nieuw terugtrekkingsakkoord uit de brand te slepen.

De initiatiefnemers, onder wie Labour-politicus Hilary Benn, willen op die manier vermijden dat het Verenigd Koninkrijk zonder instemming van het parlement op 31 oktober zonder akkoord de EU verlaat. In hun wetsvoorstel hebben ze over een uitstel van de brexit tot 31 januari 2020.

Johnson heeft echter altijd gezegd dat er geen sprake van kan zijn dat hij de Europese leiders vraagt het Britse vertrek uit de EU nog maar eens op de lange baan te schuiven. Heel zijn geloofwaardigheid als premier heeft hij opgehangen aan de belofte om eind oktober de brexit te realiseren - het liefst met een akkoord, maar zonder als het moet. Na de nederlaag van vanavond zal hij het parlement woensdag wellicht vragen zichzelf te ontbinden zodat hij als eerste minister vervroegde verkiezingen kan uitschrijven.

Om die stemming te winnen heeft Johnson evenwel de steun van een tweederdemeerderheid van de parlementsleden nodig. Maar nadat een van zijn partijgenoten dinsdag is overgelopen naar de oppositie heeft Johnson zelfs geen gewone meerderheid nodig. Dat betekent dat hij voor het uitroepen van verkiezingen moet rekenen op de steun van de grootste oppositiepartij Labour.

Maar een vooraanstaand Labour-lid liet dinsdagavond nogmaals verstaan dat de partij slechts met vervroegde verkiezingen zal instemmen als eerst het wetsvoorstel dat een 'no deal' moet tegenhouden, definitief wordt goedgekeurd. Als Johnson het parlement woensdag al wil laten stemmen over de organisatie van verkiezingen, zullen de Labour-parlementsleden dan ook tegenstemmen of zich onthouden.

De clash tussen de regering van Johnson en het parlement, en tussen de harde brexiteers van de Tories en de verzamelde oppositie, lijkt zo naar een climax te gaan.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Brexit zonder akkoord zadelt Britten op met exportverlies van 16 miljard euro

en brexit zonder een akkoord met de Europese Unie zadelt het Verenigd Koninkrijk op met een exportverlies naar de EU ter waarde van 16,6 miljard euro. Dat berekenden de Verenigde Naties.

Een studie van de VN Conferentie inzake handel en ontwikkeling (UNCTAD) wijst uit dat het Verenigd Koninkrijk miljarden euro's aan export verliest als het land de Europese Unie abrupt verlaat op 31 oktober. Omdat Londen dan niet langer zomaar toegang krijgt tot de Europese markt, maar behandeld wordt als elk ander derde land, zou dat verlies kunnen oplopen tot 16,6 miljard euro, of 16 miljard dollar.

Dat komt overeen met ongeveer 7 procent van de totale export van het Verenigd Koninkrijk richting de EU. De VN voorzien daarbovenop nog eens miljarden verliezen aan export naar niet-Europese landen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Pence vraagt EU en Ierland om "te goeder trouw" te onderhandelen met Johnson

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence roept de EU en Ierland op om "te goeder trouw" te onderhandelen met de Britse premier Boris Johnson om een oplossing te vinden voor de brexit. Dat zei hij dinsdag in Dublin, na een ontmoeting met de Ierse premier Leo Varadkar.

Pence zei dat de Verenigde Staten de Britse beslissing om de Europese Unie te verlaten steunt, maar gaf ook aan dat Washington de problemen aan de Ierse grens begrijpt. Die Ierse grenskwestie is de grootste hinderpaal voor een brexitakkoord tussen Brussel en Londen. In het echtscheidingsakkoord dat Johnsons voorganger Theresa May nog onderhandelde, worden nieuwe grenscontroles tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland vermeden door de 'backstop', die het Verenigd Koninkrijk in een douane-unie met de EU houdt tot er een alternatief is.

Johnsons regering aanvaardt die oplossing niet, onder meer omdat Londen dan geen vrijhandelsakkoorden kan sluiten met derde landen. De Ierse premier blijft erbij dat de backstop nodig is, en vroeg Pence ook om die boodschap over te brengen in Washington.

De Amerikaanse president Donald Trump zei vorige week dat Groot-Brittanië meteen na de brexit een vrijhandelsakkoord met de VS zal kunnen onderhandelen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Boris Johnson maandag op bezoek bij Ierse premier Varadkar

De Britse premier Boris Johnson brengt volgende week maandag 9 september een bezoek aan zijn Ierse collega Leo Varadkar. Dat heeft Johnson dinsdag aangekondigd tijdens een toespraak in het Britse parlement. Johnson zal Varadkar ontmoeten op een moment dat de relaties tussen hun beider landen onder hoogspanning staan.

Zoals bekend hoopt Johnson met de Europese Unie een beter brexit-akkoord te kunnen onderhandelen dan de tekst die door zijn voorgangster Theresa May afgeklopt werd, maar nooit door het Lagerhuis goedgekeurd raakte. Johnson heeft vooral problemen met de 'backstop', de clausule die moet vermijden dat er ooit een harde grens komt tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek.

De Ieren zijn er als de dood voor dat nieuwe grenscontroles de handel met het Verenigd Koninkrijk in gevaar zullen brengen of, erger nog, de broze vrede op het eiland zullen ondermijnen. Johnson kan niet leven met de noodoplossing die in het kader van Theresa Mays brexit-akkoord uitgewerkt werd.

Dat bij gebrek aan een alternatief het hele Verenigd Koninkrijk in een douane-unie met de EU zou blijven, vindt de Britse premier "ondemocratisch". De Britten zullen dan namelijk niet over hun eigen handelsbeleid kunnen beslissen.

Tijdens zijn bezoek aan Dublin zal Johnson met Leo Varadkar van gedachten wisselen over de grenskwestie, zei hij in het Lagerhuis. Het wordt vooral uitkijken of hij alternatieven zal presenteren voor de 'backstop', want tot frustratie van velen heeft hij dat ondanks zijn kritiek nog niet gedaan.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Britse regering verliest meerderheid in Lagerhuis

Een parlementslid van de Britse regerende Conservatieve Partij is dinsdag overgelopen naar de Liberal-Democrats. Tijdens een toespraak van premier Boris Johnson ging Philip Lee ostentatief op de oppositiebanken zitten. De regering-Johnson, die al op de gedoogsteun van de Noord-Ierse unionisten van de DUP moest rekenen, is zo haar 'working majority' kwijt.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Overzicht: Wat betekent een harde brexit zonder akkoord?

Nu premier Boris Johnson het Britse parlement een tijdlang buitenspel wil zetten, is de kans op een harde brexit een stuk groter geworden. Wat zijn de gevolgen?

Jan Herregods
door Jan Herregods

Decaluwé waarschuwt voor harde brexit: 'Van Adinkerke tot Nieuwpoort weg opdelen in twee stukken'

Als het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober de Europese Unie zonder akkoord verlaat, zijn de gevolgen voor België enorm. Onder meer door een gebrek aan douanepersoneel dreigen monsterfiles aan de kust.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Enkele tienduizenden Britten op straat, dat is weinig na een staatsgreep'

De Britten lijken vooral zo snel mogelijk van dat verschrikkelijke brexitdossier af te willen, zegt Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck. 'Het parlement wordt tijdelijk afgeschaft, maar de grote meerderheid blijft Netflix kijken.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Oppositie in Brits parlement komt gezamenlijke strategie overeen

De oppositiepartijen in het Britse parlement zijn ervan overtuigd dat ze het wetsvoorstel goedgekeurd kunnen krijgen dat premier Boris Johnson dwingt de Europese Unie om nieuw brexit-uitstel te vragen als hij geen verbeterd terugtrekkingsakkoord uit de brand kan slepen. Dat heeft Liz Saville Roberts, de fractievoorzitter van de Welshe partij Plaid Cymru gezegd na overleg in het kantoor van Labour-leider Jeremy Corbyn. De oppositie zou bovendien pas bereid zijn vervroegde verkiezingen te steunen als haar gezamenlijke wetsvoorstel goedgekeurd raakt.

Om 15.30 uur (Belgische tijd) komen de leden van het Lagerhuis voor de eerste keer na het zomerreces opnieuw bijeen. Na de aankondiging door Downing Street dat Johnson vervroegde verkiezingen wil laten uitschrijven als de oppositie, daarin gesteund door "rebellen" van zijn eigen Conservatieve Partij, beslist om de nieuwe brexit-wet in overweging te nemen, lijkt de ultieme clash tussen parlement en regering in de maak. Alle betrokkenen pleegden dinsdagochtend en -middag nog volop overleg.

Corbyn toonde zich er na een vergadering met de fractievoorzitters van de andere oppositiepartijen van overtuigd dat het wetsvoorstel van zijn partijgenoot Hilary Benn niet alleen in overweging zal genomen worden, maar ook goedgekeurd zal raken. Over de inoverwegingneming wordt dinsdag omstreeks 22 uur gestemd, de inhoudelijke stemmingen (in verschillende lezingen) zouden woensdag plaatsvinden.

Corbyn gaat ervan uit dat alle Labour-parlementsleden de tekst zullen steunen. Als premier Johnson het parlement echter vraagt om zichzelf te ontbinden en vervroegde verkiezingen mogelijk te maken, zullen de oppositiepartijen de benodigde tweederdemeerderheid niet leveren, tenzij de nieuwe wet reeds aangenomen is, zo liet Plaid Cymru verstaan.

Die strategie, waarover volgens fractievoorzitter Roberts een akkoord gesloten is, moet verhinderen dat het parlement instemt met verkiezingen op 14 oktober, waarna Johnson eigenhandig zou kunnen beslissen die verkiezingen uit te stellen tot na de brexit op 31 oktober. Het addertje lijkt daar wel te zijn dat Johnson al heeft aangegeven dat hij nooit om nieuw brexit-uitstel zal vragen en dat hij daarvoor zelfs de nieuwe wet naast zich wil neerleggen.

De oppositie lijkt bovendien nog steeds op de steun te kunnen rekenen van verschillende rebellerende Tories, die de brexit-koers van Johnson niet willen steunen.

Johnson ontving oud-minister van Financiën Philip Hammond en andere dwarsliggers dinsdag in zijn ambtswoning, maar die vergadering verliep naar verluidt allesbehalve amicaal. Een breuk in de partij lijkt stilaan onvermijdelijk.

Van het gesprek in Downing Street 10 lekte ook uit dat Johnson volhield dat er "vooruitgang" wordt geboekt in de gesprekken met de EU, maar hij kon niet uitleggen waarom zijn regering nog steeds geen alternatieven had voorgesteld voor de door zijn kamp zo verfoeide Ierse 'backstop'. In Brussel bevestigde de Europese Commissie dat ze nog geen concrete voorstellen gezien heeft en dat een 'no deal'-brexit daardoor een meer dan reële mogelijkheid blijft.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Boris Johnson: 'Ik wil geen verkiezingen, jullie willen geen verkiezingen'

De Britse premier Boris Johnson wil niet dat er nieuwe verkiezingen komen in zijn land. Dat heeft hij gezegd in een toespraak voor Downing Street 10. Johnson herhaalde ook dat hij geen verder uitstel van de brexit wil. 'We verlaten de EU op 31 oktober', zei hij.