Het Verbodsverdrag werd op 17 juli 2017 door 122 landen aangenomen in de Algemene Vergadering van de VN. ICAN, de Internationale Campagne voor de Afschaffing van Kernwapens kreeg hiervoor in 2017 de Nobelprijs van de Vrede.

Honduras was het vijftigste land dat het VN-verdrag ratificeerde, nadat Jamaica en Nauru dat een dag eerder deden.

Het Internationale Comité van het Rode Kruis spreekt van een historische dag. 'Vóór de goedkeuring van het verdrag waren kernwapens de enige massavernietigingswapens die niet onder een categorisch verbod vielen, zoals het verbod op biologische en chemische wapens, landmijnen en clustermunitie. Dit nieuwe verdrag vult daarmee een grote leemte in het internationaal recht', aldus het Rode Kruis.

Ook ICAN reageert opgetogen. 'Dit is een nieuw hoofdstuk voor nucleaire ontwapening. Tientallen jaren van activisme hebben bereikt wat velen voor onmogelijk hielden: kernwapens zijn verboden', zegt directeur ICAN-Beatrice Fihn.

België ratificeerde het verdrag nog niet. Ook kernmachten als de Verenigde Staten, Rusland en China hebben het verdrag niet ondertekend. 'Dat het Verbodsverdrag wel degelijk een nieuwe impuls geeft aan de multilaterale nucleaire ontwapening, lijkt nu wel duidelijk. Hoewel kernwapens nog niet meteen zullen verdwijnen, is het toch uitkijken naar hoe dit het nationaal debat in België zal beïnvloeden', reageert Merel Selleslach van Pax Christi Vlaanderen. 'We moedigen de nieuwe regering dan ook aan om gebruik te maken van dit momentum en de opening in het regeerakkoord om het Verbodsverdrag zo snel mogelijk te tekenen en ratificeren.'

Het Verbodsverdrag werd op 17 juli 2017 door 122 landen aangenomen in de Algemene Vergadering van de VN. ICAN, de Internationale Campagne voor de Afschaffing van Kernwapens kreeg hiervoor in 2017 de Nobelprijs van de Vrede. Honduras was het vijftigste land dat het VN-verdrag ratificeerde, nadat Jamaica en Nauru dat een dag eerder deden. Het Internationale Comité van het Rode Kruis spreekt van een historische dag. 'Vóór de goedkeuring van het verdrag waren kernwapens de enige massavernietigingswapens die niet onder een categorisch verbod vielen, zoals het verbod op biologische en chemische wapens, landmijnen en clustermunitie. Dit nieuwe verdrag vult daarmee een grote leemte in het internationaal recht', aldus het Rode Kruis. Ook ICAN reageert opgetogen. 'Dit is een nieuw hoofdstuk voor nucleaire ontwapening. Tientallen jaren van activisme hebben bereikt wat velen voor onmogelijk hielden: kernwapens zijn verboden', zegt directeur ICAN-Beatrice Fihn. België ratificeerde het verdrag nog niet. Ook kernmachten als de Verenigde Staten, Rusland en China hebben het verdrag niet ondertekend. 'Dat het Verbodsverdrag wel degelijk een nieuwe impuls geeft aan de multilaterale nucleaire ontwapening, lijkt nu wel duidelijk. Hoewel kernwapens nog niet meteen zullen verdwijnen, is het toch uitkijken naar hoe dit het nationaal debat in België zal beïnvloeden', reageert Merel Selleslach van Pax Christi Vlaanderen. 'We moedigen de nieuwe regering dan ook aan om gebruik te maken van dit momentum en de opening in het regeerakkoord om het Verbodsverdrag zo snel mogelijk te tekenen en ratificeren.'