'De commissie (voor voorwaardelijke vrijlating) heeft al onze argumenten aangenomen', zei meester Shani Illouz voor de Israëlische staatsradio. De commissie heeft de straf met een derde verminderd. 'Olmert komt zondag vrij', zei de raadsman.

Het ministerie van Justitie kan wel nog in beroep gaan.

Beschuldigd

Olmert is de eerste vroegere regeringsleider in Israël die een celstraf moet uitzitten

Hij werd in 2006 premier van Israël, maar moest in 2008 opstappen. Velen zeggen dat het ontslag het aan de gang zijnde vredesproces met de Palestijnen ondermijnde. Het was tijdens zijn ambtsperiode intensief, zij het vruchteloos.

Olmert was er van beschuldigd als burgemeester van Jeruzalem steekpenningen te hebben aangenomen in verband met een project voor de bouw van luxewoningen, en van belemmering van de rechtsgang.

In februari 2016 begon hij een celstraf van zestien maand uit te zitten die later een verlenging met negen maanden kreeg. Op 20 juni is de ex-premier met hartklachten in een ziekenhuis opgenomen.

Nieuwe aanklachten

Overigens zijn zijn gerechtelijke problemen nog niet van de baan. Hij kijkt aan tegen nieuwe aanklachten voor het uit de gevangenis smokkelen van topgeheimen. Hij zou zijn advocaat gevraagd hebben transcripties van zijn mémoires mee te nemen, zonder dat censoren die zagen.

'De commissie (voor voorwaardelijke vrijlating) heeft al onze argumenten aangenomen', zei meester Shani Illouz voor de Israëlische staatsradio. De commissie heeft de straf met een derde verminderd. 'Olmert komt zondag vrij', zei de raadsman. Het ministerie van Justitie kan wel nog in beroep gaan. Olmert is de eerste vroegere regeringsleider in Israël die een celstraf moet uitzittenHij werd in 2006 premier van Israël, maar moest in 2008 opstappen. Velen zeggen dat het ontslag het aan de gang zijnde vredesproces met de Palestijnen ondermijnde. Het was tijdens zijn ambtsperiode intensief, zij het vruchteloos.Olmert was er van beschuldigd als burgemeester van Jeruzalem steekpenningen te hebben aangenomen in verband met een project voor de bouw van luxewoningen, en van belemmering van de rechtsgang. In februari 2016 begon hij een celstraf van zestien maand uit te zitten die later een verlenging met negen maanden kreeg. Op 20 juni is de ex-premier met hartklachten in een ziekenhuis opgenomen. Overigens zijn zijn gerechtelijke problemen nog niet van de baan. Hij kijkt aan tegen nieuwe aanklachten voor het uit de gevangenis smokkelen van topgeheimen. Hij zou zijn advocaat gevraagd hebben transcripties van zijn mémoires mee te nemen, zonder dat censoren die zagen.