De instantie die moet toezien op de invoer en distributie van bouwmaterialen in Gaza, faalt. Van al het nodige materiaal geraakt slechts een fractie binnen. 'In dit tempo duurt het negentien jaar om de huizen weer op te bouwen die vorig jaar in vijftig dagen werden verwoest.'

De hopen puin, verwrongen verdraaid beton en metaal zinderen in de hete zon van de hittegolf die de Gazastrook dezer dagen treft. Acht maanden geleden zag het er hier hetzelfde uit, behalve dat de restanten van wat ooit huizen en bedrijfsgebouwen waren, toen geteisterd werden door extreme kou.

Een jaar na de Israëlische militaire operatie in 2014 die 51 dagen duurde en waarbij meer dan 2.200 Palestijnen, onder wie 500 kinderen, werden gedood, is niet één van de 11.000 verwoeste huizen in Gaza opnieuw opgebouwd.

De reconstructie werd toevertrouwd aan het Gaza Reconstruction Mechanism (GRM), een door de VN bemiddelde overeenkomst tussen Israël en de Palestijnse autoriteiten, die de invoer en de distributie van bouwmaterialen in Gaza moest organiseren.

VN-organisatie verantwoordelijk?

23 januari: de restanten van een huis dat vorige zomer werd vernietigd in Gaza. 'Nauwelijks sprake van begin van heropbouw.', Reuters
23 januari: de restanten van een huis dat vorige zomer werd vernietigd in Gaza. 'Nauwelijks sprake van begin van heropbouw.' © Reuters

Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie Gisha, die de bewegingsvrijheid van de Palestijnen en in het bijzonder de inwoners van Gaza wil beschermen, is er tot op vandaag nog maar 5,5 procent van het nodige materiaal geleverd.

Mislukte beloften van donorlanden die in oktober vorig jaar 5,4 miljard dollar hadden toegezegd, politieke spanningen tussen de Palestijnse Autoriteit en Hamas, en de voortdurende beperkende maatregelen van Israël op de invoer van materiaal belemmeren de inspanningen voor de wederopbouw.

Velen houden echter het GRM verantwoordelijk voor het tergend langzame tempo van de wederopbouw en verwijten Israël de volledige controle over elk aspect in het proces van wederopbouw in handen te houden.

'Israël heeft de macht over elk huis dat gebouwd moet worden in Gaza', zegt Ghada Snunu, woordvoerder van het Ma'an Development Centre in Gaza. 'Israël beslist of er woningen worden gebouwd of niet. Zegt Israël nee, dan komt er geen huis.'

Bureaucratie

Als onderdeel van de GRM mag Israël individuele aanvragen voor bouwmaterialen goedkeuren en heeft het land een vetorecht inzake de goedkeuring van bedrijven die bouwmaterialen mogen aanleveren. Israël heeft ook toegang tot de diensten die gegevens bijhouden van Palestijnen wier huizen werden verwoest.

Ook werd er voorzien in veiligheidswachten en camera's om de geleverde goederen, vooral cement en staal, dag en nacht te bewaken.

Deze lange en dure bureaucratische ingrepen werden speciaal ontworpen om Israëls veiligheid te garanderen maar betekenen in werkelijkheid vooral een stilstand van het wederopbouwproces.

Een huis binnen 76 jaar

'Het GRM heeft gefaald omdat het Israël een veto heeft uitgesproken voor elk aspect. Tot nu toe zijn er nog geen vorderingen gemaakt', zegt Snunu.

Minstens 80 procent van de inwoners van Gaza is afhankelijk van humanitaire hulp

In januari zei ook de hulporganisatie Brookings Doha Centre dat het GRM 'legitimiteit geeft aan de Israëlische blokkade' en het van de 'bereidwilligheid van Israël afhangt of er voortgang wordt gemaakt in het wederopbouwproces.'

Volgens Oxfam komen er momenteel iets meer bouwmaterialen binnen in Gaza, maar de organisatie zegt ook dat het slechts om een kwart gaat van het materiaal dat ooit in Gaza aankwam, voor de tijd van de blokkade acht jaar geleden.

'In dit tempo kan het 19 jaar duren om de huizen weer op te bouwen die verwoest werden in 2014 en ten minste 76 jaar om alle nieuwe huizen te bouwen die de Gazastrook nodig heeft', zegt Arwa Mhunna van Oxfam.

Hamas

 Gaza , REUTERS
Gaza © REUTERS

Volgens gegevens van de Wereldbank heeft Gaza met 43,9 procent het hoogste werkloosheidscijfer ter wereld. 67 procent van de jongeren onder 24 jaar is werkloos. Het reële inkomen per hoofd van de bevolking ligt nu 31 procent lager dan 20 jaar geleden, en minstens 80 procent van de inwoners van Gaza is afhankelijk van humanitaire hulp.

Sinds de terugtrekking van Israël uit Gaza in 2005, waarbij 9.000 kolonisten en militairen vertrokken, heeft het land herhaaldelijk beweerd dat het niet langer het grondgebied bezet. Israël houdt Hamas verantwoordelijk voor het wel en wee van de burgerbevolking.

Maar 10 jaar later controleert Israël het gaan en staan van Palestijnen in Gaza, inclusief het voedsel en de medische behandelingen waarop ze recht hebben. Met het GRM beslissen ze nu ook of hun huizen al dan niet heropgebouwd worden.

'Het GRM schaadt de Palestijnen meer dan dat het hen helpt', zegt Snunu. 'Palestijnen hebben oplossingen nodig voor de crisis, geen mechanisme om de crisis te managen.' (IPS)

De instantie die moet toezien op de invoer en distributie van bouwmaterialen in Gaza, faalt. Van al het nodige materiaal geraakt slechts een fractie binnen. 'In dit tempo duurt het negentien jaar om de huizen weer op te bouwen die vorig jaar in vijftig dagen werden verwoest.'De hopen puin, verwrongen verdraaid beton en metaal zinderen in de hete zon van de hittegolf die de Gazastrook dezer dagen treft. Acht maanden geleden zag het er hier hetzelfde uit, behalve dat de restanten van wat ooit huizen en bedrijfsgebouwen waren, toen geteisterd werden door extreme kou.Een jaar na de Israëlische militaire operatie in 2014 die 51 dagen duurde en waarbij meer dan 2.200 Palestijnen, onder wie 500 kinderen, werden gedood, is niet één van de 11.000 verwoeste huizen in Gaza opnieuw opgebouwd. De reconstructie werd toevertrouwd aan het Gaza Reconstruction Mechanism (GRM), een door de VN bemiddelde overeenkomst tussen Israël en de Palestijnse autoriteiten, die de invoer en de distributie van bouwmaterialen in Gaza moest organiseren.Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie Gisha, die de bewegingsvrijheid van de Palestijnen en in het bijzonder de inwoners van Gaza wil beschermen, is er tot op vandaag nog maar 5,5 procent van het nodige materiaal geleverd.Mislukte beloften van donorlanden die in oktober vorig jaar 5,4 miljard dollar hadden toegezegd, politieke spanningen tussen de Palestijnse Autoriteit en Hamas, en de voortdurende beperkende maatregelen van Israël op de invoer van materiaal belemmeren de inspanningen voor de wederopbouw.Velen houden echter het GRM verantwoordelijk voor het tergend langzame tempo van de wederopbouw en verwijten Israël de volledige controle over elk aspect in het proces van wederopbouw in handen te houden.'Israël heeft de macht over elk huis dat gebouwd moet worden in Gaza', zegt Ghada Snunu, woordvoerder van het Ma'an Development Centre in Gaza. 'Israël beslist of er woningen worden gebouwd of niet. Zegt Israël nee, dan komt er geen huis.'Als onderdeel van de GRM mag Israël individuele aanvragen voor bouwmaterialen goedkeuren en heeft het land een vetorecht inzake de goedkeuring van bedrijven die bouwmaterialen mogen aanleveren. Israël heeft ook toegang tot de diensten die gegevens bijhouden van Palestijnen wier huizen werden verwoest.Ook werd er voorzien in veiligheidswachten en camera's om de geleverde goederen, vooral cement en staal, dag en nacht te bewaken.Deze lange en dure bureaucratische ingrepen werden speciaal ontworpen om Israëls veiligheid te garanderen maar betekenen in werkelijkheid vooral een stilstand van het wederopbouwproces.'Het GRM heeft gefaald omdat het Israël een veto heeft uitgesproken voor elk aspect. Tot nu toe zijn er nog geen vorderingen gemaakt', zegt Snunu.In januari zei ook de hulporganisatie Brookings Doha Centre dat het GRM 'legitimiteit geeft aan de Israëlische blokkade' en het van de 'bereidwilligheid van Israël afhangt of er voortgang wordt gemaakt in het wederopbouwproces.'Volgens Oxfam komen er momenteel iets meer bouwmaterialen binnen in Gaza, maar de organisatie zegt ook dat het slechts om een kwart gaat van het materiaal dat ooit in Gaza aankwam, voor de tijd van de blokkade acht jaar geleden.'In dit tempo kan het 19 jaar duren om de huizen weer op te bouwen die verwoest werden in 2014 en ten minste 76 jaar om alle nieuwe huizen te bouwen die de Gazastrook nodig heeft', zegt Arwa Mhunna van Oxfam.Volgens gegevens van de Wereldbank heeft Gaza met 43,9 procent het hoogste werkloosheidscijfer ter wereld. 67 procent van de jongeren onder 24 jaar is werkloos. Het reële inkomen per hoofd van de bevolking ligt nu 31 procent lager dan 20 jaar geleden, en minstens 80 procent van de inwoners van Gaza is afhankelijk van humanitaire hulp.Sinds de terugtrekking van Israël uit Gaza in 2005, waarbij 9.000 kolonisten en militairen vertrokken, heeft het land herhaaldelijk beweerd dat het niet langer het grondgebied bezet. Israël houdt Hamas verantwoordelijk voor het wel en wee van de burgerbevolking.Maar 10 jaar later controleert Israël het gaan en staan van Palestijnen in Gaza, inclusief het voedsel en de medische behandelingen waarop ze recht hebben. Met het GRM beslissen ze nu ook of hun huizen al dan niet heropgebouwd worden. 'Het GRM schaadt de Palestijnen meer dan dat het hen helpt', zegt Snunu. 'Palestijnen hebben oplossingen nodig voor de crisis, geen mechanisme om de crisis te managen.' (IPS)