Miljoenen mensen van over de hele wereld willen de Europese Unie (EU) bezoeken. Veel van hen hebben daarvoor een visum nodig. In 2009 werden 10,2 miljoen aanvragen voor een EU-visum ingediend; in 2016 ging het om 15,2 miljoen - een stijging van 50%. De mobiliteit neemt wereldwijd toe, zoveel is duidelijk, niet in de laatste plaats doordat reizen steeds gemakkelijker en goedkoper wordt. De geopolitieke situatie is de afgelopen decennia echter snel en ingrijpend veranderd, ook wat migratie en veiligheid betreft. We moeten lessen trekken uit deze ontwikkelingen en het gemeenschappelijk visumbeleid van de Unie erop afstemmen, zonder het de bonafide reiziger moeilijk te maken.

In deze tijd van toenemende mobiliteit hebben we nood aan een transparanter en veiliger visumbeleid.

In dit tijdperk van mondiale mobiliteit willen we reizen vergemakkelijken voor personen die naar de Europese Unie komen als toerist, om zaken te doen of voor een familiebezoek. Daarom stellen we voor het mogelijk te maken een visum eerder aan te vragen, een visumaanvraag elektronisch te ondertekenen en in te dienen, en sneller antwoord te krijgen (door sneller over visumaanvragen te beslissen). Om korte toeristische reizen te vergemakkelijken, moet het mogelijk worden om visa af te geven aan de buitengrens, op grond van een bijzondere regeling, op tijdelijke basis en onder strikte voorwaarden. Bovendien zullen betrouwbare en regelmatige reizigers kunnen profiteren van een geharmoniseerd meervoudig visum met een geldigheidsduur van één tot vijf jaar.

Tegelijkertijd zullen we doeltreffender te werk moeten gaan bij het screenen van reizigers en het opsporen van degenen die een bedreiging vormen. Daarom komt er binnenkort een upgrade van het Visuminformatiesysteem, de databank die consulaire medewerkers gebruiken bij de beoordeling van visumaanvragen. Een consulair medewerker moet in de toekomst bijvoorbeeld onmiddellijk kunnen vaststellen of een aanvrager een inreisverbod heeft, valse documenten heeft gebruikt of wordt gezocht wegens criminele of terroristische activiteiten.

Om ervoor te zorgen dat het almaar toenemende aantal visumaanvragen efficiënter en sneller kan worden behandeld, stellen we voor de kostprijs voor een visumaanvraag te verhogen van 60 euro tot 80 euro. Dit is nog altijd minder dan het tarief voor tal van toeristische bestemmingen elders in de wereld, maar het levert de EU-lidstaten wel 205 miljoen euro extra op voor wereldwijde consulaire ondersteuning.

Om ervoor te zorgen dat het almaar toenemende aantal visumaanvragen efficiënter en sneller kan worden behandeld, stellen we voor de kostprijs voor een visumaanvraag te verhogen van 60 euro tot 80 euro.

Tot slot moet het visumbeleid van de EU een grotere rol spelen bij onze algehele samenwerking met derde landen, met name op het gebied van migratiebeheer. Veel lidstaten ondervinden moeilijkheden bij het terugsturen van irreguliere migranten, doordat de autoriteiten van het land van herkomst onvoldoende meewerken aan de overname. Nu is een deel van de irreguliere migranten die moeten worden teruggestuurd, de EU op wettige wijze binnengekomen, maar zijn zij langer gebleven dan hun visum toestaat. Daarom stellen we voor om striktere voorwaarden vast te stellen voor de behandeling van visa ingeval een derde land onvoldoende medewerking verleent bij overname.

In deze tijd van toenemende mobiliteit en mondialisering is een eerlijker, transparanter en veiliger visumbeleid in het belang van zowel de EU als onze partnerlanden en hun burgers die naar de EU willen reizen. Een toekomstbestendig EU-visumbeleid is van fundamenteel belang voor een open en veilige Unie.

Miljoenen mensen van over de hele wereld willen de Europese Unie (EU) bezoeken. Veel van hen hebben daarvoor een visum nodig. In 2009 werden 10,2 miljoen aanvragen voor een EU-visum ingediend; in 2016 ging het om 15,2 miljoen - een stijging van 50%. De mobiliteit neemt wereldwijd toe, zoveel is duidelijk, niet in de laatste plaats doordat reizen steeds gemakkelijker en goedkoper wordt. De geopolitieke situatie is de afgelopen decennia echter snel en ingrijpend veranderd, ook wat migratie en veiligheid betreft. We moeten lessen trekken uit deze ontwikkelingen en het gemeenschappelijk visumbeleid van de Unie erop afstemmen, zonder het de bonafide reiziger moeilijk te maken.In dit tijdperk van mondiale mobiliteit willen we reizen vergemakkelijken voor personen die naar de Europese Unie komen als toerist, om zaken te doen of voor een familiebezoek. Daarom stellen we voor het mogelijk te maken een visum eerder aan te vragen, een visumaanvraag elektronisch te ondertekenen en in te dienen, en sneller antwoord te krijgen (door sneller over visumaanvragen te beslissen). Om korte toeristische reizen te vergemakkelijken, moet het mogelijk worden om visa af te geven aan de buitengrens, op grond van een bijzondere regeling, op tijdelijke basis en onder strikte voorwaarden. Bovendien zullen betrouwbare en regelmatige reizigers kunnen profiteren van een geharmoniseerd meervoudig visum met een geldigheidsduur van één tot vijf jaar. Tegelijkertijd zullen we doeltreffender te werk moeten gaan bij het screenen van reizigers en het opsporen van degenen die een bedreiging vormen. Daarom komt er binnenkort een upgrade van het Visuminformatiesysteem, de databank die consulaire medewerkers gebruiken bij de beoordeling van visumaanvragen. Een consulair medewerker moet in de toekomst bijvoorbeeld onmiddellijk kunnen vaststellen of een aanvrager een inreisverbod heeft, valse documenten heeft gebruikt of wordt gezocht wegens criminele of terroristische activiteiten.Om ervoor te zorgen dat het almaar toenemende aantal visumaanvragen efficiënter en sneller kan worden behandeld, stellen we voor de kostprijs voor een visumaanvraag te verhogen van 60 euro tot 80 euro. Dit is nog altijd minder dan het tarief voor tal van toeristische bestemmingen elders in de wereld, maar het levert de EU-lidstaten wel 205 miljoen euro extra op voor wereldwijde consulaire ondersteuning.Tot slot moet het visumbeleid van de EU een grotere rol spelen bij onze algehele samenwerking met derde landen, met name op het gebied van migratiebeheer. Veel lidstaten ondervinden moeilijkheden bij het terugsturen van irreguliere migranten, doordat de autoriteiten van het land van herkomst onvoldoende meewerken aan de overname. Nu is een deel van de irreguliere migranten die moeten worden teruggestuurd, de EU op wettige wijze binnengekomen, maar zijn zij langer gebleven dan hun visum toestaat. Daarom stellen we voor om striktere voorwaarden vast te stellen voor de behandeling van visa ingeval een derde land onvoldoende medewerking verleent bij overname. In deze tijd van toenemende mobiliteit en mondialisering is een eerlijker, transparanter en veiliger visumbeleid in het belang van zowel de EU als onze partnerlanden en hun burgers die naar de EU willen reizen. Een toekomstbestendig EU-visumbeleid is van fundamenteel belang voor een open en veilige Unie.