Verschillende delen van de Hoorn van Afrika, het schiereiland aan het uiterste oostpunt van het continent, worden getroffen door extreme droogte. De Verenigde Naties spreken van de ergste droogte sinds 60 jaar en roepen grote gebieden in Ethiopië, Somalië, Djibouti en Kenia uit tot crisiszones. Dat meldt de BBC.
Patrick Van Durme van de ngo Wereldsolidariteit kan bevestigen dat het zuiden van Ethiopië met extreme droogte te kampen heeft. "In de Buranastreek bijvoorbeeld leven mensen van de nomadische veeteelt. Met een veesterfte die nu ongeveer 65 procent bedraagt, lijden die mensen honger. Ze zijn volledig aangewezen op externe hulp om de droogte te overleven. Wereldsolidariteit organiseert activiteiten rond voedselzekerheid in het noorden van Ethiopië. In de Oromiaregio kunnen de mensen enigszins overleven door elkaar te bevoorraden."
Kinderen
Coördinator noodhulp van Caritas België, Jan Weuts, beaamt: "Er is zeker geen sprake van een algemene droogte, maar in de streken die afhankelijk zijn van één oogst is de droogte onmiddellijk voelbaar." De eerste slachtoffers zijn kinderen onder de vijf jaar.

"In de Tigre regio in het Noorden hebben we nu al kunnen vaststellen dat 3.5 procent van de kinderen onder de vijf jaar ernstig ondervoed zijn door de aanhoudende droogte, 18 procent balanceert op de grens. De overeenkomst met de Ethiopische regering schrijft voor dat er pas van een noodtoestand sprake is als de grenswaarden van respectievelijk 5 procent en 15 procent bereikt zijn. De regering heeft dus nog niet aan de alarmbel getrokken zodat wij als ngo verplicht zijn discreet te werk te gaan. Er is nu al geld vertrokken naar de regio zodat de lokale Caritasafdelingen voedselbedelingen kunnen opstarten. En we hebben de Vlaamse regering gevraagd bijkomende voedselprojecten goed te keuren."

Volgens Jan Weuts is het niet verwonderlijk dat de VN alarm slaat. "Unicef, het kinderwelzijnsfonds van de VN, is verantwoordelijk voor de voedselhulp aan de meest ondervoede kinderen in Ethiopië. Door erop te wijzen dat de situatie ernstig is, proberen ze zich te verzekeren van voldoende voedselvoorraden om hun werk te kunnen voortzetten."

Perfect te voorspellenMaar die noodkreet komt rijkelijk laat, vindt Patrick Van Durme. "De situatie is vergelijkbaar met tien jaar geleden. Toen kende Ethiopië ook extreme droogte. Hulporganisaties als Wereldsolidariteit hebben na die droogte alles in het werk gesteld om de Ethiopische bevolking terug op de been te helpen, de veestapel te doen groeien en de landbouw opnieuw aan te zwengelen. Maar die rehabilitatie wordt teniet gedaan bij een volgende droogteperiode. Nochtans is het met de huidige technologieën perfect te voorspellen wanneer er droge periodes aankomen. De internationale hulpverlening had dit kunnen voorzien én opvangen." (IP)

Verschillende delen van de Hoorn van Afrika, het schiereiland aan het uiterste oostpunt van het continent, worden getroffen door extreme droogte. De Verenigde Naties spreken van de ergste droogte sinds 60 jaar en roepen grote gebieden in Ethiopië, Somalië, Djibouti en Kenia uit tot crisiszones. Dat meldt de BBC. Patrick Van Durme van de ngo Wereldsolidariteit kan bevestigen dat het zuiden van Ethiopië met extreme droogte te kampen heeft. "In de Buranastreek bijvoorbeeld leven mensen van de nomadische veeteelt. Met een veesterfte die nu ongeveer 65 procent bedraagt, lijden die mensen honger. Ze zijn volledig aangewezen op externe hulp om de droogte te overleven. Wereldsolidariteit organiseert activiteiten rond voedselzekerheid in het noorden van Ethiopië. In de Oromiaregio kunnen de mensen enigszins overleven door elkaar te bevoorraden." Kinderen Coördinator noodhulp van Caritas België, Jan Weuts, beaamt: "Er is zeker geen sprake van een algemene droogte, maar in de streken die afhankelijk zijn van één oogst is de droogte onmiddellijk voelbaar." De eerste slachtoffers zijn kinderen onder de vijf jaar. "In de Tigre regio in het Noorden hebben we nu al kunnen vaststellen dat 3.5 procent van de kinderen onder de vijf jaar ernstig ondervoed zijn door de aanhoudende droogte, 18 procent balanceert op de grens. De overeenkomst met de Ethiopische regering schrijft voor dat er pas van een noodtoestand sprake is als de grenswaarden van respectievelijk 5 procent en 15 procent bereikt zijn. De regering heeft dus nog niet aan de alarmbel getrokken zodat wij als ngo verplicht zijn discreet te werk te gaan. Er is nu al geld vertrokken naar de regio zodat de lokale Caritasafdelingen voedselbedelingen kunnen opstarten. En we hebben de Vlaamse regering gevraagd bijkomende voedselprojecten goed te keuren." Volgens Jan Weuts is het niet verwonderlijk dat de VN alarm slaat. "Unicef, het kinderwelzijnsfonds van de VN, is verantwoordelijk voor de voedselhulp aan de meest ondervoede kinderen in Ethiopië. Door erop te wijzen dat de situatie ernstig is, proberen ze zich te verzekeren van voldoende voedselvoorraden om hun werk te kunnen voortzetten." Perfect te voorspellenMaar die noodkreet komt rijkelijk laat, vindt Patrick Van Durme. "De situatie is vergelijkbaar met tien jaar geleden. Toen kende Ethiopië ook extreme droogte. Hulporganisaties als Wereldsolidariteit hebben na die droogte alles in het werk gesteld om de Ethiopische bevolking terug op de been te helpen, de veestapel te doen groeien en de landbouw opnieuw aan te zwengelen. Maar die rehabilitatie wordt teniet gedaan bij een volgende droogteperiode. Nochtans is het met de huidige technologieën perfect te voorspellen wanneer er droge periodes aankomen. De internationale hulpverlening had dit kunnen voorzien én opvangen." (IP)