De algemene vergadering van de HGR vertrok van de vaststelling dat een "ernstig" nucleair ongeval in België en de rest van West-Europa mogelijk blijft. Vervolgens lijstten de aanwezigen de belangrijkste lessen op die kunnen getrokken worden na de kernrampen in Tsjernobyl (1986) en Fukushima (2011). De deelnemers discussieerden over de psycho-sociale effecten van de rampen, de uitbreiding van evacuatiezones en de zone waarin jodiumtabletten moeten uitgedeeld worden.

Ook kwam de crisiscommunicatie ter sprake, een van de belangrijkste problemen bij de rampen. In het algemeen werd geconstateerd dat een gebrek aan transparantie en het minimaliseren van de feiten contraproductief zijn, omdat ze angst doen ontstaan en het vertrouwen van de bevolking ondermijnen.

Individuele keuze

Van zodra de bewoners kunnen terugkeren, raadt de HGR aan om referentieniveaus vast te leggen die aangeven in welke mate het gebied nog besmet is. Met de bewoners moet vervolgens besproken worden wat de risico's zijn bij elk niveau, zegt Patrick Smeesters, voorzitter van het domein Ioniserende Stralingen van de HGR.

"Je kan nooit terugkeren naar een normale situatie", zegt Gilles Hériard-Dubreuil, secretaris van de organisatie Nuclear Transparency Watch. "Je moet de slachtoffers toegang geven tot informatie, want het zijn uiteindelijk zij die moeten beslissen of ze weer willen wonen in een regio die al dan niet besmet is. Die keuze is zowel collectief als individueel, en kan niet alleen door de autoriteiten gemaakt worden."

De algemene vergadering van de HGR vertrok van de vaststelling dat een "ernstig" nucleair ongeval in België en de rest van West-Europa mogelijk blijft. Vervolgens lijstten de aanwezigen de belangrijkste lessen op die kunnen getrokken worden na de kernrampen in Tsjernobyl (1986) en Fukushima (2011). De deelnemers discussieerden over de psycho-sociale effecten van de rampen, de uitbreiding van evacuatiezones en de zone waarin jodiumtabletten moeten uitgedeeld worden. Ook kwam de crisiscommunicatie ter sprake, een van de belangrijkste problemen bij de rampen. In het algemeen werd geconstateerd dat een gebrek aan transparantie en het minimaliseren van de feiten contraproductief zijn, omdat ze angst doen ontstaan en het vertrouwen van de bevolking ondermijnen. Van zodra de bewoners kunnen terugkeren, raadt de HGR aan om referentieniveaus vast te leggen die aangeven in welke mate het gebied nog besmet is. Met de bewoners moet vervolgens besproken worden wat de risico's zijn bij elk niveau, zegt Patrick Smeesters, voorzitter van het domein Ioniserende Stralingen van de HGR. "Je kan nooit terugkeren naar een normale situatie", zegt Gilles Hériard-Dubreuil, secretaris van de organisatie Nuclear Transparency Watch. "Je moet de slachtoffers toegang geven tot informatie, want het zijn uiteindelijk zij die moeten beslissen of ze weer willen wonen in een regio die al dan niet besmet is. Die keuze is zowel collectief als individueel, en kan niet alleen door de autoriteiten gemaakt worden."