Het World Economic Forum (WEF) ziet op internationaal vlak slechts een lichte verbetering wat betreft de gendergelijkheid op de werkvloer. De gelijkheid tussen mannen en vrouwen op vlak van economische participatie (gelijk werk, gelijk loon) en economische kansen (toegang tot de arbeidsmarkt) schommelt wereldwijd rond de 60 procent, een stijging met 4 procent in vergelijking met de situatie in 2006.

'Indien we dit ritme aanhouden, zullen we er 81 jaar over doen om de kloof te dichten', waarschuwt het WEF.

Onderwijs en gezondheid

Zo zijn vrouwen onder meer ondervertegenwoordigd in de industriële wereld, in hoge raden van bedrijven en stoten ze nauwelijks door tot de hoogste rangen van de besluitvorming. De Verenigde Naties (VN) voegt daar een belangrijke categorie aan toe 'peacekeeping'. Slechts 9 procent van de aanwezigen tijdens vredesgesprekken is vrouwelijk. En slechts 2 procent van de aanvoerders, zij die de uiteindelijke knopen doorhakken, is een vrouw. Onterecht, stelt de VN. 'Want vrouwen zijn essentieel aan de onderhandelingstafel.'

Rond de tafel zelf praten mannen voornamelijk over territoriale aspecten, staatsgebonden materie en de verdeling van macht. Terwijl vrouwen volgens de VN onderwerpen aansnijden als onderwijs, justitie, gelijkheid en gezondheid.

Helft vredesverdragen faalt binnen 5 jaar

Als je weet dat de helft van de vredesverdragen binnen de vijf jaar faalt, is het tijd om de tafel te herinrichten, maakt de VN duidelijk in dit krachtige filmpje.

'En ook vrouwelijke blauwhelmen zijn nodig om lokale vrouwen te inspireren tijdens hun missie. Daarnaast geven vrouwen VN-vredesmissies een zachter karakter, ze verleggen de nadruk van oorlogsvoering naar vredeshandhaving', klinkt het.

'Bij uitdagingen als het heropbouwen van een maatschappij, is de rol van de vrouw in die samenleving van levensbelang', aldus Susana Malcorra, ondersecretaris-generaal van het VN-departement Veldondersteuning. 'Zeker na een conflict, waarin vaak een groot deel van de mannelijke bevolking om het leven is gekomen, moeten vrouwen het verschil maken. Het is dus erg belangrijk dat wij die verhouding weerspiegelen in ons personeelsbestand.'

'Moederschap wekt oorlogszucht in de hand'

'Voor de vredelievende kracht van vrouwen ben je aangewezen op alledaagse moeders', schrijft onderzoekster Betty Reardon in haar boek Woman and Peace. 'De moeders van de wereld, als zorgdragers voor jonge kinderen, zijn ruwweg genomen de beschavende opvoeders van vrede', citeert de Volkskrant uit haar boek.

Al is niet iedereen het daar mee eens. 'Moederschap kan oorlogszucht en geweld net in de hand werken', stelt de Noorse psychologe Inger Skjelsbæk. Hoewel dat natuurlijk niet wegneemt dat vrouwen nog steeds evenveel recht hebben om deel uit te maken van vredesgesprekken aangezien ze een belangrijk deel van de bevolking vertegenwoordigen.

Het World Economic Forum (WEF) ziet op internationaal vlak slechts een lichte verbetering wat betreft de gendergelijkheid op de werkvloer. De gelijkheid tussen mannen en vrouwen op vlak van economische participatie (gelijk werk, gelijk loon) en economische kansen (toegang tot de arbeidsmarkt) schommelt wereldwijd rond de 60 procent, een stijging met 4 procent in vergelijking met de situatie in 2006.'Indien we dit ritme aanhouden, zullen we er 81 jaar over doen om de kloof te dichten', waarschuwt het WEF. Zo zijn vrouwen onder meer ondervertegenwoordigd in de industriële wereld, in hoge raden van bedrijven en stoten ze nauwelijks door tot de hoogste rangen van de besluitvorming. De Verenigde Naties (VN) voegt daar een belangrijke categorie aan toe 'peacekeeping'. Slechts 9 procent van de aanwezigen tijdens vredesgesprekken is vrouwelijk. En slechts 2 procent van de aanvoerders, zij die de uiteindelijke knopen doorhakken, is een vrouw. Onterecht, stelt de VN. 'Want vrouwen zijn essentieel aan de onderhandelingstafel.'Rond de tafel zelf praten mannen voornamelijk over territoriale aspecten, staatsgebonden materie en de verdeling van macht. Terwijl vrouwen volgens de VN onderwerpen aansnijden als onderwijs, justitie, gelijkheid en gezondheid. Als je weet dat de helft van de vredesverdragen binnen de vijf jaar faalt, is het tijd om de tafel te herinrichten, maakt de VN duidelijk in dit krachtige filmpje. 'En ook vrouwelijke blauwhelmen zijn nodig om lokale vrouwen te inspireren tijdens hun missie. Daarnaast geven vrouwen VN-vredesmissies een zachter karakter, ze verleggen de nadruk van oorlogsvoering naar vredeshandhaving', klinkt het. 'Bij uitdagingen als het heropbouwen van een maatschappij, is de rol van de vrouw in die samenleving van levensbelang', aldus Susana Malcorra, ondersecretaris-generaal van het VN-departement Veldondersteuning. 'Zeker na een conflict, waarin vaak een groot deel van de mannelijke bevolking om het leven is gekomen, moeten vrouwen het verschil maken. Het is dus erg belangrijk dat wij die verhouding weerspiegelen in ons personeelsbestand.''Voor de vredelievende kracht van vrouwen ben je aangewezen op alledaagse moeders', schrijft onderzoekster Betty Reardon in haar boek Woman and Peace. 'De moeders van de wereld, als zorgdragers voor jonge kinderen, zijn ruwweg genomen de beschavende opvoeders van vrede', citeert de Volkskrant uit haar boek. Al is niet iedereen het daar mee eens. 'Moederschap kan oorlogszucht en geweld net in de hand werken', stelt de Noorse psychologe Inger Skjelsbæk. Hoewel dat natuurlijk niet wegneemt dat vrouwen nog steeds evenveel recht hebben om deel uit te maken van vredesgesprekken aangezien ze een belangrijk deel van de bevolking vertegenwoordigen.