De Amerikaanse kiezer kan binnenkort een dik pak papier in de brievenbus verwachten: op 6 november zijn er de belangrijke midterm-verkiezingen, zo genoemd omdat ze halverwege de presidentstermijn van vier jaar plaats vinden. Alle zitjes in het Huis der Afgevaardigden worden opnieuw gekozen, een derde van de Senaatszitjes en tientallen gouverneursposities en parlementen in de verschillende staten. Daarnaast zullen in de verschillende staten ook talloze wetsvoorstellen voor publieke inbreng voorgelegd worden aan de kiezers. Enkele weken voor de verkiezingsdag krijgen geregistreerde kiezers alle kandidaten voor landelijke, statelijke en lokale posities en alle wetsvoorstellen toegestuurd, zodat ze zich kunnen voorbereiden op het kiesproces.
...