Alabama is een van de meest conservatieve staten in de VS. De kans is groot dat de Republikeinse genomineerde er de Democraat verslaat, maar met de verkiezing van Roy Moore krijgen de Democraten in ieder geval een zweem van een kans.
...

Alabama is een van de meest conservatieve staten in de VS. De kans is groot dat de Republikeinse genomineerde er de Democraat verslaat, maar met de verkiezing van Roy Moore krijgen de Democraten in ieder geval een zweem van een kans. Moore (70) is zelfs naar de normen van Alabama conservatief. Hij liet als opperrechter een beeld met de tien geboden in de lobby van het Hooggerechtshof plaatsen (en werd ontslagen omdat hij het beeld weigerde te verwijderen). Hij vergeleek de Koran met Mein Kampf. Hij vindt dat 'homoseksuele handelingen' wettelijk bestraft moeten worden. Hij weigerde de nationale wetgeving inzake homohuwelijken uit te voeren (en werd daarom een tweede keer als opperrechter ontslagen). Hij heeft beloofd dat hij zich als senator in Washington zal verzetten tegen alle wetten die indruisen tegen zijn geloof - want voor hem is de suprematie van de goddelijke wet op de menselijke wet een uitgangspunt. Als om zijn imago van anti-establishment-kandidaat te benadrukken trok hij te paard naar de stembus. Op een wit paard uiteraard, symbool van zuiverheid.Zijn rivaal Luther Strange (64) was een goede partijsoldaat, die in de maanden dat hij in Washington Jeff Sessions had vervangen braafjes stemmen had uitgebracht zoals president Donald Trump ze graag had. Misschien daarom dat Trump de kandidatuur van Strange ondersteunde. Het klikte tussen hen, zei Trump tijdens een meeting ten voordele van Strange. Strange had hem nooit om een gunst gevraagd. Strange werd ook en vooral ondersteund door Mitch McConnell, de baas van de Republikeinen in de Senaat. Een groep rond McConnell had 10 miljoen dollar in de campagne van Strange gestopt. Voor McConnell was de keus niet moeilijk. Strange deed wat van hem gevraagd werd. Moore is daarentegen een ongeluk in de maak, iemand die niet te controleren is en die met uitzinnige uitspraken de partij in diskrediet zal brengen. Volgens Steve Bannon, de voormalige hoofdstrateeg van president Trump, en de chef van de rechtse site Breitbart, had het partijapparaat 30 miljoen opgehoest voor Strange, daar waar Moore campagne voerde met 2,5 miljoen dollar. Bannon, en Sarah Palin, en Trumps minister Ben Carson, voerden campagne voor Moore. Trump en zijn vicepresident Mike Pence ondersteunden Strange. Sommigen omschreven het als een race van Trump tegen Trump. De achterban van Trump tegen de belangen van Trump. Trump haastte zich om zijn gelukwensen aan Moore over te maken. Hij had gevreesd voor imagoschade ingeval verlies van Strange, maar dat lijkt wel mee te vallen, onder meer omdat het kamp van Moore er alles aan doet om de president te prijzen.De ravage voor McConnell is wel tastbaar. Voor Bannon en Breitbart is hij de grote verliezer van deze primary. De radicalen hebben gewonnen, en het establishment van McConnell kreeg een optater.'Republikeins establishment op de knieën', titelde Breitbart toen de uitslag bekend geraakte.En wat later beschreef de site hoe het om het programma ging, en niet om Trump.Vanaf nu, beloofde Bannon in een overwinningstoespraak, zullen we 'in staat na staat' anti-establishment-kandidaten naar voor schuiven, 'te beginnen in Mississippi en Tennessee'. Eerder op de dag had de gematigde Republikeinse senator uit Tennessee, Bob Corker, aangekondigd dat hij zich niet opnieuw verkiesbaar zal stellen.Vraag is wat op langere termijn de gevolgen zijn van wat begint te lijken op een burgeroorlog binnen de Republikeinse partij. Bannon wil de partij slopen en veranderen in een populistisch nest. Deze voorverkiezing toont dat hij zeker niet alleen staat met die visie. Bij de achterban in Alabama bleek 'Mitch McConnell' een scheldterm. De commotie bij de Republikeinen doet Democraten dromen (al zijn zij als puntje bij paaltje komt niet veel minder verdeeld). De zetel in Alabama is voor hen misschien moeilijk te winnen, maar als de Republikeinen in Tennessee met een extreme figuur op de proppen komen, kan een gematigde Democraat daar wellicht wél de zetel van Corker binnenhalen. Als Bannon tegen 2018 3 onverkiesbare Republikeinen weet te laten nomineren voor de Senaat, kunnen de Democraten daar de meerderheid terugwinnen.Dat is echter nog heel ver weg. Maar dat er gevochten zal worden, en vooral tussen partijgenoten, is wel duidelijk.