Te veel luchtvervuiling verhoogt onder meer het risico op kanker, longproblemen en hart- en vaatziekten. Het kan ook de vruchtbaarheid negatief beïnvloeden en schadelijke gevolgen hebben voor de ontwikkeling van kinderen.

In de top 10 van steden met de meeste vervuiling, staan zes steden in de staat Californië, waaronder Los Angeles en Bakersfield.

Schonere auto's

Volgens de American Lung Association (ALA) is de luchtvervuiling in de afgelopen jaren wel afgenomen dankzij schonere energiecentrales en schonere auto's.

De klimaatverandering brengt echter nieuwe uitdagingen met zich mee als het gaat om bescherming van de volksgezondheid, zegt Harold Wimmer, voorzitter van de ALA. "Er zijn nog steeds bijna 20 miljoen mensen in de VS die leven met ongezonde hoeveelheden van zowel ozon, tijdelijke fijnstofvervuiling en continue fijnstofvervuiling."

De ALA constateert dat tijdelijke verhogingen van de fijnstofconcentratie in de afgelopen jaren juist zijn toegenomen. De onderzoekers wijten die toename aan droogte en bosbranden. Naar verwachting zullen zowel droogteperiodes als bosbranden in de toekomst vaker voorkomen als gevolg van de klimaatverandering. (IPS/NSK)

Te veel luchtvervuiling verhoogt onder meer het risico op kanker, longproblemen en hart- en vaatziekten. Het kan ook de vruchtbaarheid negatief beïnvloeden en schadelijke gevolgen hebben voor de ontwikkeling van kinderen.In de top 10 van steden met de meeste vervuiling, staan zes steden in de staat Californië, waaronder Los Angeles en Bakersfield.Schonere auto'sVolgens de American Lung Association (ALA) is de luchtvervuiling in de afgelopen jaren wel afgenomen dankzij schonere energiecentrales en schonere auto's.De klimaatverandering brengt echter nieuwe uitdagingen met zich mee als het gaat om bescherming van de volksgezondheid, zegt Harold Wimmer, voorzitter van de ALA. "Er zijn nog steeds bijna 20 miljoen mensen in de VS die leven met ongezonde hoeveelheden van zowel ozon, tijdelijke fijnstofvervuiling en continue fijnstofvervuiling."De ALA constateert dat tijdelijke verhogingen van de fijnstofconcentratie in de afgelopen jaren juist zijn toegenomen. De onderzoekers wijten die toename aan droogte en bosbranden. Naar verwachting zullen zowel droogteperiodes als bosbranden in de toekomst vaker voorkomen als gevolg van de klimaatverandering. (IPS/NSK)