De volksbevraging is een gevolg van een oordeel van het Grondwettelijk Hof in maart vorig jaar. Toen oordeelde het Hof dat de wetswijziging van 2015 - waarbij de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en 2 met tien jaar werd verlengd - niet volgens de regels was. Volgens het Hof vereist de verlenging een milieueffectenrapport en een publieksraadpleging, wat in 2015 niet is gebeurd.

In het belang van de bevoorradingszekerheid bleef de verlenging van Doel 1 en 2 wel geldig tot eind 2022. De regering moet voor die datum wel een nieuwe wet uitschrijven om de verlenging tot 2025 van beide reactoren mogelijk te maken, inclusief een milieueffectenrapport en bijhorende publieksbevraging. Vandaar dus dat inwoners in een straal van 1000 kilometer rond de kerncentrales hun mening kunnen geven over de effecten op het milieu door het langer openhouden van beide centrales.

'Grootste publieksbevraging ooit'

Voor inwoners buiten België loopt de consultatie van 2 april tot en met 2 juli 2021. Belgische inwoners kunnen van 15 april tot en met 15 juni deelnemen aan de bevraging. Dat kan via de website van de federale overheidsdienst Economie.

Volgens minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) gaat het om de grootste publieksbevraging ooit. 'In een straal van 1000 km rond de kerncentrales Doel 1 en 2, dus tot in Zweden, kunnen burgers en organisaties hun bedenkingen via de website van de FOD Economie kenbaar maken. Een grensoverschrijdende publieksbevraging is een wettelijke verplichting, bevestigd door het Grondwettelijk Hof. Maar het is ook een goede zaak dat burgers en organisaties worden gehoord bij dergelijke beslissing'.

De volksbevraging is een gevolg van een oordeel van het Grondwettelijk Hof in maart vorig jaar. Toen oordeelde het Hof dat de wetswijziging van 2015 - waarbij de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en 2 met tien jaar werd verlengd - niet volgens de regels was. Volgens het Hof vereist de verlenging een milieueffectenrapport en een publieksraadpleging, wat in 2015 niet is gebeurd. In het belang van de bevoorradingszekerheid bleef de verlenging van Doel 1 en 2 wel geldig tot eind 2022. De regering moet voor die datum wel een nieuwe wet uitschrijven om de verlenging tot 2025 van beide reactoren mogelijk te maken, inclusief een milieueffectenrapport en bijhorende publieksbevraging. Vandaar dus dat inwoners in een straal van 1000 kilometer rond de kerncentrales hun mening kunnen geven over de effecten op het milieu door het langer openhouden van beide centrales. Voor inwoners buiten België loopt de consultatie van 2 april tot en met 2 juli 2021. Belgische inwoners kunnen van 15 april tot en met 15 juni deelnemen aan de bevraging. Dat kan via de website van de federale overheidsdienst Economie. Volgens minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) gaat het om de grootste publieksbevraging ooit. 'In een straal van 1000 km rond de kerncentrales Doel 1 en 2, dus tot in Zweden, kunnen burgers en organisaties hun bedenkingen via de website van de FOD Economie kenbaar maken. Een grensoverschrijdende publieksbevraging is een wettelijke verplichting, bevestigd door het Grondwettelijk Hof. Maar het is ook een goede zaak dat burgers en organisaties worden gehoord bij dergelijke beslissing'.