In één beeld viel de G7-bijeenkomst van vorig jaar in Canada samen te vatten: de Duitse kanselier Angela Merkel leunt op tafel met een smekende blik richting een zittende Donald Trump, die zijn armen resoluut gekruist houdt. Kort na die foto verliet de Amerikaanse president de vergadering. Hij zei zich niet gebonden te voelen door de eindverklaring van de top, waarover nochtans op voorhand overeenstemming was bereikt. Het zegt veel over de stand van zaken in de wereldpolitiek dat de G7-top van dít jaar, in de Franse badplaats Biarritz, als een succes wordt beschouwd, louter en alleen omdat de Amerikaanse president tot het einde bleef meewerken.
...