De Franse Senaat heeft dinsdag definitief ingestemd met een verbod op het dragen van een boerka of nikab in het openbaar vanaf 2011. Frankrijk wordt daarmee het eerste Europees land dat een dergelijk verbod invoert. Het grondwettelijk hof moet er zich nog wel over uitspreken.

Inbreuken op het verbod op het dragen van gezichtsverhullende kledij (een boerka of een nikab, die alleen de ogen vrijlaat) in het openbaar kan worden bestraft met een boete van 150 euro of een cursus burgerschap.

Of het verbod echt van kracht zal worden, is echter nog niet duidelijk. Het verbod moet immers ook worden goedgekeurd door het grondwettelijk hof.

In Frankrijk zouden niet meer dan 1.900 vrouwen gezichtsverhullende kledij dragen. De Franse Raad van State had eerder negatief geadviseerd over een totaal boerkaverbod.

Volgens haar is er geen onbetwistbare juridische basis voor. Ze meent wel dat de verplichting om het gezicht onbedekt te laten uit veiligheidsredenen op sommige plaatsen gerechtvaardigd is.

De Franse Senaat heeft dinsdag definitief ingestemd met een verbod op het dragen van een boerka of nikab in het openbaar vanaf 2011. Frankrijk wordt daarmee het eerste Europees land dat een dergelijk verbod invoert. Het grondwettelijk hof moet er zich nog wel over uitspreken.Inbreuken op het verbod op het dragen van gezichtsverhullende kledij (een boerka of een nikab, die alleen de ogen vrijlaat) in het openbaar kan worden bestraft met een boete van 150 euro of een cursus burgerschap.Of het verbod echt van kracht zal worden, is echter nog niet duidelijk. Het verbod moet immers ook worden goedgekeurd door het grondwettelijk hof.In Frankrijk zouden niet meer dan 1.900 vrouwen gezichtsverhullende kledij dragen. De Franse Raad van State had eerder negatief geadviseerd over een totaal boerkaverbod. Volgens haar is er geen onbetwistbare juridische basis voor. Ze meent wel dat de verplichting om het gezicht onbedekt te laten uit veiligheidsredenen op sommige plaatsen gerechtvaardigd is.