'Zoals het parlement het wil, zal een comité van experts en parlementsleden de balans opmaken van de hervorming (die in 2017 werd doorgevoerd, nvdr.). We hebben geen schrik voor dat debat. Het is noodzakelijk. Het zal worden gevoerd', verklaarde de eerste minister bij de start van een parlementaire zitting over de recente rellen bij het protest van de zogeheten 'gele hesjes'.

'Alle deelnemers aan het publieke debat, politici, vakbondsleiders, commentaarschrijvers van kranten, burgers... iedereen moet verantwoordelijkheid opnemen voor zijn of haar woorden in de komende dagen', voegde de Franse premier er nog aan toe. 'Ik wil hier iedereen oproepen tot een verantwoordelijke houding.'

De premier maakte ook bekend dat het minimumloon (salaire minimum interprofessionnel de croissance, afgekort tot SMIC, nvdr.) zal toenemen met 1,8 procentpunt vanaf de maand januari 2019. In totaal zal het minimumloon met 3 procent groeien, als men ook rekening houdt met de indexeringen, de verlaging van de sociale zekerheidsbijdragen en de activeringspremies. De Franse regering heeft ook het voornemen bekendgemaakt om gedurende een half jaar geen accijnsverhogingen meer te zullen doorvoeren op de brandstofprijzen.

Premier Philippe liet het Franse parlement ten slotte verstaan dat de overheid hard zal optreden tegen 'casseurs' of relschoppers die vernielingen aanrichten bij het straatprotest. Mogelijk zullen de gele hesjes ook aanstaande zaterdag weer op straat komen, wat dan weer aanleiding kan geven tot straatgeweld.

'Ik wil luisteren naar mensen die woedend zijn, maar ik accepteer niet dat ze geweld gebruiken en ik zal altijd strijden tegen mensen die haat zaaien', aldus nog de Franse regeringschef.

'Zoals het parlement het wil, zal een comité van experts en parlementsleden de balans opmaken van de hervorming (die in 2017 werd doorgevoerd, nvdr.). We hebben geen schrik voor dat debat. Het is noodzakelijk. Het zal worden gevoerd', verklaarde de eerste minister bij de start van een parlementaire zitting over de recente rellen bij het protest van de zogeheten 'gele hesjes'.'Alle deelnemers aan het publieke debat, politici, vakbondsleiders, commentaarschrijvers van kranten, burgers... iedereen moet verantwoordelijkheid opnemen voor zijn of haar woorden in de komende dagen', voegde de Franse premier er nog aan toe. 'Ik wil hier iedereen oproepen tot een verantwoordelijke houding.'De premier maakte ook bekend dat het minimumloon (salaire minimum interprofessionnel de croissance, afgekort tot SMIC, nvdr.) zal toenemen met 1,8 procentpunt vanaf de maand januari 2019. In totaal zal het minimumloon met 3 procent groeien, als men ook rekening houdt met de indexeringen, de verlaging van de sociale zekerheidsbijdragen en de activeringspremies. De Franse regering heeft ook het voornemen bekendgemaakt om gedurende een half jaar geen accijnsverhogingen meer te zullen doorvoeren op de brandstofprijzen.Premier Philippe liet het Franse parlement ten slotte verstaan dat de overheid hard zal optreden tegen 'casseurs' of relschoppers die vernielingen aanrichten bij het straatprotest. Mogelijk zullen de gele hesjes ook aanstaande zaterdag weer op straat komen, wat dan weer aanleiding kan geven tot straatgeweld.'Ik wil luisteren naar mensen die woedend zijn, maar ik accepteer niet dat ze geweld gebruiken en ik zal altijd strijden tegen mensen die haat zaaien', aldus nog de Franse regeringschef.