De socialist, die al tien kilogram vermagerd zou zijn, is niet van plan om te stoppen, ook al hebben het Europees parlement en de lidstaten dinsdag een akkoord bereikt over de nieuwe Europese meerjarenbegroting van 2021 tot 2027. Het akkoord omvat 16 miljard euro extra voor belangrijke programma's als het onderwijs en voorziet een tijdschema voor het onderzoeken van nieuwe inkomstenbronnen voor de EU.

Die engagementen zijn voor Larrouturou niet 'Het is positief dat we 16 miljard hebben verkregen, maar het gaat (over een begroting van, nvdr.) meer dan zeven jaar, en als we 30 procent van de begroting aan het klimaat besteden, waar moeten we dan bezuinigen om dat te bereiken?', vraagt hij zich af. 'De enige oplossing', aldus de Fransman, 'is het verhogen van de eigen inkomsten van de Europese Unie met een échte taks op financiële transacties om het relanceplan terug te betalen en tegelijkertijd klimaat en gezondheid te financieren.'

De socialist, die al tien kilogram vermagerd zou zijn, is niet van plan om te stoppen, ook al hebben het Europees parlement en de lidstaten dinsdag een akkoord bereikt over de nieuwe Europese meerjarenbegroting van 2021 tot 2027. Het akkoord omvat 16 miljard euro extra voor belangrijke programma's als het onderwijs en voorziet een tijdschema voor het onderzoeken van nieuwe inkomstenbronnen voor de EU. Die engagementen zijn voor Larrouturou niet 'Het is positief dat we 16 miljard hebben verkregen, maar het gaat (over een begroting van, nvdr.) meer dan zeven jaar, en als we 30 procent van de begroting aan het klimaat besteden, waar moeten we dan bezuinigen om dat te bereiken?', vraagt hij zich af. 'De enige oplossing', aldus de Fransman, 'is het verhogen van de eigen inkomsten van de Europese Unie met een échte taks op financiële transacties om het relanceplan terug te betalen en tegelijkertijd klimaat en gezondheid te financieren.'