België is niet tevreden met de manier waarop de Europese Commissie vluchtelingen in Europa gelijker wil spreiden. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in de Kamer gezegd. Hij vindt onder meer dat het Europese voorstel te weinig rekening houdt met de inspanningen die lidstaten eerder al deden.

De Europese Commissie lanceerde het quotavoorstel na de grote ramp met bootvluchtelingen op de Middellandse Zee eind april, toen meer dan achthonderd mensen verdronken. De verdeelsleutel, die intussen al op hevig verzet stootte uit verschillende lidstaten, moet de zuidelijke EU-landen wat ontlasten die wekelijks duizenden bootvluchtelingen zien toekomen.

Bevolkingsdichtheid

De Belgische regering is niet principieel tegen, maar heeft niettemin kritiek op de verdeelsleutel die de Europese Commissie voorstelt. Die houdt te weinig rekening met het aantal asielzoekers die de lidstaten in het verleden al hebben opgenomen, argumenteerde Francken voor de bevoegde Kamercommissies.

Theo Francken (N-VA), minister voor Asiel en Migratie, BELGA
Theo Francken (N-VA), minister voor Asiel en Migratie © BELGA

Bovendien zou Europa beter rekening houden met de bevolkingsdichtheid van de EU-lidstaten, eerder dan louter met het bevolkingsaantal. 'Dat zou toch logischer zijn', vindt de staatssecretaris.

Rijkdom

Concreet weegt de bevolking voor veertig procent door in de verdeelsleutel, net als de rijkdom van de lidstaat (bbp). De werkloosheidsgraad en het aantal asielzoekers die tussen 2010 en 2014 werden opgevangen wegen in het huidige voorstel elk voor tien procent door.

België zou 2,91 procent van de herverdeelde asielzoekers moeten opvangen. Maar het blijft moeilijk in te schatten wat dit concreet zou betekenen. België doet in elk geval 'al jaren meer dan het Europese gemiddelde', onderstreepte Francken.

Vingerafdrukken

De staatssecretaris beklemtoonde voorts dat de verdeelsleutel niet van toepassing zal zijn op alle bootvluchtelingen die aankomen, maar slechts op mensen met een hoge kans op erkenning, zoals Syriërs en Eritreërs.

Tot slot herhaalde Francken dat een verdeelsysteem slechts kan indien ontvangstlanden als Griekenland en Italië de vluchtelingen correct registreren en hun vingerafdrukken afnemen. 'Anders heeft het weinig zin.'

Europarlementsleden nemen regeringen op de korrel

In het Europees Parlement konden de voorstellen van de Europese Commissie voor de aanpak van de bootvluchtelingencrisis op veel bijval rekenen, zo bleek tijdens een debat in Straatsburg. De grootste politieke families in het halfrond laakten vooral het gebrek aan politieke wil onder de regeringen.

Met uitzondering van de conservatieve ECR en de eurosceptische en eurofobe parlementsleden schaarden alle politieke families in het Europese halfrond zich achter de aanpak van de Commissie.

belga
© belga

Ze kunnen echter niet meer dan een advies geven over het politiek meest geladen voorstel: een Europees quotasysteem voor de opvang van vluchtelingen wanneer een lidstaat met een plotse toestroom wordt geconfronteerd.

Dublinregels

'U hebt uw verantwoordelijkheid genomen, wat we niet kunnen zeggen van de lidstaten', zo prees liberaal fractieleider Guy Verhofstadt het werk van de Commissie en hekelde hij in één adem de vele afkeurende reacties uit de hoofdsteden. Ook zijn EVP-collega Manfred Weber haalde uit naar 'de overvloed aan neenzeggers die geen oog hebben voor de gemeenschappelijke uitdagingen.'

Uiterst linkse Europarlementsleden laakten regeringsreacties waarin een amalgaam wordt gemaakt van migranten, vluchtelingen, asielzoekers... 'Ze lopen extreemrechts achterna', betreurde de Franse Marie-Christine Vergiat.

Sprekers van uiterst rechts hamerden er dan weer op dat de lidstaten bevoegd moeten blijven om te beslissen wie ze al dan niet op hun grondgebied toelaten. Helga Stevens (N-VA) bepleitte dan weer 'een correcte uitvoering' van de Dublinregels. Die stellen dat de lidstaat van aankomst van een vluchteling in eerste instantie verantwoordelijk is voor de asielaanvraag. Momenteel komen de meeste vluchtelingen aan in het zuiden, maar moeten noordelijke lidstaten als Duitsland en Zweden de meeste aanvragen verwerken. (Belga/AVE)

België is niet tevreden met de manier waarop de Europese Commissie vluchtelingen in Europa gelijker wil spreiden. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in de Kamer gezegd. Hij vindt onder meer dat het Europese voorstel te weinig rekening houdt met de inspanningen die lidstaten eerder al deden.De Europese Commissie lanceerde het quotavoorstel na de grote ramp met bootvluchtelingen op de Middellandse Zee eind april, toen meer dan achthonderd mensen verdronken. De verdeelsleutel, die intussen al op hevig verzet stootte uit verschillende lidstaten, moet de zuidelijke EU-landen wat ontlasten die wekelijks duizenden bootvluchtelingen zien toekomen.De Belgische regering is niet principieel tegen, maar heeft niettemin kritiek op de verdeelsleutel die de Europese Commissie voorstelt. Die houdt te weinig rekening met het aantal asielzoekers die de lidstaten in het verleden al hebben opgenomen, argumenteerde Francken voor de bevoegde Kamercommissies.Bovendien zou Europa beter rekening houden met de bevolkingsdichtheid van de EU-lidstaten, eerder dan louter met het bevolkingsaantal. 'Dat zou toch logischer zijn', vindt de staatssecretaris.Concreet weegt de bevolking voor veertig procent door in de verdeelsleutel, net als de rijkdom van de lidstaat (bbp). De werkloosheidsgraad en het aantal asielzoekers die tussen 2010 en 2014 werden opgevangen wegen in het huidige voorstel elk voor tien procent door.België zou 2,91 procent van de herverdeelde asielzoekers moeten opvangen. Maar het blijft moeilijk in te schatten wat dit concreet zou betekenen. België doet in elk geval 'al jaren meer dan het Europese gemiddelde', onderstreepte Francken.De staatssecretaris beklemtoonde voorts dat de verdeelsleutel niet van toepassing zal zijn op alle bootvluchtelingen die aankomen, maar slechts op mensen met een hoge kans op erkenning, zoals Syriërs en Eritreërs.Tot slot herhaalde Francken dat een verdeelsysteem slechts kan indien ontvangstlanden als Griekenland en Italië de vluchtelingen correct registreren en hun vingerafdrukken afnemen. 'Anders heeft het weinig zin.' In het Europees Parlement konden de voorstellen van de Europese Commissie voor de aanpak van de bootvluchtelingencrisis op veel bijval rekenen, zo bleek tijdens een debat in Straatsburg. De grootste politieke families in het halfrond laakten vooral het gebrek aan politieke wil onder de regeringen. Met uitzondering van de conservatieve ECR en de eurosceptische en eurofobe parlementsleden schaarden alle politieke families in het Europese halfrond zich achter de aanpak van de Commissie. Ze kunnen echter niet meer dan een advies geven over het politiek meest geladen voorstel: een Europees quotasysteem voor de opvang van vluchtelingen wanneer een lidstaat met een plotse toestroom wordt geconfronteerd. 'U hebt uw verantwoordelijkheid genomen, wat we niet kunnen zeggen van de lidstaten', zo prees liberaal fractieleider Guy Verhofstadt het werk van de Commissie en hekelde hij in één adem de vele afkeurende reacties uit de hoofdsteden. Ook zijn EVP-collega Manfred Weber haalde uit naar 'de overvloed aan neenzeggers die geen oog hebben voor de gemeenschappelijke uitdagingen.' Uiterst linkse Europarlementsleden laakten regeringsreacties waarin een amalgaam wordt gemaakt van migranten, vluchtelingen, asielzoekers... 'Ze lopen extreemrechts achterna', betreurde de Franse Marie-Christine Vergiat. Sprekers van uiterst rechts hamerden er dan weer op dat de lidstaten bevoegd moeten blijven om te beslissen wie ze al dan niet op hun grondgebied toelaten. Helga Stevens (N-VA) bepleitte dan weer 'een correcte uitvoering' van de Dublinregels. Die stellen dat de lidstaat van aankomst van een vluchteling in eerste instantie verantwoordelijk is voor de asielaanvraag. Momenteel komen de meeste vluchtelingen aan in het zuiden, maar moeten noordelijke lidstaten als Duitsland en Zweden de meeste aanvragen verwerken. (Belga/AVE)