De Europese lidstaten krijgen de laatste jaren opvallend veel asielaanvragen uit Albanië, en ook in ons land stijgt het aantal Albanese asielaanvragen gestaag. Dat komt grotendeels omdat Albanezen sinds 2010 visumvrij kunnen reizen in de hele Schengenzone, op voorwaarde dat ze er maximum drie maanden verblijven. Maar veel Albanezen blijven ook na die negentig dagen gewoon in de EU, zij het dan illegaal. Ook in Duitsland, Frankrijk, Zweden en Nederland is men daar niet gelukkig mee. De EU is bang dat veel Albanezen hier terechtkomen in de drugshandel en de zware criminaliteit.

Met zijn driedaagse in Albanië wil staatssecretaris Francken Albanezen duidelijk maken dat het weinig zin heeft om in België een leven op te bouwen. Sinds februari beschouwt ons land Albanië immers als een 'veilig land'. Asielzoekers uit dat soort landen komen in een spoedbehandelingstraject van vijftien dagen terecht, en maken door de band weinig kans op erkenning. De erkenningsgraad van Albanese asielzoekers ligt hier op vijf procent, de overige worden beschouwd als 'economische gelukszoekers'.

Om de druk op te voeren dreigden verschillende EU-lidstaten er al impliciet mee de visumplicht voor Albanezen terug in te voeren. Dat kan, maar houdt wel in dat de medewerking aan de opname van uitgewezen landgenoten langs beide kanten wordt opgezegd, en zou de wederzijdse relaties dus weinig deugd doen.

Albanië is een van de armste landen in Europa. Enorm veel jongeren zijn er werkloos, er is een erg actieve maffia en corruptie. Bovendien worden Roma er volgens de VN nog altijd gediscrimineerd. België registreerde vorig jaar 882 Albanese asielzoekers, goed voor gemiddeld 73 per maand. Dat aantal bleef ongeveer stabiel tijdens de eerste drie maanden van 2018, met telkens tussen 60 en 70 aanvragen.

De Europese lidstaten krijgen de laatste jaren opvallend veel asielaanvragen uit Albanië, en ook in ons land stijgt het aantal Albanese asielaanvragen gestaag. Dat komt grotendeels omdat Albanezen sinds 2010 visumvrij kunnen reizen in de hele Schengenzone, op voorwaarde dat ze er maximum drie maanden verblijven. Maar veel Albanezen blijven ook na die negentig dagen gewoon in de EU, zij het dan illegaal. Ook in Duitsland, Frankrijk, Zweden en Nederland is men daar niet gelukkig mee. De EU is bang dat veel Albanezen hier terechtkomen in de drugshandel en de zware criminaliteit. Met zijn driedaagse in Albanië wil staatssecretaris Francken Albanezen duidelijk maken dat het weinig zin heeft om in België een leven op te bouwen. Sinds februari beschouwt ons land Albanië immers als een 'veilig land'. Asielzoekers uit dat soort landen komen in een spoedbehandelingstraject van vijftien dagen terecht, en maken door de band weinig kans op erkenning. De erkenningsgraad van Albanese asielzoekers ligt hier op vijf procent, de overige worden beschouwd als 'economische gelukszoekers'. Om de druk op te voeren dreigden verschillende EU-lidstaten er al impliciet mee de visumplicht voor Albanezen terug in te voeren. Dat kan, maar houdt wel in dat de medewerking aan de opname van uitgewezen landgenoten langs beide kanten wordt opgezegd, en zou de wederzijdse relaties dus weinig deugd doen. Albanië is een van de armste landen in Europa. Enorm veel jongeren zijn er werkloos, er is een erg actieve maffia en corruptie. Bovendien worden Roma er volgens de VN nog altijd gediscrimineerd. België registreerde vorig jaar 882 Albanese asielzoekers, goed voor gemiddeld 73 per maand. Dat aantal bleef ongeveer stabiel tijdens de eerste drie maanden van 2018, met telkens tussen 60 en 70 aanvragen.