De staats- en regeringsleiders van de Europese Unie staan achter de doelstellingen uit de EU2020-strategie van de Europese Commissie. Maar ze willen niet weten van de ambitie om 20 miljoen mensen uit de armoede te halen.

Die strategie zet vijf doelstellingen voorop. Zo wil de Commissie de werkzaamheidsgraad van mensen tussen 20 en 64 jaar optrekken tot 75 procent tegen 2020, de investeringen in onderzoek en ontwikkeling verhogen tot 3 procent van het bruto binnenlands product en de uitstoot van broeikasgassen met 20 procent verminderen ten opzichte van 1990.

Twee becijferde doelstellingen van de Commissie krijgen niet de goedkeuring van de Europese Raad.

Zo staan de staatshoofden en regeringsleiders niet achter de doelstelling om het aantal vroegtijdige schoolverlaters met tien tot vijftien procent terug te dringen wegens te concreet.

Voorts gaan ze niet akkoord om tegen 2020 20 miljoen mensen uit de armoede te halen. Ze houden het bij het terugdringen van de armoede.

Volgens voorzitter Herman Van Rompuy van de Europese Raad blijft de strijd tegen de armoede evenwel een doelstelling in de nieuwe economische tienjarenstrategie.

Voor een concrete doelstelling wordt nog gezocht naar een passende 'indicator'. Het Europees jaar van de armoedebestrijding duurt nog negen maanden, aldus Van Rompuy.

De staats- en regeringsleiders van de Europese Unie staan achter de doelstellingen uit de EU2020-strategie van de Europese Commissie. Maar ze willen niet weten van de ambitie om 20 miljoen mensen uit de armoede te halen.Die strategie zet vijf doelstellingen voorop. Zo wil de Commissie de werkzaamheidsgraad van mensen tussen 20 en 64 jaar optrekken tot 75 procent tegen 2020, de investeringen in onderzoek en ontwikkeling verhogen tot 3 procent van het bruto binnenlands product en de uitstoot van broeikasgassen met 20 procent verminderen ten opzichte van 1990. Twee becijferde doelstellingen van de Commissie krijgen niet de goedkeuring van de Europese Raad. Zo staan de staatshoofden en regeringsleiders niet achter de doelstelling om het aantal vroegtijdige schoolverlaters met tien tot vijftien procent terug te dringen wegens te concreet.Voorts gaan ze niet akkoord om tegen 2020 20 miljoen mensen uit de armoede te halen. Ze houden het bij het terugdringen van de armoede.Volgens voorzitter Herman Van Rompuy van de Europese Raad blijft de strijd tegen de armoede evenwel een doelstelling in de nieuwe economische tienjarenstrategie.Voor een concrete doelstelling wordt nog gezocht naar een passende 'indicator'. Het Europees jaar van de armoedebestrijding duurt nog negen maanden, aldus Van Rompuy.