De lhbtiq-vrije zones in Polen zijn de meest frappante uiting, maar ook elders in de Europese Unie is de gelijkheid van lhbtiq'ers allesbehalve een verworvenheid. Integendeel, vorig jaar voelde 43 procent van de lhbtiq'ers zich gediscrimineerd, tegen 37 procent in 2012.

'We zien vooruitgang. Vele landen hebben bijvoorbeeld paren van hetzelfde geslacht wettelijk erkend. Maar we zien ook andere trends', stelt vicevoorzitter Vera Jourova vast. 'Ook vandaag nog wil meer dan de helft van de lhbtiq'ers quasi nooit, of slechts zelden, openlijk zeggen 'wie' ze zijn. Ze zijn nog steeds bang om te zeggen wat ze voelen.'

Tegen die achtergrond presenteerde de Commissie donderdag een gelijkheidsstrategie voor de komende vijf jaar. Ze stelt onder meer voor om haatmisdrijven, waaronder homofobe haatuitingen en -misdrijven, toe te voegen aan de lijst van strafbare feiten die in het Europese verdrag is vastgesteld. Er worden ook financieringsmogelijkheden voorzien voor initiatieven tegen haatuitingen en geweld tegen lhbtiq'ers.

Daarnaast gaat de Commissie tegen 2022 een wetgevend initiatief voorbereiden dat de lidstaten moet aanzetten om de gezinsbanden van zogenaamde regenbooggezinnen te erkennen. Het zou ervoor moeten zorgen dat bijvoorbeeld een homopaar dat verhuist naar een andere lidstaat de wettelijke rechten met betrekking tot de kinderen behoudt, ook als dat land geen ouderschap van paren van hetzelfde geslacht erkent.

Veelal bevat de eerste Europese strategie maatregelen die de lidstaten 'aanmoedigen' om bepaalde maatregelen te nemen. Voor een groot aantal beleidsterreinen die verband houden met het verbeteren van de gelijkheid van lhbtiq'ers, zoals het familierecht, ligt de verantwoordelijkheid immers in de eerste plaats bij de lidstaten.

De lhbtiq-vrije zones in Polen zijn de meest frappante uiting, maar ook elders in de Europese Unie is de gelijkheid van lhbtiq'ers allesbehalve een verworvenheid. Integendeel, vorig jaar voelde 43 procent van de lhbtiq'ers zich gediscrimineerd, tegen 37 procent in 2012. 'We zien vooruitgang. Vele landen hebben bijvoorbeeld paren van hetzelfde geslacht wettelijk erkend. Maar we zien ook andere trends', stelt vicevoorzitter Vera Jourova vast. 'Ook vandaag nog wil meer dan de helft van de lhbtiq'ers quasi nooit, of slechts zelden, openlijk zeggen 'wie' ze zijn. Ze zijn nog steeds bang om te zeggen wat ze voelen.' Tegen die achtergrond presenteerde de Commissie donderdag een gelijkheidsstrategie voor de komende vijf jaar. Ze stelt onder meer voor om haatmisdrijven, waaronder homofobe haatuitingen en -misdrijven, toe te voegen aan de lijst van strafbare feiten die in het Europese verdrag is vastgesteld. Er worden ook financieringsmogelijkheden voorzien voor initiatieven tegen haatuitingen en geweld tegen lhbtiq'ers. Daarnaast gaat de Commissie tegen 2022 een wetgevend initiatief voorbereiden dat de lidstaten moet aanzetten om de gezinsbanden van zogenaamde regenbooggezinnen te erkennen. Het zou ervoor moeten zorgen dat bijvoorbeeld een homopaar dat verhuist naar een andere lidstaat de wettelijke rechten met betrekking tot de kinderen behoudt, ook als dat land geen ouderschap van paren van hetzelfde geslacht erkent. Veelal bevat de eerste Europese strategie maatregelen die de lidstaten 'aanmoedigen' om bepaalde maatregelen te nemen. Voor een groot aantal beleidsterreinen die verband houden met het verbeteren van de gelijkheid van lhbtiq'ers, zoals het familierecht, ligt de verantwoordelijkheid immers in de eerste plaats bij de lidstaten.