Een meerderheid van 23 tegen 11 parlementsleden schaarde zich maandagmiddag in de commissie achter het idee om het halfjaarlijkse geschuif met de klokwijzers binnen twee jaar af te schaffen. In maart 2021 zou dan de laatste keer omgeschakeld worden naar de zomertijd.

'We stellen voor de zomertijd overal als default te gebruiken, maar lidstaten wel de vrijheid te geven daar eventueel van af te wijken. Lidstaten die dat willen, moeten dat bekend maken tegen april 2020', licht Kathleen Van Brempt (SP.A) toe. Eind maart zal ook het voltallige parlement zich uitspreken. Nadien is het aan de lidstaten om in te stemmen.

De afschaffing van de halfjaarlijkse switch was vorig jaar op de agenda gezet door de Europese Commissie. Als het van haar afhing, dan hadden we eind deze maand al voor de laatste keer collectief overgeschakeld naar de zomertijd. Lidstaten die dan toch liever wintertijd behouden, zouden dan in oktober van dit jaar de laatste wissel naar de wintertijd kunnen maken.

De lidstaten gaven echter al snel aan dat ze meer tijd nodig hadden om de zaak te bekijken. Sommige lidstaten verkiezen zomertijd, sommige wintertijd, en nog andere landen willen de halfjaarlijkse omschakeling gewoon behouden.

Lappendeken van tijd

In België nam premier Charles Michel zich voor om de bevolking te raadplegen. Het Europees Parlement geeft de lidstaten nu de tijd om onderling overleg te plegen, met name met de buurlanden, en gecoördineerde keuzes te maken. 'Het Europees Parlement heeft altijd gewaarschuwd voor de eventuele gevolgen die een lappendeken van tijdsregelingen kan hebben. Goed intra-Europees overleg is dus effectief een must', stelt Ivo Belet (CD&V).

Belet wijst er bovendien op dat ook een afschaffing in 2021 nog niet in steen is gebeiteld. Het parlement wil immers dat de Europese Commissie de gevolgen van de uiteindelijke keuzes van de lidstaten op de Europese interne markt gaat onderzoeken. Indien de werking van de interne markt te veel hinder zou ondervinden, zou alsnog beslist kunnen worden om alles opnieuw uit te stellen.

Een meerderheid van 23 tegen 11 parlementsleden schaarde zich maandagmiddag in de commissie achter het idee om het halfjaarlijkse geschuif met de klokwijzers binnen twee jaar af te schaffen. In maart 2021 zou dan de laatste keer omgeschakeld worden naar de zomertijd. 'We stellen voor de zomertijd overal als default te gebruiken, maar lidstaten wel de vrijheid te geven daar eventueel van af te wijken. Lidstaten die dat willen, moeten dat bekend maken tegen april 2020', licht Kathleen Van Brempt (SP.A) toe. Eind maart zal ook het voltallige parlement zich uitspreken. Nadien is het aan de lidstaten om in te stemmen. De afschaffing van de halfjaarlijkse switch was vorig jaar op de agenda gezet door de Europese Commissie. Als het van haar afhing, dan hadden we eind deze maand al voor de laatste keer collectief overgeschakeld naar de zomertijd. Lidstaten die dan toch liever wintertijd behouden, zouden dan in oktober van dit jaar de laatste wissel naar de wintertijd kunnen maken. De lidstaten gaven echter al snel aan dat ze meer tijd nodig hadden om de zaak te bekijken. Sommige lidstaten verkiezen zomertijd, sommige wintertijd, en nog andere landen willen de halfjaarlijkse omschakeling gewoon behouden. In België nam premier Charles Michel zich voor om de bevolking te raadplegen. Het Europees Parlement geeft de lidstaten nu de tijd om onderling overleg te plegen, met name met de buurlanden, en gecoördineerde keuzes te maken. 'Het Europees Parlement heeft altijd gewaarschuwd voor de eventuele gevolgen die een lappendeken van tijdsregelingen kan hebben. Goed intra-Europees overleg is dus effectief een must', stelt Ivo Belet (CD&V). Belet wijst er bovendien op dat ook een afschaffing in 2021 nog niet in steen is gebeiteld. Het parlement wil immers dat de Europese Commissie de gevolgen van de uiteindelijke keuzes van de lidstaten op de Europese interne markt gaat onderzoeken. Indien de werking van de interne markt te veel hinder zou ondervinden, zou alsnog beslist kunnen worden om alles opnieuw uit te stellen.